Քուէյթի «Քրիստափոր» Երիտասարդական եւ «Հ. Դժոխք» պատանեկան միութիւններու վարիչ կազմը նախորդ շաբթուան ընթացքին անգամ մը եւս քուէյթահայութիւնը  համախմբեց Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ երկնակամարին ներքեւ, «Եկեղեցւոյ Հոգեւոր եւ Ազգային Առաքելութիւնը եւ Արդի Մարտահրաւէրները» բնաբանով կլոր սեղանի մը շուրջ, միասնաբար խորհրդածելու եւ կարծիքներ փոխանակելու:

Օրուան զրուցավար` Ազգ. Վարժարանի Փոխտնօրէն Կարօ Արսլանեան բացման խօսքով հանդէս եկաւ, մատնանշելով, որ այսօր Հայաստանեայց առաքելական եկեղեցին եւ եկեղեցիները ընդհանրապէս, կը գտնուին  մարտահրաւէրներու եւ հիմնախնդիրներու դէմ յանդիման, եւ այդ պատճառով ամէն ջանք ի գործ կը դնեն, քրիստոնէական դաստիարակութեան ճամբով զինելու երիտասարդութիւնը, յաղթահարելու նման խոչընդոտներ: Ապա ներկայացուց մեր եկեղեցւոյ ազգային առաքելութիւնը, ուր դարեր շարունակ ան Աստուծոյ տունը ըլլալէն անդին դարձաւ Ազգին տունը:

Ապա, օրուան զրուցակիցներ` Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան եւ Ազգ. Վարժարանի տնօրէն տոքթ. Ներսէս Սարգիսեան համապարփակ եւ սպառիչ պատասխաններ ու բացատրութիւններ տուին զրուցավարին կողմէ սեղանի վրայ դրուած հետեւեալ հարցադրումներուն. ի՞նչ կը նշանակէ եկեղեցի, ինչո՞ւ Հայկական եկեղեցին Ազգային եկեղեցի է, Ի՞նչ է  անոր նպատակն ու առաքելութիւնը այսօր եւ գալիք տասնամեակներուն, ի՞նչ են եկեղեցւոյ դիմաց ծառացած մերօրեայ մարտահրաւէրները:

Գերապատիւ Հայր Սուրբը նախ մանրամասն կերպով բացատրեց  «եկեղեցի» հասկացողութիւնը եւ անոր բազմաթիւ իմաստներն ու ըմբռնումներ, պատմական եւ արդի հայեցակարգը, ներկայ մարտահրաւէրները եւ անոնց լուծման համար ի գործ դրուած ճիգերն ու մարտավարութիւնը, միշտ քայլ պահելով արդի աշխարհի նորարարութիւններուն եւ յառաջընթացին, առանց շեղելու անոր կրօնական ու եկեղեցագիտական սկզբունքներէն:

Անդրադառնալով ազգային եկեղեցւոյ առանցքային դերակատարութեան, տոքթ. Սարգիսեան պատմական ակնարկով մը լուսարձակի տակ առաւ անքակտելի միաձուլումը հայ եկեղեցւոյ հոգեւոր եւ ազգային դիմագիծին, որ ժառանգած ենք մեր պապերէն: Ապա Վահան Թէքէեանի «Եկեղեցին Հայկական» նշանաւոր բանաստեղծութեան հրաշալի տողերը մէջբերելով, գիտական վերլուծում մը կատարեց անոր տողատակերուն յայտնուած թաքուն եւ խորիմաստ գաղափարներուն եւ կոչ ուղղեց եկեղեցւոյ դռները լայն բանալու ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն, որպէսզի անոնք չմոլորին եւ զոհը չդառնան այլազան հոսանքներէ կեանքի կոչուած աղանդաւորական շարժումներու:

Մեր ժողովուրդի ներկայ պայմանները, յատկապէս Սփիւռքի մէջ, կը պարտադրեն, որ հայ մարդու քրիստոնէական ու ազգային կազմաւորումը կատարուի քրիստոնէական եւ ազգային դաստիարակութեան երկու տարածքներու ներդաշնակ կիրարկումով: Ահա այս տողերով օրուան զրուցավարը եզրափակեց երեկոն, շնորհակալութիւն յայտնելով կազմակերպիչ մարմնին ու ձեռնարկի բոլոր աջակիցներուն:

Աւարտին, ներկաները հարցումներ ուղղեցին զէկուցաբերներուն:

Share.

Leave A Reply