ԻՄԱՆԱՆՔ ԵՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԻՆՔ

0

Բացի դատարան դիմելէ խնդիրները լուծելու այլ ձեւեր կա՞ն:

Այո՛, բացի դատարան դիմելէ հարցերը կարելի է լուծել իրաւարարներու դիմելով: Համաձայն սուրիական իրաւարարական թիւ 4 օրէնքին (2008 թուակիր), կողմերը իրաւունք ունին դատարանի դիմելու փոխարէն իրենց խնդիրները լուծել իրաւարարական համակարգով:

Իրաւարարական յանձնաժողովը կրնայ կազմուիլ մէկ կամ մէկէ աւելի իրաւարարներէ: Սուրիական նշեալ օրէնքին համաձայն, կողմերը կրնան համաձայնիլ իրաւարարութիւնը իրենց փափաքած լեզուով կատարելու, նոյնիսկ վճիռը կ՛արձակուի իրաւարարութեան լեզուով:

Այս ձեւին դիմելը հիմնականօրէն կը նպաստէ դատավարութեան ժամանակի կրճատումին:

 

ՆԱՄԱԿԱՆԻ

1-Ն.Խ.ը Երեւանէն կը հարցնէ, որ Երեւանի մէջ ծնած մանուկը Սուրիոյ մէջ արձանագրելու համար ի՞նչ փաստաթուղթեր կը պահանջուին:

Պատասխան– Կը պահանջուի միայն Երեւանի մէջ սուրիական դեսպանատունէն ծնունդի իրողութիւնը հաստատող գիր` համապատասխան կնիքներով ու ստորագրութիւններով:

 

2-Կ.Ջ.ը կը հարցնէ, որ ժառանգաբաշխման գիրը ստանալու համապատասխան դիմում կատարելու համար պայմա՞ն է բոլոր ժառանգորդներուն ներկայութիւնը:

Պատասխան– Ո՛չ, պայման չէ: Ժառանգորդներէն ոեւէ մէկը կամ անոնցմէ ոեւէ մէկուն օրինական փոխանորդները (համապատասխան լիազօրագիրով) կրնան դիմում կատարել:

 

3-Բ.Թ.ը կը հարցնէ, որ երկու կողմերու միջեւ ստորագրուած պայմանագիրի յօդուածներէն մէկը եթէ յստակ չըլլայ, ի՞նչ հիմունքներով կը մեկնաբանուի այդ անյստակութիւնը:

Պատասխան– Կ՛որոնուի պայմանագիրի կողմերուն ընդհանուր մտադրութիւնը, առանց բառերու բառացի իմաստով կալանուելուն: Իսկ կասկած յառաջանալու պարագային, այդ կը մեկնաբանուի ի նպաստ պարտական կողմին (պայմանագիրին տկար կողմը):

Փաստաբան  Մարիա Գաբրիէլեան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.