ԱԶԳԱՅԻՆ Լ. ԵՒ Ս. ՅԱԿՈԲԵԱՆ ՔՈԼԵՃԻ ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ. ՀՅԴ-Ի ՉՈՐՍ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐՈՒ ԾԱՆՕԹԱՑՄԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ-ԼՍԱՐԱՆ

0

«Ազդակ».- Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ Քարոզչական Մարմնին եւ ՀՅԴ «Սարդարապատ» եւ «Ռուբէն» կոմիտէներուն, երէկ` Հինգշաբթի, 5 Ապրիլի երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Ազգային Լ. եւ Ս. Յակոբեան քոլեճի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ժողովրդային հանդիպում մը` ներկայութեամբ ՀՅԴ-ի առաջադրած թեկնածուներուն` ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունիի, Յակոբ Թերզեանի, Սերժ Չուխատարեանի եւ Ալեքսան Մաթոսեանի, Պուրճ Համուտի քաղաքապետ Մարտիկ Պօղոսեանի եւ ժողովուրդի հոծ բազմութեան: ՀՅԴ-ի թեկնածուներուն աւելի մօտէն ծանօթանալու նպատակով կազմակերպուած ժողովրդային լսարանը սկսաւ Լիբանանի եւ ՀՅԴ-ի քայլերգներուն յոտնկայս ունկնդրութեամբ:

Ապա խօսք առաւ ՀՅԴ «Սարդարապատ» Կոմիտէի ներկայացուցիչ Շանթ Ալիեմէզեան, որ ՀՅԴ «Սարդարապատ» եւ «Ռուբէն» կոմիտէներուն անունով ողջունեց բոլորը եւ բարի գալուստ մաղթեց թեկնածուներուն:
Ապա ցուցադրուեցան ՀՅԴ Քարոզչական Մարմնին պատրաստած տեսերիզները, որոնք կը վերաբերէին ընտրական նոր օրէնքին համապատասխանող քուէարկութեան հոլովոյթի բացատրութեան, թեկնածուներուն կենսագրականին, ինչպէս նաեւ զոյգ կոմիտէներու շրջանին մէջ տիրող մթնոլորտին եւ կողմնորոշումին մասին շրջանի քաղաքացիներուն կատարած յայտարարութիւններուն, վկայութիւններուն եւ տեսակէտներուն, որոնք դիպուկ էին եւ իրենց հպարտութիւնը կ՛արտայայտէին Պուրճ Համուտի մէջ Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան հովանիին տակ ապրելու մասին: Անոնք կը հաստատէին, որ ՀՅԴ-ի թեկնածուներուն թեր քուէարկելը իրենց համար համազօր է իրենց ընտանիքները պաշտպանելու:
Ապա յաջորդաբար խօսք առին թեկնածուները: Յ. Թերզեան ըսաւ, որ ինք հպարտ կը զգայ հայ ըլլալուն համար եւ ընդգծեց, որ հայ ըլլալը պատիւ է ու արժանապատուութիւն:
«Իւրաքանչիւր հայ իր հայկական ինքնութիւնը կը փաստէ իր ազգին ծառայելու ընդմէջէն: Մենք այդ ուղիով է, որ կը գործենք եւ միասնաբար պիտի գործակցինք` իրականացնելու համար մեր նպատակները», ըսաւ ան:

Ապա խօսք առաւ Սերժ Չուխատարեան, որ մաղթեց 6 Մայիսէն ետք դարձեալ հանդիպիլ` տօնելու համար իրենց ընտրութեան յաղթանակը:

Ան նշեց, որ ինք իրազեկ է հայութեան կարիքներուն եւ իբրեւ իրաւաբան իր փորձառութենէն մեկնելով ամէն ջանք ի գործ պիտի դնէ խորհրդարանին մէջ մշակելու կարգ մը օրինագիծեր` ի շահ Լիբանանի եւ լիբանանահայութեան:
Այս շրջագիծին մէջ Ս. Չուխատարեան հաստատեց հայ դպրոցին ունեցած կարեւոր դերակատարութիւնը հայապահպանման մէջ` ընդգծելով, որ պէտք չէ ճիգ խնայուի հայ դպրոցին կարիքները ապահովելու` կառավարութեան օժանդակութեամբ:

Ան աւելցուց նաեւ, որ պէտք է օժանդակել լիբանանցի երիտասարդին, որպէսզի ան բնակեցման առումով դիւրութիւններ ունենայ, ինչպէս նաեւ աշխատանքի կարելիութիւն, որպէսզի Լիբանանէն արտագաղթելու միջոցին չդիմէ:

Ս. Չուխատարեան մաղթեց, որ 2018-ի երեսփոխանական ընտրութիւններուն կարելի ըլլայ ՀՅԴ-ի նպատակները իրականացնել եւ Հայկական երեսփոխանական պլոքը վերականգնել, որպէսզի ամէն ձեւով կարելի ըլլայ ժողովուրդին ծառայել:
Ալեքսան Մաթոսեան իր կարգին յայտնեց, որ ինք հպարտ կը զգայ իր հայկական արմատներով, ինչպէս նաեւ հպարտ է, որ կը գտնուի հայութեան մէջ:

