Աւելի Քան 200 Պատանի Մասնակցեցաւ Սուրիոյ Պատանեկան Միութեան Տարեկան Բանակումին

0

Վեց տարիներու բացակայութենէ ետք, Քեսապը  կրկին պատանիներու կանչերուն ճռուողումով լեցուեցաւ: Սուրիոյ Պատանեկան Միութեան 2017-ի տարեկան բանակումը տեղի ունեցաւ 26 Օգոստոս 2017-էն 3 Սեպտեմբեր 2017-ին, Քեսապի Կազդուրման Կայանէն ներս, մասնակցութեամբ 206 պատանիներու՝ Հալէպի, Լաթաքիոյ եւ Քեսապի մասնաճիւղերէն:

Շաբաթ, 26 Օգոստոսի առաւօտեան մեկնումն էր Հալէպէն ու թէեւ ճամբորդութիւնը հեզասահ չընթացաւ, սակայն պատանիները անփորձանք հասան Քեսապ ու միացան Քեսապի եւ Լաթաքիոյ պատանիներուն: «Նեմեսիս» բանակումը ընթացք առաւ Կիրակի, 27 Օգոստոս 2017-ին, պատանիները տարիքային խումբերու բաժնուելով կազմեցին 8 խումբեր՝ կրելով «Նեմեսիս» գործունէութեան գործիչներուն անունները: Ամէնօրեայ օրակարգը կը սկսէր առաւօտեան ժամը 6:00-ին, մարզանքէն ետք, աշխոյժ ու կայտառ պատանիները կ’անցնէին դրօշակի արարողութեան, ու Հայաստանի եւ ՀՅԴ-ի դրօշները բարձրացնելով, «Մշակ Բանուոր» քայլերգի երգեցողութեամբ կը սկսէին իրենց օրը: Անոնց կը մատուցուէին դաստիարակչական յատուկ դասախօսութիւններ՝ ՀՅԴ պատմութեան, Հայ Դատին, Հայաստանի ու Արցախի  մասին, տեղի կ՛ունենային ազգային նիւթերով զրոյցներ, ուր պատանիները անկեղծօրէն կ’արտայայտուէին ու կարծիքներ կը փոխանակէին: Հաճելի պահերէն մէկն ալ Հայ Յեղափոխութեան պատմութենէն դրուագներու պատմումն էր, որոնց մեծ հետաքրքրութեամբ կը սպասէին պատանիները՝ ծանօթանալու ֆետայիի տիպարին, ներշնչուելու անոր արիութենէն: Հարց-պատասխանի մրցումներն ու դաշտային-մարզական խաղերը մրցակցութեան ոգին եւ ընկերասիրութիւնը կը խթանէին: Այս բոլորին կողքին պատանիները մասնակցեցան ծովագնացութեան, արշաւի, երգի ուսուցման, ազգային-յեղափոխական երգերու ճոխ ու խանդավառ խրախճանքներու: Կազմուեցան յանձնախումբեր՝ պատի թերթի, բանակավայրի բարեկարգման, մարզանքի ու խարուկահանդէսի պատրաստութեան:

Վերջին օրը ծնողներու ներկայութեան տեղի ունեցաւ խարուկահանդէսը, որուն ընթացքին պատանիները ներկայացուցին բանակումի իրենց ողջ աշխատանքը, գեղարուեստական կոկիկ յայտագրի մը կողքին:

Մէկ շաբթուան ըն­թաց­քին պատանիները կը սոր­վին ի­րա­րու հետ գոր­ծակ­ցիլ, մտա­ծել հա­յօ­րէն։ Դաս­տիա­րա­կչական ծրագիրը, ըն­կե­րա­յին զրոյց­նե­րը կա­րե­ւոր տեղ կը գրաւեն անոնց ա­ռօ­րեա­յին մէջ, ո­րով­հե­տեւ կ­‘ընդգր­կեն ­Հայ ­Դա­տին, ­Հա­յաս­տա­նին եւ Ար­ցա­խին ու Ս­փիւռ­քին առնչուող հար­ցեր։

Ու որքան ալ պայ­ման­նե­րը փո­խո­ւած ըլ­լան, որ­քան ալ նոր սե­րունդ­նե­րը դաս­տիա­րակու­թեան ա­ւե­լի ըն­դար­ձակ մար­զեր ու­նե­նան, պատանեկան միու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ մնալ հայ ա­կում­բը, հայ պա­տա­նիին սոր­վեց­նող միու­թիւ­նը, հոն՝ ուր հայ­րե­նա­սէր ո­գին եւ հայ մար­դու ազ­գա­յին նկա­րա­գի­րը կը կեր­տո­ւի։

Սեւանայ Հալլաճեան

Share.

Leave A Reply