Շարունակելով վարձակալական օրէնքներուն մասին նախորդ թիւին ներկայացուած նիւթը, կը յստակացնենք, որ կալուածը վարձուորէն դատարկելու առնչութեամբ` դատարանը վճիռ կ՛արձակէ միայն հետեւեալ տաս պարագաներէն մէկուն առկայութեամբ․

ա․-Եթէ վարձուորը չվճարէ վարձավճարը` վճարման պահանջքը հաղորդող նամակատնային բացիկը կամ նօտարի ճամբով ազդարարագիր ստանալէն մինչեւ երեսուն օր:

Այստեղ պէտք է ուշադիր ըլլալ, որ վարձավճարի պահանջագիրը աննկատ կը համարուի եթէ հոն յիշուած չըլլայ պահանջուած գումարը եւ այդ գումարը ո՞ր ամիսներու վարձավճարը ըլլալը, որովհետեւ վարձակալման տարուան նախորդող վարձավճարները ընթացիկ պարտք կը համարուին, որոնց չվճարելը կալուածի դատարկում չի պահանջեր:

Վարձուորը իրաւունք ունի միայն մէկ անգամուան համար խուսափիլ դատարկման վճիրէն եթէ վճարման պահանջագիրը օրինաւորօրէն ստանալու յաջորդող երեսուն օրերու ընթացքին վարձավճարի ու անոր շահոյթի 5%-ի համեմատութեամբ (պարտամուրհակի ժամկէտէն մինչեւ վճարման ժամկէտը) հաշուեփակը կատարել:

 

բ․-Եթէ վարձուորը վատ ձեւով գործածէ վարձած կալուածը, որ պատճառ դառնայ այնպիսի վնասներու յառաջացման, որոնք բնականոն գործածութեամբ պիտի չյառաջանային, եւ կամ վաձուորը արտօնէ վարձուած կալուածի օգտագործումը` համաձայնագիրի պայմաններուն հետ անհամեմատելի ձեւով:

 

ՆԱՄԱԿԱՆԻ

Ստորեւ կը պատասխանենք ընթերցողներէն ստացած նամակներուն.

1-Ս․Տ․ իր նամակին մէջ տեղեկացնելով, որ ընտանեկան տետրակը կորսնցնելու պատճառով, փոխան կորսուածի նոր տետրակ ստանալէ ետք գտած է հին տետրակը, կը հարցնէր թէ ի՛նչ պէտք է ընէ հիմա երբ երկու ընտանեկան տետրակ ունի:

Պատասխան- Սուրիական քաղաքային դրոյթներու օրէնքին համաձայն ան որ ընտանեկան նոր տետրակ ստանալէ ետք իր մօտ կը պահէ հին տետրակը` կ՛ենթարկուի պատժական տնօրինման թէ՛ նիւթական (հազարէն երեք հազար սուրիական ոսկի), թէ՛ ազատազրկման (երկուքէն վեց ամիս):

Հետեւաբար հարկ է անմիջապէս ներկայանալ քաղաքացիական տոմարագիտական գրասենեակ, տեղեակ պահել եւ յանձնել հին տետրակը:

2- Ս․Տ․ իր նամակին մէջ կը հարցնէր թէ` այն տունը որ եղբայր-քոյրերով ժառանգ ստացած են, կրնա՞յ ինք առանձին, որպէս ժառանգորդ, այդ տունը վարձու տալ:

Պատասխան- Վարձակալման պայմանագիրի արձանագրութիւնը եւ վաւերացումը կ’ընդունի միայն այն պարագային երբ կը ներկայացուի կալուածատիրոջ կողմէ կամ կալուածի բաժնետոմսերուն 75%ը ունեցող սեփականատիրոջ կողմէ: Հետեւաբար եթէ բաժնետոմսերու այս համեմատութիւնը ունիք, այո՛, կրնաք:

Փաստաբան Մարիա Գաբրիէլեան

Share.

Leave A Reply