«Հայ ժողովուրդին օգտակար ըլլալու, աւելի լաւ Լիբանան մը կերտելու եւ լիբանանահայ նոր սերունդներուն աւելի փայլուն ապագայ մը ապահովելու նպատակով, կը խնդրենք ձեր վստահութիւնը` մայիս 6-ին ի նպաստ մեր չորսին քուէարկելու ճամբով», ըսաւ ան:
Ապա խօսք առաւ երեսփոխան Բագրատունի, որ յայտնեց, թէ Պուրճ Համուտը եղած է հայութեան սիրտը, սփիւռքին սիրտը, ինչպէս նաեւ Հայաստան-Արցախ-սփիւռք եռանկիւնին արիւնատար երակը, եւ այդպէս ալ պիտի շարունակէ մնալ:

Ան ընդգծեց, որ Պուրճ Համուտի հերոսական անցեալին ու ինքնապաշտպանութեան մասին շատ խօսուած է, սակայն ինք շեշտը կ՛ուզէ դնել 60-70 տարի առաջ շրջանի բնակչութեան կողմէ եկեղեցի, ակումբ, դարմանատուն եւ դպրոց շինելու քայլերուն եւ յանձնառութեան մասին:
Յ. Բագրատունի նշեց, որ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը Լիբանանի մէջ գործող կուսակցութիւններուն ամէնէն հինն է` աւելցնելով, որ Լիբանանի մէջ դաշնակցական առաջին խումբը կազմուած է 1902-ին: «Այս կը նշանակէ, թէ Լիբանանի մէջ գործող ներկայ քաղաքական ուժերուն հիմնադիրները տակաւին չէին ծնած, երբ ՀՅԴ-ն Լիբանանի մէջ կը գործէր», ըսաւ ան:

Ան նշեց, որ իրենք խոստումներ չեն փափաքիր տալ, եւ ապա օր մը ետք դրժել այդ խոստումները: «Մեր լաւագոյն խոստումը ՀՅԴ-ի անցեալն է, որ կերտուած է ձեզմով եւ ՀՅԴ-ն ձեզի կը պարտի: Եթէ դուք չըլլայիք, Պուրճ Համուտը եւ ՀՅԴ-ն այսօր գոյութիւն չէին ունենար», հաստատեց ան:

Յ. Բագրատունի ընդգծեց, որ ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական Կոմիտէին համար կարեւոր է, որ հայ թեկնածուները առաջադրուած ըլլան հայկական կուսակցութիւններու կողմէ, եւ ոչ անհատ թեկնածուներ գոյութիւն ունենան: «Մենք համոզուած ենք, որ մեր կեանքի հիմը կուսակցութիւններն են եւ ոչ թէ անհատները», յայտնեց ան:

Յ. Բագրատունի շեշտեց, որ այս ընտրութիւններուն ընթացքին զարմանալի է նաեւ, որ անհատ թեկնածուներ միլիոնաւոր տոլարներ կը մսխեն խորհրդարան մուտք գործելու համար: «Սակայն տրուած ըլլալով, որ երեսփոխանի մը ամսական աշխատավարձը 7.300 տոլար է, զարմանալի կը թուի, թէ ինչո՞ւ միլիոնաւոր տոլարներ կը ծախսուին նման ամսական աշխատավարձի մը համար», ընդգծեց ան` աւելցնելով, որ բնականաբար նման արարք գործողը ժողովուրդին հաշուոյն իր եւ իր զաւակներուն համար պալատներ պիտի կառուցէ:

Երեսփոխան Բագրատունի դիտել տուաւ, որ հայ եւ ոչ հայ երեսփոխաններուն միջեւ տարբերութիւնը մեծ է, որովհետեւ ոչ հայ երեսփոխանը կը զբաղի իր ներկայացուցած շրջանին մանր-մունր հարցերով, մինչդեռ հայ երեսփոխանին պարտականութիւնը լիբանանահայ գաղութը հայ պահելու, ամուր պահելու եւ քաղաքականօրէն ինքնուրոյն պահելու առաքելութեան մաս կը կազմէ:

