Հայաստանի խորհրդարանական ընտրութիւններու նախընտրական քարոզարշաւը ժողովրդավարական երկրի համապատասխան կանոններով ու չափանիշներով կ՛ընթանայ: Բանավէճերն ու զրոյցները, մամլոյ ասուլիսները, ժողովրդային հանդիպումները, մրցակից կողմերու ցեխարձակումներէ զերծ մնալու զգօնութիւնը ընտրութեան ժողովրդավարական հոլովոյթի նախադրեալներ կը հանդիսանան:

Այդուհանդերձ ներկայացուած կարգախօսները, խոստումներու մրցավազքը որքան ալ դիպուկ ըլլան, չեն նպաստեր քաղաքացիին կողմնորոշման, եթէ չըլլան թափանցիկ ու չհիմնուին առարկայական տուեալներու վրայ:

Տուեալներ, որոնք քուէարկողի վստահութեան կրնան արժանանալ:

Իսկ քուէարկողը անիրականանալի խոստումներով չի խանդավառուիր: Հայաստան ապրող իւրաքանչիւր քաղաքական գործիչ ծանօթ է երկրի դիմագրաւած դժուարութիւններուն, ժողովուրդի արդար դժգոհութեան ալիքին, ուստի դիւրութեամբ կրնայ խոստումներ տալ, ըսել թէ պէտք է դիմել այս կամ այն քայլին՝ արտագաղթը կասեցնելու, աղքատութեան տոկոսը նուազեցնելու, Հայաստանի քաղաքացիին արժանապատիւ կեանք ապահովելու, Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգութիւնը երաշխաւորելու եւ այլն: Էականը սակայն գաղափարական հիմքի, ազգային արժեհամակարգի վրայ խարսխուած նախընտրական ծրագիրի գոյութիւնն  ու անոր գործնականացման քայլերն են:

Այս բոլորով մէկտեղ, արդար եւ արդիւնաւէտ ընտրութիւններու միակ երաշխաւորը  ժողովուրդն է: Ժողովուրդ,  որ պիտի կարենայ լաւապէս ընկալել ներկայացուած նախընտրական ծրագիրները, քուէարկել  ի՛ր եւ երկրի՛ն շահերը ամրագրող ուժին ի նպաստ:  Ժողովուրդ, որ իրազեկ պիտի ըլլայ մրցակից  ուժերու ազգային հեռանկարին, գաղափարական հիմքին, բարոյական արժեհամակարգին եւ ըստայնմ կատարէ իր ընտրութիւնը:

Խորհրդարանական ընտրութիւններով ժողովուրդին իշխանութիւնն է որ պիտի վերահաստատուի վերջապէս, որպէսզի անո՛ր ձայնը լսելի դառնայ, անո՛ր հաւաքական շահերը պաշտպանուած ըլլան եւ ոչ թէ մենաշնորհեալ փոքրամասնութիւններու:

Ու որքան ալ որ արդիւնաւէտ ըլլան քարոզարշաւները, որքան ալ որ նպատակային ըլլան նախընտրական ծրագիրները, ժողովուրդը իր աշխոյժ մասնակցութեամբ միայն պիտի կարենայ հարթել զարգացող, արդար եւ ուժեղ Հայաստանի ուղին:

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը վճռակամ է առաջնորդելու  հայրենի մեր ժողովրդին երթը դէպի ազատ, արդար եւ բարեկեցիկ հասարակութիւն: Կը մնայ վստահիլ անոր ուժին, նպաստել հզօր Հայաստանի կերտման ծրագիրին՝ քուէարկելով Դաշնակցութեան:

«Գ.»

Share.

Leave A Reply