Շաբաթ, 18 Մարտ 2017-ի երեկոյեան ժամը 7:00-ին Հայ Աւետարանական Բեթէլ վարժարանի «Ահարոն Շիրաճեան» սրահէն ներս տեղի ունեցաւ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Կրթական Խորհուրդին հրատարակած

«Տարեգրութիւն Հայ Աւետարանական Բեթէլ Վարժարանի» յուշամատեանին շնորհանդէսը՝ հոծ բազմութեան ներկայութեան։

Ծաւալուն, վաւերագրական եւ լուսանկարներով հարուստ գեղատիպ այս հատորը, խմբագրութեամբ Յակոբ Չոլաքեանի, նուիրուած էր Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին։

Շնորհանդէսի հանդիսավար Լուսին Ապաճեան-ՉիլԱբօշեան անդրադառնալով հատորի հրատարակութեսն նախապատրաստական աշխատանքներուն ըսաւ, որ հաւաքուած ենք տարիներ առաջ տեսիլքի մը ուղեւորութեամբ սկիզբ առած ծրագիրի իրականացումին առթած ուրախութիւնը ապրելու: Ապա Նշեց թէ . «Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի Համայնքապետ Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեան մօտաւորապէս քառորդ դար դպրոցի պատմութեան հետ աղերսուելով ամէն ջանք ի գործ դրաւ նպաստելու վարժարանի հանգրուանային ընդլայնումին՝ նախակրթարանէն միջնակարգ ապա երկրորդական: Սոյն գաղափարը Համայնքային Ժողովին կողմէ ջերմապէս ողջունուելէ եւ ընդունուելէ ետք, սկիզբ առին այժմու դպրոցաշէնքին վրայ յարկաբաժին կառուցելու շինարարական աշխատանքները:
Հայ Աւետարանական Բեթէլ Երկրորդական վարժարանը տարիներ շարունակ իր կրթական ծրագիրներով, արդիական շունչով եւ քրիստոնէական հաւատքով սպառազինեց հայ աշակերտը, որպէսզի ան ջահակիրը դառնայ իրեն վստահուած հարուստ աւանդին»:

Նորատիպ հատորը ինքնատիպ ոճով ներկայացուց գրող, կրթական մշակ, հայագիտական հիմնարկի դասախօս Լեւոն Շառոյեան, որ հանգամանօրէն անդրադարձաւ գիրքի բովանդակութեան, որուն ընդմէջէն՝ Բեթէլ վարժարանի հիմնադրութեան յետ-ցեղասպանութեան շրջանէն մինչեւ ներկայ ժամանակները, անոր առաքելութեան, շրջանաւարտ սերունդներուն, տնօրէններուն։ Վեր առնելով վարժարանին դերը հալէպահայ կեանքէն ներս, Շառոյեան Հայ Աւետարանական Բեթէլ Երկրորդական վարժարանը համարեց լուսաւոր կէտ մը հայ համայնքի կեանքէն ներս՝ մաղթելով որ ան միշտ շողայ եւ պայծառացնէ նորահաս սերունդներուն միտքն ու հոգին։

Գեղարուեստական յայտագրէն վերջ պաստառի վրայ ներկայացուեցան վարժարանի հայերէնաւանդ ուսուցչուհիներ Տիրուհի Մարգարեան- Կարապետեանի եւ Թիթառ Չորպաճեան-Պալիոզեանի կողմէ հեռակայ դրութեամբ արտասանուած շնորհաւորական խօսքերը։

Աւարտին խօսք առաւ Հայ Աւետարանական Համայնքի Համայնքապետ Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեան, որ նախ շնորհակալութիւն յայտնեց Լեւոն Շառոյեանին՝ գիրքի համապարփակ ներկայացումին համար, ինչպէս նաեւ յուշամատեանի յանձնախումբի բոլոր անդամներուն, նշելով որ գիրքը լոյսին եկաւ հաւաքական բծախնդիր աշխատանքի շնորհիւ, իսկ յանձնախումբի անդամները մէկ առ մէկ այցելեցին համայնքի այն զաւակներուն տուները, որոնք տեղեկութիւններ, լուսանկարներ կամ որեւէ վաւերագրական փաստաթուղթ ունէին վարժարանին առնչուող, որպէսզի հրատարակութիւնը ամբողջական ըլլայ։
Վերապատուելին եզրափակելով նախ իր երախտագիտութիւնը յայտնեց Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան գործադիր տնօրէն դոկտ. Զաւէն Խանճեանին՝ իր նիւթաբարոյական աջակցութեան եւ քաջալերանքին համար, ապա մէջբերեց Հայկազեան համալսարանի Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան կեդրոնի դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանի նորատիպ յուշամատեանին առիթով գրուած հետեւեալ վկայութիւնը. «Վաւերատեղեկագրական բնոյթի ուշագրաւ, բծախնդիր եւ երախտաշատ հետազօտութիւն մը, որ սկզբնաղբիւր կը հանդիսանայ Միջին Արեւելքի եւ ընդհանրապէս Սփիւռքի հայ դպրոցին պատմահահեմատական վերլուծութեան»։

Այնուհետեւ Վերապատուելին հրաւիրեց ՀՀ Հալէպի գլխաւոր հիւպատոսը, Սուրիոյ խորհրդարանի երեսփոխանը, սուրիահայ կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչները, Լեւոն Շառոյեանն ու վարժարանի տնօրէնուհի Պէթի Գրաճեանը՝ միասնաբար կատարելու աւանդական գինեձօնի արարողութիւնը։

Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի Համայնաքապետ Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեանի աղօթքով շնորհանդէսը իր աւարտին հասաւ։

Հուսկ հանդիսականները հրաւիրուեցան «Փօլատեան» սրահ՝ ներկայ ըլլալու այս առիթով պատրաստուած կարկանդակի հատումին եւ վայելելու ճոխ հիւրասիրութիւնը։

Շնորհաւորանքի ու բարեմաղթութիւններու ջերմ մթնոլորտի մէջ
Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեան իր կողմէ մակագրուած յուշամատեանէն օրինակներ նուիրեց բոլոր հրաւիրեալներուն։
Մանրամասնութիւնները՝ «Գանձասար»ի Մարտ Դ. համարով։

Share.

Leave A Reply