ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ :
ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՍԱՖԻԹԱ ԵՒ ՄԱՇԹԱ ԱԼ ՀԸԼՈՒ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ Գերշ. Տ. Շա­հան Սրբ. Արք. Սար­գիս­եա­նի գլ­խա­ւո­րու­թեամբ, Կրօ­նա­կան ժո­ղո­վի ան­դամ­ներ` Արժ. Տ. Տա­թեւ Ա. Քհ

See more details
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ` ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ Բ./2014

    ՃԱՄԲԱՐՆԵՐԷՆ ԱՆԴԻՆ   Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն զգալի­օ­րէն թափ առած են հայ­րե­նի­քի մէջ կազ­մա­կեր­պուող հա­մա­հայ­կա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­

See more details
ՈՂՈՄՊ­Ի­Ա­ԿԱ­Ն

ՈՂՈՄՊ­Ի­Ա­ԿԱ­Ն -Դա­մաս­կո­սի եւ Լա­թաք­իոյ մէջ մեկ­նար­կը կա­տար­ուե­ցաւ ու­սու­ցիչ­նե­րու յա­տուկ գի­տա­կան պե­տա­կան ողոմպ­ի­ա­կա­նին` 344 ու­սու­ցիչ, ու­սուց­չուհիի մաս­նակ­ցութ­եա

See more details
ՔՆ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­Ր

ՔՆ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­Ր -Սուր­իոյ Բարձ­րա­գոյն Ուս­ման խոր­հուր­դը հրա­պա­րա­կեց երեք որո­շում­ներ, ըստ որոնց ար­տօ­նեց Հա­լէ­պի եւ Ֆու­րա­թի հա­մալ­սա­րան­նե­րու ու­սա­նող­նե­րուն իրենց քն

See more details
ՉԵՂԵԱԼ

ՉԵՂ­ԵԱԼ -Սուր­իոյ նո­րա­կազմ կա­ռա­վա­րու­թիւնը Երեք­շաբ­թի, 9 Սեպ­տեմ­բեր 2014-ին, վար­չա­պետ Ուա­էլ Ալ Հա­լաքի­ին գլ­խա­ւո­րու­թեամբ գու­մա­րած իր նիս­տով օրէն­քի ծրա­գիր մը հաս­տա­տեց,

See more details
ՀԱՐ­ՑԱ­ԽՈՅԶ

ՀԱՐ­ՑԱ­ԽՈՅԶ - «Սա­նա» լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թեան կայ­քէ­ջը զե­տե­ղած է հար­ցա­խոյզ մը, ուր ըն­թեր­ցո­ղին կը ներ­կա­յաց­ուի հե­տեւ­եալ հար­ցը` կը կար­ծէ՞ք, թէ Մ.Ա.Կ.-ի Ապա­հո­վութ­եան խոր­հ

See more details
ԱՐ­ՇԱ­Ւ

ԱՊԱ­ՏԵ­ՂԵ­ԿԱՏ­ՈՒԱ­ԿԱՆ ԱՐ­ՇԱ­Ւ - «Սա­նա».- Սուր­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան պաշ­տօ­նա­կան մէկ աղ­բիւ­րը յայտ­նեց, թէ Սուր­ի­ա­կան Արա­բա­կան Հան­րա­պե­տու­թիւնը կը դա­տա­պար

See more details
ՆՈՐ ՅՈՅՍ

ՆՈՐ ՅՈՅՍ 12 Օգոս­տոս 2014-ի երե­կոյ­եան, Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Գերշ. Տէր Շա­հան Սրբ. Արք. Սար­գիս­եան` Կր­թա­սի­րաց վար­ժա­րա­նի շր­ջա­փա­կէն ներս ըն­դու­նեց Հա­լէ­պի տա

See more details
ԽՕՍՔ ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ

ԽՕՍՔ ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ Յա­կոբ Ադամ­եա­նի շնոր­հա­կա­լա­կան խօս­քը` ար­տա­սան­ուած 20 Յու­լիս 2014-ին Ան­թիլ­ի­ա­սի Մայ­րա­վան­քի վե­հա­րա­նին մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին

See more details
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ` ՕԳՈՍՏՈՍ Դ.

