Այսու կը տեղեկացնենք, որ Նոր Գիւղի «Տիգրանեան» կեդրոնին մէջ, հայ տղաքը, այնպէս ինչպէս պատերազմի ինը տարիներուն, կը շարունակեն 24 ժամուան դրութեամբ ներկայութիւն ունենալ, ընդունելու մեր ժողովուրդի զաւակներուն հեռաձայնները տարբեր դժուարութիւններու կամ կարիքներու յաղթահարման գծով, ծառայելու բոլորին եւ ուղղութիւն տալու, առողջապահական կամ այլ հարցերու լուծման համար։

Կը խնդրուի, որեւէ դժուարութեան կամ շտապ կարիքի պարագային հեռաձայնել հետեւեալ թիւին.
021 – 4443999
#Տունը_Մնացէք։ Մենք պիտի ծառայենք ձեզի։