ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ «Սա­նա».- Սուր­ի­ա­կան Արա­բա­կան Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հու­թիւնը 30 Սեպ­տեմ­բե­րին հրա­պա­րա­կեց յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, ուր շարք մը հար­ցադ­րում­նե­րու պա­

See more details
ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ

ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ -«Ար­մէնփ­րես» կը հա­ղոր­դէ, որ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին Գոր­ծոց Նա­խա­րա­րու­թիւնը յայ­տա­րա­րու­թիւն մը հրա­պա­րա­կե­լով հա­ղոր­դած է, որ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ն

See more details
ԵՐԱՇ­ԽԻՔ

ԵՐԱՇ­ԽԻՔ - Իրա­նի նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նի «Սի.Էն.Էն.»ի հետ հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին յայտ­նեց. «Սուր­իոյ նա­խա­գահ Պաշ­շար ա­լ Ասա­տի արա­բա­կան մի­ակ երկ­րին իշ­խա­նու­թեան գլ­խ

See more details
ԱՆՑՔ

ԱՆՑՔ -Վերջին օրերուն Հա­լէ­պի մէջ բաց­ուե­ցաւ դէ­պի Շէյխ Մաք­սուտ տա­նող անցք մը, որ ներ­կա­յիս կը գտն­ուի սուր­ի­ա­կան բա­նա­կի հս­կո­ղու­թեան տակ: Այս անց­քին մի­ջո­ցաւ հնա­րա­ւոր դար

See more details
«ՅԱՂԹՈՒԹԵԱՆ ՄԻՒՌՈՆ»

«ՅԱՂԹՈՒԹԵԱՆ ՄԻՒՌՈՆ»Ի ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ‘ Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆԻ ՄԷՋ 27 Սեպ­տեմ­բե­րին Վա­րա­գայ Ս. Խա­չի տօ­նին, Ամե­նայն Հա­յոց Գա­րե­գին Բ. կա­թո­ղի­կո­սի հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ, Մայր Աթոռ Ս. Էջմ­ի­ա­

See more details
ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՂՕԹԵԼՈՎ

ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՂՕԹԵԼՈՎ ՄԷԿՏԵՂ` ՀԱՏՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՈՍՈԽԻՆ Ս. ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎԱՐԱԳԱՅ Ս. ԽԱՉԻ ՏՕՆԵՐՈՒՆ ՆՇՈՒՄԸ Սուր­բե­րու յի­շա­տա­կու­մը հրա­շա­լի առիթ է հոգի­ով վե

See more details
ԽԱԽՏԵԼ ԶԻՆԱԴԱԴԱՐԸ

ՀԱՅ-ԱԶՐՊԷՅՃԱՆԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԻՆ ՎՐԱՅ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ԽԱԽՏԵԼ ԶԻՆԱԴԱԴԱՐԸ ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Շա­բա­թա­վեր­ջին, ինչ­պէս նա­եւ 27-էն 28 Սեպ­տեմ­բեր լուս­ցող գի­շե­րը ղա­րա­բաղ­եան-ազր­պէյ­ճա

See more details
ՀԱՄԱԽՄԲՈՒԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՎ

ՀԱՄԱԽՄԲՈՒԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՎ‘ ՀԱՍՆԵԼ ԱՐԴԻՒՆՔԻ Ստո­րեւ կու տանք ՀՅԴ Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եա­նի ելոյ­թը Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նութ­եան 100-րդ տա­րե­լի­ցին նուիր­ուած ձեռ­նարկ

See more details
ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆԸ

  ՀՀ ՎԵՐԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ ՀՀ ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹԵԱՄԲ ԶՈՒԻՑԵՐԱՀԱՅ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՎԱՐԴԱՆ ՍՐՄԱՔԵՇԻ ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱԼԷՊԻ ՀԱՅ ԾԵՐԱՆՈՑԻՆ ԵՒ ԱԶԳ. ՊԱՏՍՊԱՐԱՆԻՆ ՁԵՌԱՄԲ` ՀՀ ՀԱԼ

See more details
«ՄԱՂԹԱՆՔ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ»

