Տատամսո՞ղ էք

0

Տատամսո՞ղ էք

Մեզմէ ո՞վ որոշ կացութիւններու դիմաց չի տատամսիր եւ դժուարութիւն չունենար որոշում տալու: Սակայն որոշ անձեր մնայուն ձեւով այս վիճակին մէջ են եւ սովորական հարցերու դիմաց իսկ որոշում գոյացնելու դժուարութիւն կ՛ունենան:

Իսկ դուք տեւական տատամսո՞ղ մըն էք, թէ..

Իմանալու համար պատասխանեցէք ստորեւ տրուած հարցումներուն եւ ապա կարդացէք արդիւնքը:

1.- Առտու ինչպէ՞ս կ՛ընտրէք ձեր հագուստները.

ա- Պատահականօրէն

բ- Բազմաթիւ կտորներ փորձելէ ետք:

գ- Ձեր մօր կամ ամուսինին կարծիքին դիմելով:

 

2.- Երբ ձեզ խրատեն.

ա- Յաճախ կ՛անտեսէք:

բ- Կը փորձէք դաս մը քաղել:

գ- Բառացիօրէն կը հետեւիք անոր:

 

3.- Երբ հարցի մը գծով ձեր կարծիքին կը դիմեն.

ա- Անմիջապէս կարծիք կու տաք:

բ- Չէք պատասխաներ, բացի եթէ քանի մը անգամ պնդեն:

գ- Կը սպասէք, որ ուրիշներ իրենց կարծիքը յայտնեն ու յետոյ միայն ձերը կու տաք:

 

4.- Երբ պատկերասփիւռ դիտել ուզէք.

ա- Նախապէս գիտէք, թէ ի՛նչ պիտի դիտէք:

բ- Զանազան կայաններ աչքէ կ՛անցընէք, մինչեւ որ որոշէք ձեր դիտելիքը:

գ- Կայանէ-կայան կը փոխադրուիք` առանց եզրակացութեան մը հասնելու:

 

5.- Ճաշարանը, երբ ճաշացուցակը աչքէ անցնէք.

ա- Արագ կ՛որոշէք, առանց լրիւ ցանկը կարդալու:

բ- Սպասարկողին կարծիքը կը հարցնէք:

գ- Կը սպասէք, որ ձեզի ընկերակցողները որոշեն, որպէսզի դուք ալ եզրակացութեան մը հասնիք:

 

6.- Ձեզի համար ամէնէն դժուար որոշումները կը վերաբերի.

ա- Նիւթական հարցերու:

բ- Գործի հետ կապուած հարցերու:

 

7.- Երբ ապագայի մասին մտածէք.

ա- Հանդարտ էք

բ- Մտածկոտ էք

գ- Մտահոգ էք

 

Արդիւնք

*Եթէ «ա»երու մեծամասնութիւն մը ունիք, յաճախ կը հիմնուիք անցեալի փորձառութիւններու վրայ եւ այս պատճառով ալ երբեք դժուարութիւն չունիք որոշում գոյացնելու, կարծիք յայտնելու. ձեր որոշումները առհասարակ կ՛ըլլան ճիշդ, իրաւացի եւ զղջում կամ յուսախաբութիւն չէք ապրիր: Հազուադէպօրէն կը տատամսիք, ինչ որ շատ բնական է:

 

*Եթէ «բ»երու մեծամասնութիւն մը ունիք, կարելի չէ ձեզ տատամսող, երկմտող անձ համարել, բայց ասիկա չի նշանակեր, որ արագ որոշումներու յանգող անձ  էք: Որեւէ լուրջ որոշում տալէ առաջ ձեր ժամանակը կ՛առնէք, երկար կը մտածէք` չափելով դրական եւ բացասական կողմերը: Իսկ երբ որոշումի կը յանգիք, ա՛լ ետ դարձ չկայ ձեզի համար:

 

*Եթէ«գ»երու մեծամասնութիւն մը ունիք, յաճախ կը ձգէք, որ ուրիշներ ձեր տեղը որոշում առնեն, նոնիսկ աննշան դէպքերու պարագային: Այս ինքնավստահութեան պակասը եւ տեւական տատամսումը անշուշտ որ հոգեբանական պատճառներ ունին: Ժամանակն է, որ դուք ձեր վրայ աշխատիք, շրջանցէք այս դժուարութիւնները եւ անձամբ դիմագրաւէք զանազան հարցեր:

 

Տան Բոյսերուն Դրական Ազդեցութիւնը

 

Բազմաթիւ ուսումնասիրութիւններ հաստատած են սենեակի բոյսերու բարերար ազդեցութիւնը մեր առողջութեան եւ ջղային համակարգին վրայ: Այս ուսումնասիրութիւններուն համաձայն, սենեակի բոյսերու օգտագործումն  ու խնամքը որոշ հիւանդութիւններ կրնան բուժել: Անոնք կը վերականգնեն ջղային համակարգի ներդաշնակութիւնը, կը հանգստացնեն, կը մեղմացնեն ճնշուածութիւնը եւ կը բարձրացնեն տրամադրութիւնը:

Ոչ միայն տուներու մէջ… գրասենեակներու մէջ ալ բոյսեր տեղադրելը   աշխատանքային միօրինակութենէ դուրս կը բերեն մեզ:

Բոյսերու բարերար քանի մը ազդեցութիւն յիշենք.

1-Բոյսերը օդը կը մաքրեն փոշիէն:

2-Ունին զովացնելու յատկութիւն:

3-Գրասենեակներու մէջ, բոյսերը կը բարձրացնեն աշխատանքի արտադրողականութեան համեմատութիւնը:

4-Բոյսերը զարմանալիօրէն կը կլանեն ձայները, կը կլանեն վտանգաւոր նիւթերը եւ կը հաւասարակշռեն խոնաւութիւնը:

5-Բոյսերը դրական ազդեցութիւն կը գործեն ստեղծագործական մտքին վրայ եւ կը նպաստեն կեդրոնացման:

6-Մասնագէտներու կարծիքով, բոյսերը  ուրախ մթնոլորտ կը ստեղծեն եւ կը բարելաւեն սենեակի թթուածինին որակը:

7-Բոյսեր պարունակող հիւանդանոցներուն մէջ վատառողջ մարդիկ աւելի շուտ կ՛ապաքինին:

 

Սեւան Ազարիկեան-Պարմաքսզեան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.