ՆՈՄՈՖՈՊԻԱ` ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՏԱՌԱՊԱՆՔԸ

0

Առաւօտեան աճապարանքով աշխատանքի մեկնելու պահուն, երբ ժամը իմանալու համար ձեր ձեռքը գրպանը կ՛երկարէք եւ չէք գտներ ձեր բջիջայինը, այդ պահուն հաւանաբար թեթեւ մը խուճապի եւ հիասթափութեան` նոմոֆոպիայի մատնուիք:

Նոմոֆոպիան. առանց բջիջայինի մնալու, հաղորդակցութեան կարելիութենէ զրկուելու, ելեկտրականութեան լիցքի պարպումին եւ կամ հաշիւի սպառումին հետեւանքով, բջիջային հեռաձայնը օգտագործել չկարենալու անտեղի վախն է:

Ֆոպիան ինքնին անտրամաբանական վախն է, որ կը յառաջանայ զանազան երեւոյթներէ կամ առարկաներէ, ինչպէս փակ կամ բարձր տեղ գտնուելէ, զանազան կենդանիներէ, նոյնիսկ մանրէներէ: Նոմոֆոպիայի պարագային վախը անտեղի կը դառնայ երբ նոմոֆոպիայէն տառապողին մօտ կը յառաջանայ այն սաստիկ անհանգստութիւնը, երբ ան պարզապէս բջիջային օգտագործելու կարելիութենէ զրկուի:

Նոմոֆոպիա եզրը կազմուած է անգլերէն «no mobile phobia» արտայայտութենէն, որ առաջին անգամ ըլլալով գործածուած է Անգլիոյ մէջ 2008-ին կատարուած հետազօտութեան մը մէջ, ուր կը յիշուէր որ բջիջային օգտագործողներուն 53 առ հարիւրը կ’անհանգստանայ, երբ չի կրնար գործածել բջիջայինը, իսկ աւելի քան կէսը բջիջայինը երբեք չ’անջատեր: Վերջին հետազօտութիւններուն համաձայն այս տոկոսը բաւական աճ արձանագրած է:

Հոգեբաններ պատրաստած են հարցումներու շարք մը` նոմոֆոպիայի աստիճանը ստուգելու համար: Այս 20 հարցումներուն պատասխանելով կրնաք գիտնալ թէ կը տառապի՞ք նոմոֆոպիայէ կամ` ոչ:

Արձանագրեցէք ձեր «այո» պատասխաններուն քանակը:

1.- Առանց բջիջայինիս անհանգիստ եւ կորսուած կը զգամ:

2.- Կը տխրիմ, եթէ վայրկեանը վայրկեանին տեղեկութիւններ չկարենամ ստանալ:

3.- Ջղային կը դառնամ, եթէ որեւէ պատճառով հեռախօսս դադրի գործելէ:

4.- Կը զայրանամ, եթէ ուզած պահուս չկարենամ օգտագործել հեռախօսիս ընծայած կարելիութիւնները:

5.- Խուճապի կը մատնուիմ, երբ բջիջայինիս մասնակցութեան հաշիւը կը սպառի:

6.- Եթէ կապ չկայ կամ չեմ կրնար օգտուիլ Wi-Fi-էն, անընդհատ կը ստուգեմ կապի առկայութիւնը:

7.- Եթէ բջիջայինս խանգարուի, բոլորովին տարբեր անձ մը կը դառնամ:

8.- Գործի մէջ եւ ամէնուրեք հեռաձայնս միշտ ձեռքս կը պահեմ:

9.- Եթէ մնայուն կապի մէջ չըլլամ բարեկամներուս հետ, անհանգիստ եւ կորսուած կը զգամ:

10.- Եթէ հեռաձայնս որեւէ տեղ մոռնամ, կ՛անհանգստանամ` մտածելով որ հարազատներս պիտի չկարենան հետս կապուիլ:

11.- Եթէ հեռաձայնս տեղ մը մոռնամ, աշխարհէն կտրուած եւ անապահով կը զգամ:

12.- Եթէ կորսնցնեմ զայն, տարօրինակ կը զգամ, քանի որ ուրիշ ընելիք չունիմ:

13.- Եթէ կորսնցնեմ զայն կը ջղայնանամ, քանի որ բարեկամներս կապի մէջ են, իսկ ես` ոչ:

14.- Եթէ կորսնցնեմ զայն, հեռու կը մնամ աշխարհի վերջին նորութիւններէն:

15.-Եթէ տեղ մը մոռնամ բջիջայինս, կու լամ:

16.- Եթէ կորսնցնեմ բջիջայինս, կը դառնամ յարձակողական եւ կը վիճիմ բոլորին հետ:

17.- Եթէ կորսնցնեմ զայն, անմիջապէս կը մտածեմ նոր մը գնելու մասին:

18.- Եթէ կորսնցնեմ զայն, շունչ կը քաշեմ, «քանի մը օր հանգիստ» մնալու հեռանկարով:

19.- Եթէ կորսնցնեմ զայն, կը փորձեմ հաշտուիլ կացութեան հետ:

20.-Եթէ կորսնցնեմ զայն, ինքզինքս աշխարհի ամէնէն դժբախտ անձը կը զգամ:

ԱՐԴԻՒՆՔ

Եթէ «այո»-ներուն թիւը 5-ը չ՛անցնիր, հանգստացէ՛ք, բջիջայինէ կախուածութիւնը չի սպառնար ձեզի:

Եթէ 6 – 10 «այո» ունիք, դուք թեթեւ կախուածութիւն մը ունիք:

Եթէ 11 – 15 «այո» ունիք անհանգստալու առիթ ունիք:

Իսկ եթէ 16-էն աւելի են «այո»ները, դժբախտաբար նոմոֆոպիան ձեզ կուլ տուած է…:

Շաղիկ Սրուրեան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.