Հալէպի Պետական Համալսարանի լեզուներու բարձրագոյն ուսումնարանին կազմակերպութեամբ, համալսարանէն ներս ընթացք պիտի առնէ սկսնակներու հայ լեզուի ուսուցման ծրագիր, որուն աւարտին մասնակցողը համապատասխան քննութիւն յանձնելէ եւ յաջողելէ ետք` պետական համալսարանին կողմէ պիտի ստանայ համապատասխան վկայագիր, պայմանաւ որ դասերու ներկայութեան տոկոսը 75%-էն նուազ չըլլայ:
Հայ լեզուն պիտի ուսուցանէ Համազգայինի Հայագիտական Հիմնարկի դասախօս Մարիա Գաբրիէլեան:
Մասնակցիլ փափաքողները կրնան իրենց անունները արձանագրել ԱՄԺ Տուն այցելելով, կամ հեռաձայնելով հետեւեալ բջջայինի թիւին` 0955-606099:

Պահանջուած թուղթեր.-
Անձնագիրի պատճէն:
Ուսումնակրթական վկայական (նուազագոյնը պաքալորիա):
Երկու լուսանկար: