ԱՄՆ Զէնք-Զի­նամ­թեր­քով Բեռց­ուած 184 Փո­խադ­րա­կառք Ու­ղար­կած է Սուր­իոյ Հա­սիչէ Նա­հանգ

0

ԱՄՆ անց­եալ շաբթ­ուան ըն­թաց­քին զէնք-զի­նամ­թեր­քով բեռց­ուած 184 փո­խադ­րա­կառք ու­ղար­կած է Սուր­իոյ Հա­սիչէ նա­հանգ, որ կը գտն­ուի քր­տա­կան Ժո­ղո­վուր­դի Պաշտ­պա­նու­թեան ջո­կատ­նե­րու վե­րահս­կո­ղու­թեան տակ:

Ըստ «Անա­տո­լու» լրա­տու գոր­ծա­կա­լութ­եան լրագ­րո­ղին, 82 փո­խադ­րա­կառք Հա­սի­չէ հա­սած է 5 Յու­լի­սին, իսկ մնաց­եալ 102-ը՝չորս օր ետք:

Ըստ Փեն­թա­կո­նի, Սուր­իոյ մէջ շարք մը զին­եալ խմ­բա­ւո­րում­նե­րու, նե­րառ­եալ Ժո­ղո­վուր­դի Պաշտ­պա­նու­թեան ջո­կա­տին մա­տա­կա­րար­ուած զի­նուո­րա­կան օժան­դա­կու­թիւնը կը նե­րա­ռէ 12 հա­զար «Քա­լաշ­նի­քով», 6000 գն­դա­ձիր, 3500 ծանր գն­դա­ցիր, 3000 նռ­նա­կա­նետ եւ 1000 ամե­րիկ­եան «Էյ.Թի.4» կամ ռու­սա­կան «Էս.Փի.Ճի-9» հա­կահ­րա­սայ­լա­յին հր­թիռ:

Տրա­մադր­ուած զէն­քե­րու շար­քին են նա­եւ տար­բեր տրա­մա­չա­փի 235 հրա­սանդ, 100 ար­ձա­կա­զի­նու­թեան հրա­ցան, 450 «Փի.Վի.-7» գի­շե­րա­յին հե­ռա­դի­տակ:

Share.

Leave A Reply