ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ` ՀԱԼԷՊԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ձեռ­նարկ­նե­րու շր­ջա­գի­ծէն ներս, Քրիս­տա­փոր Ու­սա­նո­ղա­կան Միու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամ

See more details
ՁԻՐՔԵՐՈՒ ՄՐՑՈՒՄ...

«Gemaran՛s Got Talent 4» ՁԻՐՔԵՐՈՒ ՄՐՑՈՒՄ... Հա­լէ­պա­հա­յու­թիւնը դարձ­եալ կը փաս­տէ իր վճ­ռա­կա­մու­թիւնն ու կան­գուն մնա­լու փա­փա­քը, այս ան­գամ շարք մը պա­տա­նի­ներ բեմ բարձ­րացը­-նե­լով «

See more details
ՓԱԿՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

ՀԱԼԷՊԱՀԱՅ ՄԻՋ-ՎԱՐԺԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻ ՓԱԿՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ Նա­խա­գա­հու­թեամբ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Գերշ. Տ. Շա­հան Սր­բա­զան Արք. Սար­գիս­եա­նին, հո­վա­նա­ւո­րու­թ

See more details
ՍԷՈՒՏԱԿԱՆ ԱՐԱԲԻԱ ԵՒ ԹՈՒՐՔԻԱ

  ԱՍԱՏ. «ՍԷՈՒՏԱԿԱՆ ԱՐԱԲԻԱ ԵՒ ԹՈՒՐՔԻԱ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՆ ԱՀԱԲԵԿԻՉՆԵՐՈՒՆ ԱՋԱԿՑԻԼ» Սուր­իոյ նա­խա­գահ Պաշ­շար ալ Ասատ Դա­մաս­կո­սի մէջ Իրա­նի գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր պե­տի մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե

See more details
«ԳԱՆՁԱՍԱՐ» ՄՐՑԱՆԱԿԻ Կ՛ԱՐԺԱՆԱՆԱՅ

ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ «ԳԱՆՁԱՍԱՐ» ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹԸ ՄՐՑԱՆԱԿԻ Կ՛ԱՐԺԱՆԱՆԱՅ Հ.Հ. Սփիւռ­քի Նա­խա­րա­րու­թեան կազ­մա­կեր­պութ­եամբ 13 Մարտ 2015-ին կա­յա­ցած «Հա­յա­պահ­պա­նու­թեան գոր­ծում նշա­նա­կա­

See more details
ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ «ԱՅՆԹԱՊԻ ԱՍԵՂՆԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ» ԵՐԿՀԱՏՈՐ ՊԱՏԿԵՐԱԳԻՐՔԻՆ Բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Գերշ. Տէր Շա­հան Սրբ. Արք. Սար­գիս­եա­նի, նա­խա­

See more details
ՔԵՍԱՊ

ՔԵՍԱՊ «ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐ» Հա­ղոր­դակ­ցա­կան մի­ջոց­նե­րու խա­փան­ման պատ­ճա­ռով յա­պա­ւու­մով կը ներ­կա­յաց­նենք քե­սա­պա­հա­յու­թեան վե­րաշ­խու­ժա­ցած կեան­քին վկա­յու­թիւնը հան­դի­

See more details
«ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՊԱՇՏՊԱՆ»

Հ.Հ. ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԾ «ՀԱՅԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ ԱՒԱՆԴԻ ՀԱՄԱՐ» ՄՐՑՈՅԹԻ «ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՊԱՇՏՊԱՆ» (ԱՆՀԱՏՆԵՐՈՒ) ԱՆՈՒԱՆԱԿԱՐԳՈՎ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ԱՐԺԱՆԱՑԱՒ ՀԱԼԷՊԱՀԱՅ

See more details
ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՄԱՅՆՔԸ

ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՄԵԾ ՇՈՒՔՈՎ Կ՛ՈԳԵԿՈՉԷ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100ԱՄԵԱԿԸ Տա­ռա­պան­քի եւ նոյ­նիսկ նա­հա­տա­կու­թեան ճամ­բով քրիս­տո­- ն­է­ա­կան հա­ւատ­քը իւ­րա­ցու­ցած ու գի­տա­