ՄԱՐԴՈՒԺԻ ԱՐՏԱՀՈՍՔԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ Սուր­իոյ պա­տե­րազ­մա­կան վի­ճա­կին իբ­րեւ ար­դիւնք, սուր­ի­ա­հայ հա­մայն­քին ու յատ­կա­պէս հա­լէ­պա­հա­յու­թեան դի­մագ­րա­ւած հիմ­նա­կան հար­ցը այս օրե­

See more details
ԶԱՆԳԸ ՀՆՉԱԾ Է

ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹԵԱՆ ԶԱՆԳԸ ՀՆՉԱԾ Է Մարտ 2011-ին գոր­ծադ­րութ­եան դր­ուած «Արա­բա­կան գա­րուն»-ը, աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան հս­կա­յա­կան ծրագ­րի մը մէկ նոր փուլն էր, որ ի գործ դր­ուած էր արեւմտ­ե

See more details
Երդմնակալութիւն

Թուրքիոյ Նախագահի Երդմնակալութեան Արարողութեան պիտի Մասնակցի ՀՀ ԱԳ Նախարարը Օգոստոս 28-ին կայանալիք Թուրքիոյ նորընտիր նախագահի երդմնակալութեան արարողութեան մասնակցելու նպատակով Հայաստա

See more details
Նօսրացման Վտանգ

Միջին Արեւելքի Հայկական Դասական Գաղութները Նօսրացման Վտանգի Տակ ԵՐԵՒԱՆ, «Երկիր Մեդիա», «Արմէնփրէս».– Սեպտեմբերին Հայաստանի մէջ պիտի համախմբուին Սփիւռքի մէջ գործող տարբեր կառոյցներու եւ

See more details
ԽՕՍՔ ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ

ԽՕՍՔ ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ «Հարկ ի վե­րա իմ կայ», ըսած է Պօ­ղոս Առաք­եալ. Հան­դի­սա­ւոր այս պա­հուն, Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ դա­րա­ւոր Ս. Աթո­ռին նուի­րա­կան յար­կէն ներս, ուր կը թե­ւա­ծեն բազ­մե

See more details
«ԴԱՆԱԿԸ ՈՍԿՈՐԻՆ ՀԱՍՆԻ»

ՍՊԱՍԵԼՈՎ... ՈՐ «ԴԱՆԱԿԸ ՈՍԿՈՐԻՆ ՀԱՍՆԻ» Հայ ժո­ղո­վուր­դի անմ­ի­աս­նութ­եան եւ անմ­ի­ա­բա­նու­թեան մա­սին ող­բա­ցող­նե­րը, հե­ռա­ւոր թէ մօ­տա­ւոր անց­եա­լին կամ նոյ­նիսկ այս օրե­րուն, չե

See more details
ԱԼՄԻՔՏԱՏ

ԱԼՄԻՔՏԱՏ.- «ԿԸ ՍԽԱԼԻՆ ԲՈԼՈՐ ԱՆՈՆՔ, ՈՐՈՆՔ ԿԸ ԿԱՐԾԵՆ ԹԷ ԶԵՐԾ ՊԻՏԻ ՄՆԱՆ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԾԱՅՐԱՅԵՂԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԷՆ» «Սա­նա».- Սուր­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Դոկտ. Ֆայ­սալ Ալ­Մ

See more details
ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ
ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ ԿՐԹԱՍԻՐԱՑ Ս. ՉԷՄՊԷՐՃԵԱՆ ԵՐԿՐ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ   ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՄԱՍ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ

ՀԱՆԴԷՍ

ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳ. ՔԱՐԷՆ ԵՓՓԷ ՃԵՄԱՐԱՆԻ 9-ՐԴ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ԽՈՐ ՎԻ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱԿԱՆ ՁԵՌ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ԱՄ

96ԱՄԵԱԿԸ...

96ԱՄԵԱԿԸ... ՀԱԿԱՌԱԿ ՏԱԳՆԱՊԻ ԴԺՆԴԱԿ ՊԱՅՄԱ

 

 

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ Ո՞ՒՐ Է ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՐ

ՍՐԲԱԳՐԵՆՔ

ՍՐԲԱԳՐԵՆՔ ԵԹԷ ՄՆԱՑՈՂ ԵՆՔ` ՅՈՅՍՈՎ ՄՆԱՆՔ

Ո՞ՐՆ Է ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ

Ո՞ՐՆ Է ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ Ո՞ՐՆ Է ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ Բա­րե­կ

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՑԱԾ Է

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՑԱԾ Է ԷՐՏՈՂԱՆ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ

ՂԸՆԵՄԻԷԷՆ` ԾԱՂԿԱՁՈՐ

ՂԸՆԵՄԻԷԷՆ` ԾԱՂԿԱՁՈՐ   ՂԸՆԵՄԻԷԷՆ` ԾԱՂԿԱՁՈՐ    

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ՏԱՐԲԵՐ ՃԱՄԲԱՆԵՐ

ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ  ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԵ.)

ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ( ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԵ.)

ՀԱՒԱՏՔԻ ԼՈՅՍՈՎ

ՀԱՒԱՏՔԻ ԼՈՅՍՈՎ ՀԱՒԱՏՔԻ ԼՈՅՍՈՎ Պահանջք մը

ԹՈՒՐՔ­ԻՈՅ ՇՈՒՐՋ

ԹՈՒՐՔ­ԻՈՅ ՇՈՒՐՋ ԷՐ­ՏՈ­ՂԱՆ ՊԱՇ­ՏՕ­ՆԱ­ՊԷՍ ԹՈՒՐ

ՈՒՂԻՆ

ՈՒՂԻՆ 2 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 1991. Լ.Ղ.Հ.-Ի ՀՌՉԱԿՈՒ

You are here:   Home

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔ

ՀԱՅ ՄՕՐ

ՀԱՅ ՄՕՐ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԴԱՍԱԽՕՍԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ` Հա­մազ­գա­յի­նի «Ն. Աղ­բալ­եան» մաս­նա­ճիւ­ղի Գրա­կան յանձ­նա­խում­բին, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ` Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­...

