ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ Դեկտեմբեր Դ./2017 Դուրս Գալով Պատերազմի Ճանկերէն

0

«Գանձասար»ի փակուող տարին յատկանշուեցաւ պատերազմական պայմաններու աստիճանական վերացումով եւ համայնքի վերականգնումին հետ քայլ պահելու աշխատանքային կշռոյթով:

Հրթիռակոծումներու դադրեցումէն ետք, վերանորոգուեցաւ «Գանձասար»ի խմբագրատունը: Երեք տարի խմբագրատունէն դուրս գործելէ ետք, 2018-ին «Գանձասար»ի աշխատակազմը վերջապէս իրեն հարազատ խմբագրատունը պիտի վերադառնայ՝ բնականաբար աւելի խաղաղ պայմաններու եւ լայն տարածքի մէջ շարունակելու իր աշխատանքը:

2017-ին «Գանձասար» իրականացուց նախորդ տարուան աւարտին իր ծրագրած կարգ մը աշխատանքները:

Թերթը իր թղթակցային կէտերը ունեցաւ Սուրիոյ բոլոր նահանգներուն մէջ: Գամիշլիի, Քեսապի, Լաթաքիոյ, Դամասկոսի մեր թղթակիցները սկսան կանոնաւոր ձեւով աշխատակցիլ «Գանձասար»ին: Պատերազմի տարիներուն, Սուրիոյ նահանգներուն միջեւ երթեւեկութեան դժուարութեան պատճառով տպագիր թերթը եօթը տարի շարունակ կարելի չեղաւ Հալէպէն դուրս՝ Սուրիոյ այլ քաղաքներ հասցնել: Դեկտեմբեր 2017-էն սկսեալ «Գանձասար», հակառակ առկայ կարգ մը դժուարութիւններուն, շաբաթական հերթականութեամբ, կանոնաւորապէս սկսաւ հասնիլ Սուրիոյ բոլոր քաղաքներու մեր ընթերցողներուն, ինչ որ մեծ խանդավառութիւն ստեղծեց եւ մեր կապը ամրապնդող օղակ հանդիսացաւ:

5 տարուան ընդմիջումէն ետք, այս տարեվերջին կրկին լոյս պիտի տեսնէ «Գանձասար»ի տարեկան Բացառիկ հատորը, ինչպէս նաեւ «Կկու» մանկապատանեկան գունազարդ գրքոյկը: Այս հրատարակութիւնները հասանելի պիտի դառնան Սուրիոյ բոլոր քաղաքներու մեր մեծ ու փոքր ընթերցողներուն:

Թէեւ 2017-ին կարելի չեղաւ շարունակել «Գանձասար»ի աշխատակիցներու հերթական հանդիպումները, այնուհետեւ տարուան երկրորդ կիսուն յառաջացաւ -««Գանձասար»ի Բարեկամներ» երիտասարդ գրողներու խմբակը: Այս խմբակին հանդիպումներուն օրակարգը կ՛ընդգրկէր լրագրական գիտելիքներու փոխանցում, մամուլի դերին, անոր պատմութեան ու ներկայ իրավիճակին շուրջ զրոյցներ, վաստակաշատ գրողներու հետ հանդիպումներ, ընթերցումներ եւ այլն: Անհրաժեշտ է հետագային ընդլայնել այս խմբակը եւ աւելի մեծ թիւով երիտասարդ գրողներ համախմբել թերթին շուրջ:

Տարուան ընթացքին այլ նորութիւն մըն էր նաեւ զրոյցի մը արդիւնքով ծնունդ առած սուրիահայերու կամրջումին գաղափարը: Սուրիա ապրող եւ պատերազմի հետեւանքով երկրէն մեկնած սուրիահայերուն բեմը դառնալու թերթիս առաջարկը դրական արձագանգ գտաւ բոլորին կողմէ անխտիր: Այսուհանդերձ այս հարթակը մտաւորականներու, լրագրողներու, հրապարակագիրներու շինիչ քննարկումներու, զրոյցի մշտական վայրը դարձնելու համար յաւելեալ ճիգ պէտք է թափուի մեր կողմէ:

Յաւելեալ բծախնդրութիւն պէտք է ցուցաբերել թերթի որակին, նիւթերու բազմազանութեան, լեզուի բծախնդիր գործածութեան, «Գանձասար»ի կայքէջի մշտական թարմացման ու արդիականացման,  եւ վերջապէս նոր գրիչներու, նոր աշխատակիցներու պատրաստութեան աշխատանքին:

Էականը մամուլի դերակատարութեան հանդէպ հաւատք ունենալն է, յատկապէս տեղեկատուական ներկայ բաց համակարգին լոյսին տակ, երբ թերթով հազարաւոր լսարաններու հասնող խօսքը շատ աւելի ազդեցիկ դերակատարութիւն կրնայ ունենալ ու կարծիք ձեւաւորել՝ երկվայրկեանի մը մէջ կտրելով  ցամաքամասերն ու ովկիանոսները:

Նոր Տարուան սեմին շնորհակալութեան յատուկ խօսք ունինք ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութեան, հայրենի թէ սփիւռքահայ լրատուամիջոցներուն, մեր աշխատակիցներուն, յօդուածագիրներուն ու բոլոր այն մտաւորականներուն եւ հրապարակագիրներուն, բարերարներուն, որոնք գործակցեցան, մերթ ընդ մերթ նեցուկ կանգնեցան, յուսադրեցին  ու մղեցին, որ շարունակենք ու բարելաւենք մեր ընթացքը:

Նոր Տարին կը դիմաւորենք վերականգնումի յոյսով, նոր նուաճումներու ձգտումով:

Շնորհաւոր Ամանոր եւ Ս. Ծնունդ:

«Գ.»

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.