«ՄԱՂԹԱՆՔ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ» Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան պան­ծա­լի տօ­նը ցն­ծու­թեան եւ ուխ­տի վե­րա­նո­րոգ­ման շար­ժա­ռիթ է: Պատ­մու­թիւնը վեր­յի­շե­լու, ներ­կան ար­ժե­ւո­րե­լու եւ գա­լի

See more details
«ՔԻՉ ՄԸ ԺՊԻՏ ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒՆ»

«ՔԻՉ ՄԸ ԺՊԻՏ ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒՆ» Երեք­շաբ­թի, 22 Սեպ­տեմ­բեր 2015-ի առա­ւօտ­եան, Հա­մազ­գա­յի­նի Սուր­իոյ Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւնը, Հա­լէ­պի Ազ­գա­յին Ման­կա­պար­տէ­զի ան­մե­ղու­նակ ձա­գուկ

See more details
ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆ ՊԱՆԹԷՈՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԱՅՑԵԼԱԾ Է «ԵՌԱԲԼՈՒՐ» ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆ ՊԱՆԹԷՈՆ Նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­ն, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վերան­- կա­խու­թեան 24-րդ տա­րե­դար­ձին առի­թով, Ամե­նայն Հա

See more details
ՄՈՒՏՔԻ ԴԱՐՊԱՍ

«ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ ՊԱՅՔԱՐԸ ՏԱԳՆԱՊԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄՈՒՏՔԻ ԴԱՐՊԱՍՆ Է» Կ՛ԸՍԷ ՄՈՒԱԼԼԵՄ Սուր­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ուա­լիտ Մո­ւալ­լեմ Սուր­իոյ հար­ցով ՄԱԿ-ի յա­տու

See more details
ՕՐԻ­ՆԱ­ԿԱՆ ԵՒ ԳՈՐԾ­ՆԱ­ԿԱՆ ՔԱՅ­ԼԵՐ

ՕՐԻ­ՆԱ­ԿԱՆ ԵՒ ԳՈՐԾ­ՆԱ­ԿԱՆ ՔԱՅ­ԼԵՐ -ՄԱԿ-ի մօտ Սուր­իոյ մնա­յուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պաշ­շար ալ Ճա­ա­ֆա­րի, Սուր­իոյ կա­ռա­վա­րու­թեան թե­լադ­րան­քով, ՄԱԿ-ի գլ­խա­ւոր քար­տու­ղա­րին եւ Ապա

See more details
ԽԱ­ՂԱ­ՂՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱՍ­ՏԱՏ­ՄԱՆ

ԽԱ­ՂԱ­ՂՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱՍ­ՏԱՏ­ՄԱՆ -Իրա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ­նա­խա­րար Հիւ­սէյն Ամիր Ապ­տել­լահ­եան Մոսկ­ուա­յի մէջ իր ռուս պաշ­տօ­նա­կից Մի­խա­յիլ Պոկ­տա­նո­վի հետ ու­նե­ցած հան­դի­պո

See more details
ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ
ԵՌՕՐԵԱՅ ՀԱՒԱՔ

ԵՌՕՐԵԱՅ ՀԱՒԱՔ Հ. ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ

Ս. ՅԱԿՈԲ

Ս. ՅԱԿՈԲ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՏՕՆԸ Ս. ՅԱԿՈԲ ԵԿԵ

ՓՈՂՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՒԱՆՈՒՄ

ՓՈՂՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՒԱՆՈՒՄ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈ

ՈՂՈՄՊԻԱԿԱՆ

ՈՂՈՄՊԻԱԿԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՆ Ս

«ՃԻՇԴ ՏԱՌ, ՃԻՇԴ ԲԱՌ»

«ՃԻՇԴ ՏԱՌ, ՃԻՇԴ ԲԱՌ» «ՃԻՇԴ ՏԱՌ, ՃԻՇԴ ԲԱՌ»   Ուր­բ

 

 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100 ԱՄԵԱԿ

ՍՈՒՐԻՈՅ ԴԵՐԸ

ՍՈՒՐԻՈՅ ԴԵՐԸ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼՄԱՆ ԵՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԵՒ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՍՈՒՐԻՈՅ ԲԱՐԳԱՒԱՃՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Սուր­իոյ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բ...

In ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100 ԱՄԵԱԿ
Read more
ՄՐՑԱՇԱՐՔ

ՀԱԼԷՊԱՀԱՅ ՄԻՋԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻ ԲԱՑՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100Ամ­եա­կի Սուր­իոյ Կեդ­րո­նա­կան Յանձ­նա­խում­բի...

In ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100 ԱՄԵԱԿ
Read more
ԱՌԱՋԱՐԿ

ԱՌԱՋԱՐԿ` ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ «100 ԶՈՀ - ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 1 (ՄԷԿ) ՔԱՂԱՔԱՑԻ» Ուզեցին մէկ հայ թողնել, Եւ այն էլ... թանգարանում... Ան­մահ Սե­ւակ մէկ նա­խա­դա­սու­թեան մէջ ամ­փո­փած է ցե­ղաս­...

In ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100 ԱՄԵԱԿ
Read more

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑՆԵՐ

ՆԻԶԱՐ ԽԱԼԻԼԻԻ ՀԵՏ

«ԴՈՒՆ ՈՍԿԻ ԿԱՄՈՒՐՋ ԵՍ ՀԱՅ ԵՒ ԱՐԱԲ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ՄԻՋԵՒ» ՆԻԶԱՐ ԽԱԼԻԼԻԻՆ ԸՍԱԾ Է ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶ Անց­նող օրե­րուն Ազգ.Զա­ւար­եան վար­ժա­րա­նի Շր­ջա­նա­ւար­տից Միութ­եան Վար­չու­թիւնը, Քե­սապ գտն­ուած շր­ջա­նին, ...

In Հարցազրոյցներ
Read more
ՀՐԱՆԴ ՄԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱ­ՆԻ ՀԵՏ

«ԿԱՐՈՂԱՆԱԼ ՉԼԻՆԵԼ ՂԵԿԱՎԱՐ, ԲԱՅՑ ՈՒՆԵՆԱԼ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ, ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԵՒ ԱՊՐԵԼՈՒ ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ» Հ.Յ.Դ. ԲԻՒ­ՐՈ­ՅԻ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԻՉ ՀՐԱՆԴ ՄԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱ­ՆԻ «ԱԶԱ­ՏՈՒ­ԹԻՒՆ» ՌԱՏԻ­Ո­ԿԱ­ՅԱ­ՆԻՆ ՏՈՒԱԾ ՀԱՐ­ՑԱԶ­ՐՈՅ­ՑԸ «ԱԶԱ­ՏՈՒ...

In Հարցազրոյցներ
Read more
«ՎԵՐԱԴԱՐՁ ՀԱՅԱՍՏԱՆ»-Ը

«ՎԵՐԱԴԱՐՁ ՀԱՅԱՍՏԱՆ»-Ը` ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՈՒՂԻՆ ԴԻՒՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԻՏՈՂ ԿԱՌՈՅՑ ՄԸ Հարցազրոյցը վարեց` ՆՈՐԱ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ «Մեր աշխատանքը հիմնականին մէջ Հայաստանի իրական կացութիւնը ներկայացնելն է, լաւն ու վատը, դժուարութիւ...

In Հարցազրոյցներ
Read more

Վիտէօ Երիզ

Who's Online

We have 32 guests online

ԿՆՈՋԱԿԱՆ

ՄԱԾՈՒՆԻ ՕԳՏԱԿԱՐՈՒԹԻՒՆԸ Մա­ծու­նը կա­թէն աւե­լի կեն­սա­նիւթ ...

In Կնոջական
Read more

ԻՆԸ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԱՐԱԿԱՆ ԵՒ ԻԳԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ՈՒՂԵՂՆԵՐՈՒՆ ՄԻՋԵՒ...

In Կնոջական
Read more

ՄԱՐԶԱԿԱՆ

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ Մե­սին Եր­կու Ամի­սով Պի­տի Բա­ցա­կա­յի Դաշ­տե...

In Տեղական
Read more

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Լի­լիթ Մկր­տիչ­եան Գրա­ւեց Եր­րորդ Դիր­քը Լե­հաս...

In Տեղական
Read more
kantsasar