ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ Վեր­ջին օրե­րին Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քաց­ի­ա­կան հա­սա­րա­կու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը կազ­մա­կեր­պե­ցին բո­ղո­քի գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ, պա­հան­ջե­լով չեղ­եալ յայ­

See more details
ԱԶԳ. ՔԱՐԷՆ ԵՓՓԷ ՃԵՄԱՐԱՆ

ՀԱԼԷՊԱՀԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆԵՐՈՒ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳԻ` 9-ՐԴ ԿԱՐԳԻ (ՊՐՈՎԷ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹԵԱՆ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ Հինգ­շաբ­թի, 18 Յու­նիս 2015-ին, Սուր­իոյ Կր­թու­թեան Նա­խա­րա­րու­թիւնը հրա­պա­րա­կեց 2014-2015 ու­սում­նա­

See more details
Լ.Ն. - Գ.Կ. ԿԵԴՐ. ՎՐԺ.

Լ.ՆԱՃԱՐԵԱՆ - Գ.ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ Մասնակցողներու թիւ 37 Յաջողածներու թիւ 36 Յաջողութեան տոկոս 98% 1.- Մեղրի Տարագճեան 3043 2.- Կարին Գալայճեան 3040 3.- Նաթալի Նաճարեան 3028 4.- Անդօ Ն

See more details
ԿԻԼԻԿԵԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆ

ԿԻԼԻԿԵԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆ Մասնակցողներու թիւ 13 Յաջողածներու թիւ 12 Յաջողութեան տոկոս 93% 1.- Լէա Սուսանի 2851 2.- Իւսէֆ Թաուաիֆի 2766 3.- Ժօէլ Աճաաիէ 2673 4.- Գայիանէ Պոյաճեան 2466 5.- Շաղիկ Աւետեան 2260 6.- Նանո

See more details
ԿՐԹԱՍԻՐԱՑ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ

ԿՐԹԱՍԻՐԱՑ Ս. ՉԷՄՊԷՐՃԵԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ Մասնակցողներու թիւ 37 Յաջողածներու թիւ 36 Յաջողութեան տոկոս 98% 1.- Նանոր Պալըքճեան 3025 2.- Կապի Քաուքճեան 3003 3.- Մկրտիչ Տէրտէրեան 2989 4.- Ճորճ Հա

See more details
ԲԵԹԷԼ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵԹԷԼ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ Մասնակցողներու թիւ 20 Յաջողածներու թիւ 20 Յաջողութեան տոկոս 100% 1.- Մաճտի Ալ Սալլում 3055 2.- Անթուան Սուս 3035 3.- Մուսա Շահհուտ 3025 4.- Սինթիա Աուէտ 30

See more details
ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆ

ԱՆԱՐԱՏ ՅՂՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅ ՔՈՅՐԵՐՈՒ ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆ Մասնակցողներու թիւ 20 Յաջողածներու թիւ 20 Յաջողութեան տոկոս 100% 1.- Ալպերա Պէտէնեան 3040 2.- Մարք Հատտատ 2978 3.- Ռիթա Տիարպաքրլի 2938 4.- Փիէռ Սէպը

See more details
ԵՐԿՈՒ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐ ԵՒՍ

ԵՐԿՈՒ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐ ԵՒՍ - Շա­բաթ, 20 Յու­նիս 2015-ին, Հա­լէ­պի Քասր ալ Պա­լա­տի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի շէն­քին հր­թի­ռա­կոծ­ման հե­տե­ւան­քով զոհ­ուե­ցան եր­կու հա­յոր­դի­ներ` Հա­յաս­տա­նի Հայ

See more details
ՊՈՒՐԱԿԻ ԲԱՑՈՒՄ

ԿԵՆՍՈԼՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՆԱԶԻՐԱ ՍԱՐԳԻՍԻ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԸ ԱՆՄԱՀԱՑՆՈՂ ՊՈՒՐԱԿԻ ԲԱՑՈՒՄ Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Սուր­իոյ կեն­սո­լոր­տի նա­խա­րար Նա­զի­րա Սար­գի­սին, կազ­մ

See more details
ՊԱՏՈՒԱԲԵՐ ԱՐԴԻՒՆՔ ՄԸ ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ԲԵՄԵՐՈՒ ՎՐԱՅ