See more details
ԲԵՆԻԱՄԻՆ ՊՉԱՔՃԵԱՆԻ ՀԵՏ

«ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԸ ԿԱՐԻՔԸ ՈՒՆԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹԵԱՆ` ՍՓԻՒՌՔԻ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՎ», «ԳԱՆՁԱՍԱՐ»ԻՆ Կ՛ԸՍԷ Հ.Յ.Դ. ԲԻՒՐՈՅԻ ԱՆԴԱՄ ԲԵՆԻԱՄԻՆ ՊՉԱՔՃԵԱՆ Սուր­ի

See more details
ԹԱՐԹՈՒՍ

ԹԱՐԹՈՒՍԻ ՆՈՐԱԿԱԶՄ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՆՇԵՑ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԸ Երկ­րիս տագ­նա­պա­լի կա­ցութ­եան բե­րու­մով Սուր­իոյ զա­նա­զան շր­ջան­նե­րու մէջ տա­րած­ուած հա­յեր, աւե­լի ապ

See more details
ՈԳԵԿՈՉԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

ՈԳԵԿՈՉԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ Կի­րա­կի, 3 Մա­յիս 2015. յատ­կան­շա­կան թուա­կան մը հա­լէ­պա­հա­յու­թեան պատ­մու­թեան էջե­րուն մէջ: Թուա­կան մը, որ կու գայ հաս­տա­տե­լու ճշ­մար­տու­թիւն մը` Եղեռ­ն

See more details
ՅԱՂԹԱԿԱՆ ԵԼՈՅԹԸ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ ՅԱՂԹԱԿԱՆ ԵԼՈՅԹԸ Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Գերշ. Տէր Շա­հան Սրբ. Արք. Սար­գիս­եա­նի, Կի­րա­կի, 10 Մա­յիս 2015-ի ե

See more details
ՈԳԵԿՈՉԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

ՈԳԵԿՈՉԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Հա­լէ­պի նա­հան­գա­պետ Դոկտ. Մար­ուան Ու­լապիի եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Ազգ. Սկզ­բունք­նե­րու Ընդ­հա­նուր Խոր­հուր­դին, Հաշ­տեց­ման Ժ

See more details
ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

ՆԱԽԱԳԱՀ ՊԱՇՇԱՐ ԱԼ ԱՍԱՏ ՄԱՅԻՍԵԱՆ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ. «ՍՈՒՐԻԱՑԻՆԵՐԸ ՍՈՒՐԻՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ ԿԵՐՏԱԾ ԻՐԵՆՑ ՆԱԽՆԻՆԵՐՈՒՆ ՎՃՌԱԿԱՄՈՒԹԵԱՄԲ ԿԸ ՊԱՅՔԱՐԻՆ ՕՍՄԱՆՑԻ ՄԱՐԴԱՍՊԱՆԻՆ ԹՈՌՆԵՐՈՒՆ Դ

See more details
ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ
ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ

ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «Բ. ԿԱՆԱՉԵԱՆ» Ե

ՓՈՂՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՒԱՆՈՒՄ

ՓՈՂՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՒԱՆՈՒՄ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ «ՊԱԱՍ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒ

Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆՆԵՐ ԿԸ ՅԻՇԵՆ ԵՒ  ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԵՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆՆԵՐ ԿԸ ՅԻՇԵՆ Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆՆԵՐ ԿԸ ՅԻՇԵՆ ԵՒ

ԻՒՐԱՅԱՏՈՒԿ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ԻՒՐԱՅԱՏՈՒԿ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ ԻՒՐԱՅԱՏՈՒԿ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ ՀԱԼԷ

 

 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100 ԱՄԵԱԿ

ԺԱՄՆ է ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՄԱՆ ԵՒ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ

ԺԱՄՆ է ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՄԱՆ ԵՒ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ Ուր­բաթ, 17 Ապ­րիլ 2015-ի յետ­մի­ջօ­րէի ժա­մը 5:00-ին Տխ­րու­նի Ու­սա­նո­ղա­կան Երի­տա­սար­դա­կան Միու­թեան եւ Քրիս­տա­փոր Ու­սա­նո­ղա­կան Միու­թ...

In ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100 ԱՄԵԱԿ
Read more
ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ` ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100ԱՄԵԱԿԻՆ ԵՒ ՍՈՒՐԻՈՅ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100Ամ­եա­կի Կեդ­րո­նա­կան Յանձ­նա­խում­բին, կազ­մա­կեր...

In ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100 ԱՄԵԱԿ
Read more
ՍՈՒՐԻՈՅ ԴԵՐԸ

ՍՈՒՐԻՈՅ ԴԵՐԸ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼՄԱՆ ԵՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԵՒ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՍՈՒՐԻՈՅ ԲԱՐԳԱՒԱՃՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Սուր­իոյ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բ...

In ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100 ԱՄԵԱԿ
Read more

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑՆԵՐ

«ՎԵՐԱԴԱՐՁ ՀԱՅԱՍՏԱՆ»-Ը

«ՎԵՐԱԴԱՐՁ ՀԱՅԱՍՏԱՆ»-Ը` ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՈՒՂԻՆ ԴԻՒՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԻՏՈՂ ԿԱՌՈՅՑ ՄԸ Հարցազրոյցը վարեց` ՆՈՐԱ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ «Մեր աշխատանքը հիմնականին մէջ Հայաստանի իրական կացութիւնը ներկայացնելն է, լաւն ու վատը, դժուարութիւ...

In Հարցազրոյցներ
Read more
ԱՂՈՒԱՆ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆԻ ՀԵՏ

«ՄԵՆՔ ՀԵՏԵՒՈՂԱԿԱՆՕՐԷՆ ԱՅՍ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՊԱՀՊԱՆԵԼ ԵՆՔ ՄԵՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ». ԱՂՈՒԱՆ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ (Ստորեւ կը ներկայացնենք «Հրապարակ»-ի հարցազրոյցը Հ.Յ.Դ. Պատգամաւորական խումբի քարտուղար Աղուան Վարդանեանի հետ). Եռ­եակ-Հ...

In Հարցազրոյցներ
Read more
«ՖՈՐԷՅՆ ԸՖԵՐԶ» ԹԵՐԹ

ԱԼԱՍԱՏ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ «ՖՈՐԷՅՆ ԸՖԵՐԶ» ԹԵՐԹԻՆ. «ՍՈՒՐԻՈՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ՄԵՐԺԵՑ ԱՀԱԲԵԿԻՉՆԵՐՆ ՈՒ ԶՕՐԱՎԻԳ ԿԱՆԳՆԵՑԱՒ ՍՈՒՐԻՈՅ ԲԱՆԱԿԻՆ ՈՒ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ» Դա­մաս­կոս, «Սա­նա».- Սուր­իոյ նա­խա­գահ Պաշ­շար ԱլԱ­սատ Ամե­րիկ­եան «Ֆո­րէյն ըֆ...

In Հարցազրոյցներ
Read more

Վիտէօ Երիզ

Who's Online

We have 21 guests online

ԿՆՈՋԱԿԱՆ

ՎԱՐՔԱԳԻԾԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ Իւ­րա­քան­չիւր փոք­րիկ կա­րի­քը ու­նի...

In Կնոջական
Read more

ԱՐԵՒԻՆ ԱՌԱՒԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԱՆՊԱՏԵՀՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ Արե­ւին ճա­ռա...

In Կնոջական
Read more

ՄԱՐԶԱԿԱՆ

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ Չա­վի Հեր­նան­տէ­զը Վերջ Տուաւ Պար­սե­լո­նա­յի...

In Տեղական
Read more

ՏԵՂԱԿԱՆ Մի­րէյ Թիւ­թիւնճ­եան Տի­րա­ցաւ Սուր­իոյ Հա­մալ­սա­ր...

In Տեղական
Read more
kantsasar