Հալէպահայ կեանքէն ներս վերջին տարիներուն նկատելի է միասնական աշխատանքի նոր ձեւ եւ որակ:

Ինչո՞ւ նոր որակ… որովհետեւ համագործակցութեան այս եղանակը դուրս եկած է զուտ քարոզչական բնոյթէն՝ դառնալով փորձառութեան եւ միտքերու փոխանակման առաջնորդող գործելաձեւ:

Աւելին. զայն որդեգրողները այս անգամ պատասխանատու մարմինները չեն միայն, մեր գաղութի երիտասարդութիւնն է նաեւ:

Պատերազմի բովէն անցած երիտասարդութիւնը ինքն իր մէջ ուժ գտած է յղկուելու, միանալու, մեզ իրարմէ բաժնող քարացած մտածելակերպը մէկդի դնելու ու, յարգելով իր շերտերուն գաղափարական տարբերութիւնները,  ազդեցիկ ներկայութիւն դառնալու մեր համայնքէն ներս: Փաստօրէն երիտասարդութիւնը իր զանազանութիւնը կը համարէ ոչ թէ բաժնող, այլ՝ հարստացնող ազդակ: Ասիկա ողջունելի ոստում է եւ կը նշանակէ որ երիտասարդութիւնը թէեւ յոգնած է, բայց տրամադիր չէ նահանջելու` քաշուելու ասպարէզէն: Ան հրապարակ կուգայ, շարժիչ ուժ կը դառնայ, կը ձգտի վերակենդանացնել իր ազգային կեանքը ու գործուն մասնակցութիւն բերել անոր վերելքին:

Ինչո՞ւ նոր ձեւ… որովհետեւ այս գործակցութիւնը մէկ գործունէութեամբ չի սահմանափակուիր, անիկա շարունակական բնոյթ կը կրէ:

Վերջին ամիսներուն միջմիութենական հանդիպումները, զրոյցները, ձեռնարկները նոր թափ ստացած են: Անոնք կարծիքներ փոխանակելու, գաղութային կարեւոր հարցերուն շուրջ խօսելու ընդհանուր հարթակի վերածուած են: Սա հնարաւորութիւն է միասնաբար քննարկելու մեր առջեւ ծառացած խնդիրները եւ լուծումներ որոնելու: Այս առումով տարակոյս չկայ որ մեր երիտասարդները քաջութիւնը ունին թերութիւնները ճիշդ տեսնելու եւ յստակօրէն արտայայտուելու:

Կը մնայ նկատել երիտասարդութեան տիրող ներկայութիւնը ու խանդավառուողի, ծափահարողի դերին մէջ չմնալ, այլ  ներգրաւել երիտասարդութիւնը գաղութի վերածաղկումի աշխատանքներուն մէջ, հունաւորել անոր աշխարհայեացքը եւ յառաջ մղել զինք:

Ի վերջոյ եթէ չըլլան այս խանդավառ ու նորարար հոգիները, թերի պիտի մնան գաղութը պահելու եւ վերանորոգելու կոչուած տարողունակ աշխատանքները:

«Գ.»

Share.

Leave A Reply