ԼՈՅՍ ՏԵՍԱԾ Է ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ ԹԱՆԵՐ ԱՔՉԱՄԻ ԱՆԳԼԵՐԷՆ ՆՈՐ  ԳԻՐՔԸ

0

«Արմէնփրէս»ի համաձայն, թուրք պատմաբան Թաներ Աքչամ յայտնած է անգլերէնով լոյս տեսած իր`«Սպաննութեան Հրամանները. Թալէաթ Փաշայի Հեռագիրներն ու Հայոց Ցեղասպանութիւնը» գիրքին մասին: «Գիրքը լոյս տեսած է: Ես ունիմ իմ օրինակները: Ասիկա հիասքանչ զգացողութիւն մըն է», գրած է հեղինակը: Ան յայտնած է, որ գիրքը կը ներառէ երկու գլուխներ, որոնք գոյութիւն չունին նախապէս թրքերէնով հրատարակուած «Նայիմ Էֆենտիի Յուշագրութիւնները եւ Թալէաթ Փաշայի Հեռագիրները» գիրքին մէջ: Ան յայտնած է, որ գիրքին անգլերէն տարբերակին մէջ ո՛չ միայն կը ներկայացնէ նոր փաստաթուղթեր, այլեւ կը քննարկէ «կեղծ ստորագրութիւններ»ու եւ «կեղծ ժամանակագրութեան» հարցը: Նախքան հատորին հրապարակումը Աքչամ ըսած է. «Մեծ փափաք ունիմ այս նոր փաստերը ներկայացնելու թուրք ընթերցողներուն»: 2016-ին թրքերէնով հրատարակուած «Նայիմ էֆենտիի Յուշագրութիւնները եւ Թալէաթ Փաշայի Հեռագիրները» գիրքին մէջ ներառուած Թալէաթ փաշայի հեռագիրներով յստակօրէն կ՝երեւին հայերը կոտորելու հրամանները: Օրինակ` 22 Սեպտեմբեր 1915-ի հեռագիրներէն մէկուն մէջ Թալէաթ փաշան այսպիսի հրաման մը արձակած է․ «Հայերը Թուրքիոյ տարածքին ապրելու, աշխատելու իրաւունքներէն ամբողջութեամբ զրկուած են, պետութիւնը, իր վրայ վերցնելով ամբողջ պատասխանատւութիւնը, կը հրամայէ ողջ չձգել նոյնիսկ օրօրոցի մանուկները»:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.