ԻՄԱՆԱՆՔ ԵՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԻՆՔ. ՍՈՒՏ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ

0

Դատական իշխանութեան, զինուորական կամ վարչական դատարաններուն դիմաց իրականութեան հակառակ կամ ճշմարտութենէն տարբեր վկայութիւն կատարողը` համաձայն սուրիական պատժական օրէնսգիրքի տրամադրութեան` երեք ամիսէն մինչեւ երեք տարի ազատազրկում կը ստանայ:

Նոյն պատիժին կ՛արժանանայ այն վկան, որ տուեալ խնդիրին վերաբերեալ իրեն ուղղուած հարցումին մասին իմացած տեղեկանքը կամ որոշ տեղեկանք կը թաքցնէ:

Սուտ Վկայութիւնը քրէական հարցաքննութեան կամ քրէական դատարանի դիմաց տրուելու պարագային պատիժը կրնայ բարձրանալ մինչեւ տասը տարուան ազատազրկման եւ տաժանակիր աշխատանքի: Այսուհանդերձ սուտ վկայութիւն տուողը կ՛ազատի պատիժէն եթէ նախքան հարցաքննութեան եզրակացումը յետս կոչէ իր տուած վկայութիւնը եւ այդ մասին պաշտօնապէս տեղեկանք փոխանցէ համապատասխան մարմինին: Պատիժէն կ՛ազատի նաեւ եթէ դատավարութեան ժամանակ տրուած վկայութիւնը յետս կոչէ նախքան տուեալ դատին վերաբերեալ որեւէ վճիռի արձակումը:

Պատժական տնօրինումէ զերծ կը մնայ այն վկան, որ կը մերժէ վկայութիւն տալ երբ իրականութիւնը ըսելու պարագային կրնայ իր, կնոջ (նոյնիսկ եթէ ամուսնալուծուած են), զաւակներուն, ծնողքին, քոյր-եղբայրներուն կամ ազգականական կապի նոյն աստիճանի վրայ եղող փեսաներուն կեանքը վտանգի ենթարկել:

 

ՆԱՄԱԿԱՆԻ

1-Գ.Գ.ը կը հարցնէ, որ վկայութեան կանչուած անձը յարգելի պատճառներ ներկայացնելու պարագային կրնա՞յ չներկայանալ դատարան:

Պատասխան-Այո՛, դատարանը եթէ ընդունի վկային ներկայացուցած պատճառները ան կրնայ չներկայանալ դատարան, սակայն եթէ յետագային պարզուի որ կեղծ պատճառներ ներկայացուցած է, առաւելագոյնը երեք ամսուան ազատազրկման կ՛ենթարկուի նաեւ տուգանք կը վճարէ:

 

2-Մ.Լ.ը կը հարցնէ, որ դատական համապատասխան մարմիններուն գանգատ ներկայացնողը կրնա՞յ յետս կոչել (ետ քաշել) իր գանգատ-դիմումը:

Պատասխան.-Այո՛, սակայն գանգատ ներկայացնելու յաջորդող երկու օրերու ընթացքին միայն: Այս պարագային ամբաստանեալը իրաւունք կ՛ունենայ ի պահանջեալ հարկին փոխհատուցում պահանջելու:

 

3-Ս.Հ. կը հարցնէ, որ սուրիահայերը ժառանգի իրաւասութեան սահմանագիր ստանալու համար ո՞ւր պէտք է դիմեն եւ բոլո՞ր ժառանգորդները հարկաւոր է որ դիմում ներկայացնեն:

Պատասխան.-Պէտք է դիմեն Բերիոյ Հայոց Թեմի դատաստանական Խորհուրդի գրասենեակ: Ժառանգորդներէն ոեւէ մէկը եւ կամ անոնց ոեւէ մէկուն օրինական փոխանորդը  կամ լիազօրը կրնայ դիմում կատարել:

Փաստաբան Մարիա Գաբրիէլեան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.