In Մշակութային Կեանք
Read more
ԱՊՐՈՂ ՎԿԱՆԵՐ

ՏԱՐԵՑՆԵՐԸ ԱՊՐՈՂ ՎԿԱՆԵՐ Հա­մազ­գա­յի­նի «Ն. Աղ­բալ­եան» մաս­նա­ճիւ­ղի Գրա­կան Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­ձեռ­նութ­եամբ, Ուր­բաթ, 28 Փետր­ուար 2014-ի յետ­մի­ջօ­րէի ժա­մը 4:00-ին, Ս. Աստ­ուա­ծա­ծի...

In Մշակութային Կեանք
Read more
130ԱՄԵԱԿ

ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 130ԱՄԵԱԿԻ ԱՐԺԱՆԱՒՈՐ ՆՇՈՒՄ «Մի­ակ նպա­տակս է հայ­րե­նի­քիս օգ­տա­կար դառ­նալ. ահա գա­ղա­փա­րա­կա­նը` որ զիս կ՛ոգե­ւո­րէ եւ կը կանգ­նէ. արդ միայն իր­մով կ՛ապ­րիմ...

In Մշակութային Կեանք
Read more

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑՆԵՐ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ՀԵՏ

«ԳԱՆՁԱՍԱՐ»-Ի ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ Հ.Հ. ՀԱԼԷՊԻ ԳԼԽԱՒՈՐ ՀԻՒՊԱՏՈՍ ՏԻԳՐԱՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ՀԵՏ 1 Մա­յիս 2014-ին, Հ.Հ. Հա­լէ­պի գլ­խա­ւոր հիւ­պա­տոս նշա­նակ­ուե­ցաւ պա­րոն Տիգ­րան Թել­մա­նի Գէ­որգ­եան: Տիգ­րան Թել­մա­նի Գէ­որգ­եան ծնա...

In Հարցազրոյցներ
Read more
ԵՂԲ. ՃՈՐՃ ՏԱՈՒԼԷ

ԾԱՆՕԹԱՆԱՆՔ ՎԵԹԵՐԱՆ Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ, ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ` ԵՂԲ. ՃՈՐՃ ՏԱՈՒԼԷ (ԽԱՆՃԵԱՆԻՆ) Հ1.- Եղբ. Ճորճ, ինչ­պէ՞ս ընդգրկ­ուե­ցաք Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կեան­քէն ներս` նախ Գա­միշ­լի, ապա Հա­լէպ: Պ1.- Ծնած եմ Գա­միշ­լի, 1943-ին: 13 տա­րե­կա­նիս ան­դա­մա...

In Հարցազրոյցներ
Read more
ԵՐԹԸ...

«ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՍՈՒՐԻՈՅ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ԻՐ ԵՐԹԸ», «ԳԱՆՁԱՍԱՐ»-ԻՆ ՅԱՅՏՆԵՑ ԳՕԳՕ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ Մշա­կու­թա­յին կեան­քի կո­րի­զը հան­դի­սա­ցող Հա­մազ­գա­յի­նը հա­կա­ռակ սուր­ի­ա­կան տագ­նա­պի բա­զում խո­չըն­դոտ...

In Հարցազրոյցներ
Read more

Վիտէօ Երիզ

Who's Online

We have 15 guests online

ԿՆՈՋԱԿԱՆ

ԱՐԵԱՆ ԽՈՒՄԲԵՐԸ ԵՒ ՍՆՆԴԱՌՈՒԹԻՒՆԸ A կամ երկ­րորդ խումբ.- Այս ար­եա...

In Կնոջական
Read more

Normal 0 http://paris-canaille.org/acheter-cialis-10mg/ false false false EN-US X-NONE AR-SA Microso...

In Կնոջական
Read more

ՄԱՐԶԱԿԱՆ

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ԼԷ­ՊԻ ԱՂՋ­ԿԱՆՑ ՊԱ­ՏԱ­ՆԵ­ԿԱՆ ԿՈ­ՂՈ­ՎԱԳՆ­ԴԱ­ԿԻ ՄՐ­Ց...

In Տեղական
Read more

ՏԵ֊ՂԱ֊ԿԱՆ Գէ֊որգ Խո֊րոզ֊եան Սուր֊իոյ Աթ֊լէ֊թի Ախոյ֊եան Վե...

In Տեղական
Read more
kantsasar

http://www.syriashdab.com