ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

0

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ

ՏՈՔԹ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆԻ

 

Հանգուցեալի քա­ռա­սուն­քի հո­գե­հանգստ­եան պաշ­տօ­նը պիտի  կատարուի Կի­րա­կի, 26 Նոյեմբեր 2017-ին, յա­ւարտ Ս. եւ Անմահ Պա­տա­րա­գի, Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, ՎիլլաներՀալէպ:

 Յետ հո­գե­հանգստ­եան արա­րո­ղու­թեան, Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Ազ­գա­յին Իշ­խա­նու­թիւնը եւ ըն­տա­նի­քը ցա­ւակ­ցու­թիւն­ներ պի­տի ըն­դու­նին Ս. Աստ­ուա­ծա­ծին եկե­ղեց­ւոյ ներք­նաս­րա­հէն ներս:

Դիւան

Ազգ. Առաջնորդարանի

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.