Հակառակ պսակաձեւ ժահրի համաճարակէն նախազգուշացման նկատառումով Բերիոյ Հայոց Թեմի Ազգ. Առաջնորդարանի Ընկերային Ծառայութեան գրասենեակին փակ ըլլալուն, խորհուրդս կը շարունակէ իրեն վստահուած առաքելութիւնը, մատուցելով առողջապահական եւ մարդասիրական օժանդակութիւն մեր ժողովուրդի զաւակներուն։ Արդ, շտապ կարիքի պարագային կարելի է հեռաձայնել հետեւեալ թիւերուն.
0988 667844
0991 222414

#Տունը_Մնացէք։ Մենք պիտի ծառայենք ձեզի։

Բերիոյ Հայոց Թեմի Ընկերային Ծառայութեան Խորհուրդ
Հալէպ, 26 Մարտ 2020