ՀՀ Կրթութեան, Գիտութեան, Մշակոյթի եւ Մարմնակրթութեան Նախարարութեան կողմէ ներկայացուած կրթութեան բարեփոխումներու նախագիծը լուրջ մտահոգութիւնների տեղի տուած է հայ հանրութեան շրջանին: «Համազգային» հայ կրթական եւ մշակութային միութիւնը, որուն առաքելութիւնը տասնամեակներ շարունակ եղած է ազգային կրթութեան եւ մշակոյթի սերմանումի ճանապարհով հայ ինքնութեան արմատաւորումն ու պահպանումը:
Մենք կենսափորձով գիտենք, թէ ինչպէս հոգեւոր ու մշակութային կռուանները կը կերտեն հայ անհատն ու հանրութիւնը, եւ թէ ինչպէս աշխարհաքաղաքացիի դաստիարակութիւնն ու հոգեբանութիւնը հեռացուցած են մարդոց սեփական ակունքներէն` դատապարտելով աշխարհի մեծ օվկիանոսին մէջ ուծացուելու ճակատագիրը:
Հայոց կրօնի հայագիտական նիւթերուն հանդէպ նոր իշխանութիւններու օրօք ձեռնարկուած, այսպէս կոչուած, բարեփոխական քայլերը կասկածի տեղ տուած են անոնց ծրագրուածութեան ու որոշակի հետեւողականութեան հարցին մէջ: Այդ կասկածը աւելի կը խորանայ ու կ’ամրապնդուի վերջին շրջանին բացայայտուած անոնց հեղինակներու կողմէն կասկածելի հիմնադրամներու ու շրջանակներու հետ համագործակցութեան պատճառով: Այս պարագային հարցը ազգային անվտանգութեան նշանակութիւն կը ստանայ:
Կը կարծենք, որ Հայաստանի իշխանութիւնները առանց յապաղելու յստակօրէն իրենց գործնական դիրքորոշումը պէտք է դրսեւօրէն միաժամանակ ցրելով այն կասկածները, որ կամայ թէ ակամայ իրենք այս մութ գործընթացներուն հովանաւորի դերը ունին: Ազգային ու պետական լուրջ մարտահրաւէրներու առջեւ գտնուող երկիրը չի կրնար գերակայ չհամարել իր համար այն հարցը, թէ ինչպիսի կրթութիւն ու դաստիարակութիւն պէտք է ստանայ իր երկրի ու պետութեան վաղուան զինուորն ու քաղաքացին:
Հայրենիքը սոսկ տարածք չէ, երկիր է, որուն անվտանգութիւնը տարածքային ամբողջականութիւնն ու հոգեւոր արժէքներու պահպանումը անցեալի եւ ապագայի առջեւ մեր պարտականութիւնն է:

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