ԹՈՓԻԿ (Պահքի Հայկական Քէօֆթէ)

0

Բաղադրութիւն

– 2 գաւաթ սիսեռ` թրջուած ջուրին մէջ 24 ժամ
– 6 գաւաթ պաղ ջուր
– 2 միջակ գետնախնձոր` խաշած կեղեւով
– 1 1/2 թէյի դգալ աղ
– Ճերմակ փոշի պղպեղ
– 1 ապուրի դգալ կարմիր պղպեղի խիւս
– 1 ապուրի դգալ չոր անանուխ

Միջուկը

– 3 խոշոր սոխ` կիսուած եւ շերտուած
– 2 ապուրի դգալ ջուր
– 1/2 թէյի դգալ անուշ պահար
– 1/2 թէյի դգալ քիմիոն` ըստ ցանկութեան կամ 2 թ. դգալ չոր անանուխ
– 1/4 գաւաթ գինձ (սնոպար)
– 1/4 գաւաթ չամիչ
– 3/4 գաւաթ շիրիկ (թահին)
– Աղ
– Սեւ փոշի պղպեղ

Հիւրասիրելու համար

– Եռացած ջուր` աղով
– Ձէթ
– Կարմիր փոշի պղպեղ եւ քիմիոն
– Լեմոնի շերտեր
– Ազատքեղի ցօղուններ` զարդարանքի համար

Սիսեռը կեղուելու ձեւը

Առնել ափ մը թրջուած սիսեռէն եւ երկու ձեռքերուն ափով իրարու շփել սիսեռներուն հատիկները, վերադարձնել ամանին մէջ եւ առնել այլ ափ մը սիսեռ եւ լուալ: Վերցնել ջուրին երեսը ծփացող սիսեռներուն կեղեւները:

Պատրաստութիւն

1.- Հանել սիսեռին կեղեւը եւ ջաղացքով փիւրէի վերածել զայն:

2.- Կեղուել խաշած գետնախնձորը եւ պատառաքաղով ճզմել ու խառնել զայն սիսեռի փիւրէին հետ: Աւելցնել աղը, ճերմակ պղպեղը եւ պղպեղի խոյսը:

3.- Դնել շերտուած սոխերը ջուրով կաթսային մէջ, գոցել կափարիչը եւ եփել միջակ կրակի վրայ 10 վայրկեան, ապա վերցնել կափարիչը եւ մէկդի ձգել, որպէսզի խոնաւութիւնը շոգիանայ: Պարպել քամոցի մը մէջ, պաղեցնել ու քամել:

4.- Աւելցնել անուշ պահարը, քիմիոնը կամ չոր անանուխը սնոպարն ու չամիչը սոխն ու լաւ մը խառնել, ապա դնել թահինը, աղն ու պղպեղը:

5.- Առնել 8 կտոր ճերմակ քառակուսի լաթ` իւրաքանչիւրը 15-20 սմ չափով եւ թաթխել եռացած ջուրին մէջ: Պաղեցնել լաթերը եւ լաւ մը քամել:

6.- Բանալ քառակուսի լաթ մը սեղանին վրայ եւ 1 ափ սիսեռի փիւրէէն դնել մէջտեղը, հաւասարապէս տարածել զայն եւ բահակացեւ դգալով մը հարթել մակերեսը, միջուկէն զետեղել սիսեռի փիւրէին մէջտեղը եւ տարածել զայն:

7.- Լաթին անկիւնները վեր առնել եւ կապել ծրարիկներու ձեւով եւ այս գործողութիւնը կրկնել միւս 7 թոփիկներուն հետ:

8.- Խոշոր կաթսային կէսը լեցնել ջուրով, եռացնել եւ դնել 1 ապուրի դգալ աղ:

9.- Եռալէն ետք, դնել թոփիկները կաթսային մէջ, գոցել կափարիչը եւ եռացնել 12-15 վայրկեան կամ` մինչեւ որ թոփիկները ծփան ջուրին երեսը եւ ամրանան:

10.- Հանել թոփիկները, շրջել եւ զետեղել քամոցի մը մէջ, ցամքեցնել աւելորդ ջուրն ու ձգել, որ շատ լաւ պաղի:

11.- Քակել լաթը եւ իւրաքանչիւր թոփիկի վրայ սրսկել քիչ մը ձէթ եւ ցանել քիմիոնն ու կարմիր փոշի պղպեղը:

12.- Հիւրասիրելու համար կիսել իւրաքանչիւր թոփիկ եւ հաստ շերտերու վերածել: Ձէթ եւ լեմոնի հիւթ կարելի է աւելցնել շերտերուն վրայ:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.