«Եւ եթէ օր մը ամբողջ հայութիւնը ոտքի կանգնի, լիբանանցիները զգան, թէ հայութեան հետ կարելի չէ խաղալ: Եթէ մենք կ՛ուզենք, որ մեր ժողովուրդը ամուր մնայ, մենք ատիկա պիտի կատարենք մեր քուէներով կուսակցութիւնները ամրացնելու ընդմէջէն», ըսաւ ան:
Յ. Բագրատունի շեշտեց, որ Լիբանանի մէջ այսօր ՀՅԴ-ի պայքարը հայը հայ պահելու պայքար է, իսկ ուրիշին պայքարը հայը հայութենէն հեռացնելու եւ զայն սովորական լիբանանցի քաղաքացիի վերածելու պայքար է:
Երեսփոխան Բագրատունի զարմանք յայտնեց նաեւ քաղաքական այլ կուսակցութիւններու կողմէ առաջադրուած այն թեկնածուներուն համար, որոնք ձեռքը մաքուր թեկնածուներ կը նկատուին: Ան ըսաւ, որ ՀՅԴ-ի պարագային ատիկա բնական է անցեալէն մինչեւ օրս, որովհետեւ հակառակը բնաւ չենք ունեցած:

«Մենք երկրին մէջ գողութեան, սպանութեան, փտածութեան, առեւանգումի եւ երկիրը քանդելու արարքներու մեղսակից չենք եղած բնաւ, այլ` այս երկիրը պաշտպանած ենք, այնպէս ինչպէս պիտի ուզէինք պաշտպանել Հայաստանը», յայտնեց ան` աւելցնելով, որ այսօր ՀՅԴ-ի դէմ յարձակում կայ, որովհետեւ ան ոգի ի բռին կը պաշտպանէ լիբանանահայութեան իրաւունքները:

Յ. Բագրատունի նշեց, որ լիբանանցին մինչեւ օրս կը զմայլի, թէ հայ մուրացկան չկայ` նշելով սակայն, որ ոմանք հայուն քուէն գնելու գումարներ կ՛առաջարկեն` զայն մուրացկանի վերածելու եւ անոր լռութիւնը գնելու համար:

Յ. Բագրատունի յայտնեց, որ ամէնօրեայ դրութեամբ Հայկական երեսփոխանական գրասենեակ կ՛այցելեն տասնեակ մը քաղաքացիներ, որոնց ո՛չ ընտրաշրջանին, ո՛չ կրօնական դաւանանքին եւ ո՛չ ալ ի նպաստ ՀՅԴ-ի քուէարկելու մասին հարցումներ կը հարցուին, այլ պարզապէս պէտք եղած օժանդակութիւնը կ՛ապահովուի եւ վերջ:

«Ունինք պարագաներ, որոնք յայտնեցին, թէ իրենց քուէն ուրիշին պիտի տան, որովհետեւ ուրիշէն օժանդակութիւն ստացած են: Մենք անոնց պատասխանեցինք ըսելով, որ ազատ են եւ որեւէ կարիքի պարագային կրնան մեզի վերադառնալ եւ օժանդակութիւն ստանալ: Մեզի համար հայն է կարեւորը: Մեզի համար հայ հպարտ քաղաքացին է կարեւորը», հաստատեց ան:
«Մեր իրաւունքներէն զիջումներ կը պահանջուին, մինչդեռ այլ համայնքներ իրենց նուազագոյն իրաւունքին կառչած կը մնան: Ինչո՞ւ այդպէս պէտք է ըլլայ: Եթէ տիպար քաղաքացիներ ենք, անիկա չի նշանակեր, որ մեր վիզը ծուռ է: Հետեւաբար ՀՅԴ-ի նպատակն ու ՀՅԴ-ի ձգտումը հայ հպարտ քաղաքացիին պահպանումն է», շեշտեց ան:
Երեսփոխան Բագրատունի նշեց, որ վստահաբար ներկայ բազմութեան մէջ կան ալեհերներ, որոնք 1975-ին պաշտպանած են Պուրճ Համուտը եւ Պուրճ Համուտը պաշտպանելով, պաշտպանած են Լիբանանի ամբողջ հայութիւնը, պաշտպանած են իւրաքանչիւր հայու` Թրիփոլիէն մինչեւ Այնճար եւ հասնելով մինչեւ հարաւ ապրող հայ մարդու, հայ կնոջ եւ հայ օրիորդին պատիւն ու արժանապատուութիւնը:

Յ. Բագրատունի ըսաւ, որ 2018-ի երեսփոխանական ընտրութիւնները հայուն պատիւը բարձր պահելու ընտրութիւններն են: «Ինչպէս որ ամէն մարդ խորհրդարանէն ճակատաբաց կը գոռայ, թէ իր համայնքին շահերը պիտի պաշտպանէ, մենք ալ մեր կարգին կը հաստատենք, որ մեր համայնքին շահերը պիտի պաշտպանենք, ձեր շահերը պիտի պաշտպանենք` միասնաբար», եզրափակեց Յ. Բագրատունի:

Ժողովրդային լսարանի աւարտին առիթ տրուեցաւ հարցումներ ուղղելու, սակայն ներկայ բազմութիւնը այդ առիթին ընդառաջեց ծափողջոյններով` յաջողութիւն մաղթելով Պէյրութի Ա. ընտրաշրջանի եւ Մեթնի մէջ ՀՅԴ-ի առաջադրած չորս թեկնածուներուն:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.