Սու­րիոյ խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Հէ­տիէ Ապ­պաս Ռուս­իոյ դաշ­նութ­եան նիս­տին ըն­թաց­քին աշ­խար­հի բո­լոր խորհր­դա­րան­նե­րուն ԱՄՆ-ի գրո­հը դա­տա­պար­տե­լու կոչ ուղ­ղեց:

Ապ­պաս բարձրօրէն գնա­հա­տեց Ռուս­իոյ դե­րակատարութիւնը եւ անոր քա­ղա­քա­կան ու­ ռազ­մա­կան զօ­րակ­ցու­թիւնը Սուր­իոյ ժո­ղո­վուր­դին` ահա­բեկ­չու­թեան դէմ իր պայ­քա­րին մէջ` նշե­լով որ. «Ռուս զինուորներուն արիւն­ը  միախառն­ուե­ցաւ սու­րի­ա­ցիներու արեան` մարդ­կու­թեան հա­մար մղուած­ պա­տե­րազ­մին ընթացքին»:

Ապ­պաս ըսաւ. «Սուր­իոյ տագ­նա­պի քա­ղա­քա­կան լուծման համար,  Սուր­իոյ եւ Ռուս­իոյ թա­փած ջան­քե­րուն ընդ­դէմ, արեւմտ­եան կարգ մը  երկիրներ, մասնաւորաբար ԱՄՆ, Ֆրան­սա, Բրի­տան­իա եւ կարգ մը տա­րած­աշրջանի պե­տու­թիւն­ներ, ինչ­պէս Թուրք­իա, Սէ­ու­տա­կան Արաբ­իա եւ Քա­թար կը շա­րու­նա­կեն ահա­բեկ­չու­թեան զօ­րակ­ցիլ զէն­քե­րով եւ նիւ­թա­կան օժան­դա­կու­թեամբ, որ­պէս­զի հաս­նին իրենց նպ­ատա­կին` Սուր­իոյ քան­դու­մին»:

Ապ­պաս ԱՄՆ-ի կողմէ սուր­ի­ա­կան օդակայանին հրթիռակոծումը բար­բա­րո­սա­կան արարք համարեց` նշելով, որ այս յարձակումը ապացոյցն էր  ԱՄՆ-ի զին­եալ ահա­բեկ­չա­կան խմ­բաւ­որում­նե­րուն հետ գոր­ծակ­ցու­թեան:

Share.

Leave A Reply