ՊԱՏՈՒԱԲԵՐ ԱՐԴԻՒՆՔ ՄԸ ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ԲԵՄԵՐՈՒ ՎՐԱՅ 29-31 Մա­յիս 2015-ին, Կր­թա­սի­րաց Ս. Չէմ­պէրճ­եան Երկրդ. վար­ժա­րա­նի 5-րդ կար­գի առաջ­նա­կարգ աշա­կերտ Գառ­նիկ Սա­հակ­եան Պիոներական շարժումի (

See more details
ԵՐԴՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Ս.Օ.ԽԱՉԻ 100ԱՄԵԱԿԻ ՆՈՐԱԳԻՐՆԵՐՈՒ ԵՐԴՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ Սուր­իոյ իրա­վի­ճա­կի ան­կա­յու­նու­թիւնն ու անա­պա­հո­վու­թիւնը պատ­ճառ դար­ձաւ, որ Ս.Օ.Խա­չի Շըր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան եւ մաս­նա­

See more details
«ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՅԵՐԸ»

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓԻՒՌՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻ «ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՅԵՐԸ» ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ ԱՒԱՐՏԵՑ ԻՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ Հայ­կազ­եան Հա­մալ­սա­րա­նի Հայ­կա­կան Սփիւռ­քի Ու­սում­նա­սի­րու­թեան Կեդ­րո­նի

See more details
ԼՈՒՌ ՄՆԱ­ԼԸ...

ՆԱԽԱԳԱՀ ԱԼ ԱՍԱՏ. «ԱՀԱ­ԲԵ­ԿԻՉ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ԳՈՐ­ԾԱԾ ՈՃԻՐ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ՆԿԱՏ­ՄԱՄԲ ԼՈՒՌ ՄՆԱ­ԼԸ ԶԱ­ՆՈՆՔ ԿԸ ՔԱ­ՋԱ­ԼԵ­ՐԷ ՇԱ­ՐՈՒ­ՆԱ­ԿԵ­ԼՈՒ ԻՐԵՆՑ ԱՀԱ­ԲԵԿ­ՉՈՒ­ԹԻՒՆԸ» Սուր­իոյ նա­խա­գահ Պաշ­շար ալ Ասատ

See more details
ՄԱՄԼՈՅ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՄԱՄԼՈՅ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Հ.Յ.ԴԱՇ­ՆԱԿ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆԸ ԴԱՐ­ՁԱՒ ԵՒ­ՐՈ­ՊԱ­ԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏՆԵՐՈՒ ԿՈՒ­ՍԱԿ­ՑՈՒ­ԹԵԱՆ (PES) ԱՆ­ԴԱ­Մ Ե­ՐԵ­ՒԱՆ (12 Յու­նի­ս 2015թ.) - Պու­տա­փէշ­տի մէջ գու­մա­րուող Եւ­րո­պա­կա

See more details
ԳԻՆԵՁՕՆ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100ԱՄԵԱԿԻՆ ՁՕՆՈՒԱԾ «ԳԱՆՁԱՍԱՐ»Ի ԲԱՑԱՌԻԿ ԹԻՒԸ ԳԻՆԵՁՕՆԻ ԱՐԺԱՆԱՑԱՒ Դար մը ամ­բողջ, իր դառ­նա­ղի յու­շե­րով եւ հա­յու տա­ռա­պան­քի ան­մարդ­կա­յին ոդի­սա­կա­նով թա­ւա­լ

See more details
ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ
«ՄԻ ՄԱՏ, ՀԱԶԱՐ ՀՈՒՆԱՐ»

«ՄԻ ՄԱՏ, ՀԱԶԱՐ ՀՈՒՆԱՐ» «ՄԻ ՄԱՏ, ՀԱԶԱՐ ՀՈՒՆԱՐ» Հայ

ՄՈԿԼԻԻ ՕՐ

ՄՈԿԼԻԻ ՕՐ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ՀԱԼԷՊԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ

«ՈՍԿՈՒՆ ԱՐՏ»

«ՈՍԿՈՒՆ ԱՐՏ» «ՈՍԿՈՒՆ ԱՐՏ» Կի­րա­կի 24 Մ

ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ (1)

ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ (1) ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՄԸ ՀԱ

ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔ

ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻ ԱՒԱՐՏԱԿ

 

 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100 ԱՄԵԱԿ

ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ (3)

ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՄԸ ՀԱԼԷՊԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ (3) Չո­րեք­շաբ­թի, 13 Մա­յիս 2015-ին, Ս. Աստ­ուա­ծա­ծին եկե­ղեց­ւոյ ներք­նաս­րա­հին մէջ իրա­կա­նա­ցած հա­լէ­պա­հայ հա­մայն­քա­պե...

In ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100 ԱՄԵԱԿ
Read more
ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ (2)

ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՄԸ ՀԱԼԷՊԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ (2) Չո­րեք­շաբ­թի, 13 Մա­յիս 2015-ին, Ս. Աստ­ուա­ծա­ծին եկե­ղեց­ւոյ ներք­նաս­րա­հին մէջ իրա­կա­նա­ցած հա­լէ­պա­հայ հա­մայն­քա­պե...

In ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100 ԱՄԵԱԿ
Read more
«ՆԻՒ ԵՈՐՔ ԹԱՅՄՍ» ԹԵՐԹԻՆ ՄԷՋ ՌԱՊՊԻ ՇՄՈՒԼԻՆ ԵՒ ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ՕՊԱՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՆ ՈՐՊԷՍ «ՍՏԱԽՕՍ»

«ՆԻՒ ԵՈՐՔ ԹԱՅՄՍ» ԹԵՐԹԻՆ ՄԷՋ ՌԱՊՊԻ ՇՄՈՒԼԻՆ ԵՒ ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ՕՊԱՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՆ ՈՐՊԷՍ «ՍՏԱԽՕՍ» Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հա­րիւ­րամ­եա­կի ձեռ­նարկ­նե­րը նշա­նա­ւոր­ուե­...

In ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100 ԱՄԵԱԿ
Read more

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑՆԵՐ

«ՎԵՐԱԴԱՐՁ ՀԱՅԱՍՏԱՆ»-Ը

«ՎԵՐԱԴԱՐՁ ՀԱՅԱՍՏԱՆ»-Ը` ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՈՒՂԻՆ ԴԻՒՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԻՏՈՂ ԿԱՌՈՅՑ ՄԸ Հարցազրոյցը վարեց` ՆՈՐԱ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ «Մեր աշխատանքը հիմնականին մէջ Հայաստանի իրական կացութիւնը ներկայացնելն է, լաւն ու վատը, դժուարութիւ...

In Հարցազրոյցներ
Read more
ԱՂՈՒԱՆ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆԻ ՀԵՏ

«ՄԵՆՔ ՀԵՏԵՒՈՂԱԿԱՆՕՐԷՆ ԱՅՍ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՊԱՀՊԱՆԵԼ ԵՆՔ ՄԵՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ». ԱՂՈՒԱՆ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ (Ստորեւ կը ներկայացնենք «Հրապարակ»-ի հարցազրոյցը Հ.Յ.Դ. Պատգամաւորական խումբի քարտուղար Աղուան Վարդանեանի հետ). Եռ­եակ-Հ...

In Հարցազրոյցներ
Read more
«ՖՈՐԷՅՆ ԸՖԵՐԶ» ԹԵՐԹ

ԱԼԱՍԱՏ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ «ՖՈՐԷՅՆ ԸՖԵՐԶ» ԹԵՐԹԻՆ. «ՍՈՒՐԻՈՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ՄԵՐԺԵՑ ԱՀԱԲԵԿԻՉՆԵՐՆ ՈՒ ԶՕՐԱՎԻԳ ԿԱՆԳՆԵՑԱՒ ՍՈՒՐԻՈՅ ԲԱՆԱԿԻՆ ՈՒ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ» Դա­մաս­կոս, «Սա­նա».- Սուր­իոյ նա­խա­գահ Պաշ­շար ԱլԱ­սատ Ամե­րիկ­եան «Ֆո­րէյն ըֆ...

In Հարցազրոյցներ
Read more

Վիտէօ Երիզ

Who's Online

We have 54 guests online

ԿՆՈՋԱԿԱՆ

ԱՆՁՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆԸ ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒՆ ՄՕՏ Փոք­րիկ­նե­րը բնոյ­թով ...

In Կնոջական
Read more

ԾԻՐԱՆԻՆ ԾԱԳՈՒՄԸ Հա­յաս­տա­նի սուրբ հո­ղը մարդ­կու­թեան տուա...

In Կնոջական
Read more

ՄԱՐԶԱԿԱՆ

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ Քո­լոմպ­ի­ան Պար­տու­թեան Մատ­նեց Պրա­զի­լը 23 ...

In Տեղական
Read more

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Ռում­եան Յով­սէփ­եան Եւ Վարդ­գէս Սա­թում­եան Տե­...

In Տեղական
Read more
kantsasar