ՀՄԸՄ-Ի ՀԱԼԷՊԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ Ա. ԽՈՒՄԲԻՆ ԵԳԻՊՏՈՍ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

0

(Ա. տարի, թիւ 33)

30 Յունիսի 1958-ին, ՀՄԸՄ-ի Ա. խումբը առաջնորդութեամբ միութեան ատենապետ եղբայր տոքթ. Ա. Տայեանի, վարչութեան անդամ եղբայրներ՝ Կարպիս Նալպանտեանի, Սահակ Տօնիկեանի եւ Զաւէն Սապունճեանի օդային ճամբով Գահիրէ մեկնեցան։ Խումբին կ’ընկերանար նաեւ եղբայր Լ. Մասպանաճեան եւ Ճորճ Տայեան որպէս ֆութպոլի խումբի պատասխանատու։

Եգիպտոսի ՀՄԸՄ «Արարատ»ի Վարչութեան նախաձեռնութեամբ ու ջանքերով իրականացած այս փոխադարձ այցելութիւնը մեծ խանդավառութիւն ստեղծեց եգիպտահայութեան մօտ։

Մէկ Յուլիսին Գահիրէի օդակայանը ժամանող Հալէպի խումբը դիմաւորելու եկած էին զիուորական խումբն ու բարձրաստիճան զինուորականներ, ինչպէս նաեւ եգիպտահայութեան ծանօթ ազգայիններ, եւ ՀՄԸՄ «Արարատ»ի Վարչութեան անդամները։

Մենք սոյն գրութեամբ նպատակ չունինք տեղի ունեցած ֆութպոլի երկու մրցումներու նկարագրականը տալ. նկատելով որ «Մարզաշխարհ»ի յաջորդող էջերուն մէջ լայն տեղ տրուած է անոնց։ Մրցումներու մասին պիտի բաւականանանք միայն  քանի մը տողեր արձանագրելով։ Հալէպի խումբը ինքզինք գտաւ միջազգային առումով մարզուած եւ կազմակերպուած երկու զօրաւոր խումբերու դէմ յանդիման։ Մեր խումբը, տեղի տալով հանդերձ այդ գերազանց ուժերուն առջեւ, կրցաւ ցուցաբերել գեղեցիկ ու ներկայանալի խաղարկութիւն մը, որով երկու մրցումներուն ալ հանդիսականները գեղեցիկ եւ կանոնաւոր խաղարկութեան հանդիսատես ըլլալու հաճոյքը վայելեցին։ ՀՄԸՄ-ի խումբը երկու մրցումներուն ալ պարտուելով հանդերձ, բարոյական մեծ վարկ ապահովեց։ Հակառակ Ա. մրցման մեր խումբի չախչախիչ պարտութեան, երկրորդ հանդիպումին հանդիսականներու թիւը կը գերազանցէր, հասնելով մօտ 15.000-ի։

Մենք կ’ուզենք ծանրանալ այս այցելութեան բարոյական յաղթանակին վրայ։

Կարելի չէ թերթի այս նեղ սիւնակներուն մէջ պատկերացնել ՀՄԸՄ-ի խումբին վայելած հիւրասիրութիւնն ու գուրգուրանքը, զորս զինուորական խումբի ղեկավարութիւնը, նաեւ ՀՄԸՄ «Արարատ»ը եւ հայ ժողովուրդը ցոյց տուին։

Բառին բովանդակ առումով Հալէպի խումբը վայելքի եւ ուրախութեան օրեր անցուց։ Բարձրաստիճան զինուորականներ մեզ շրջապատեցին եղբայրական սիրով։ Անոնք նիւթական ու բարոյական հնարաւոր բոլոր աջակցութիւնը ընծայեցին մեզ։ Շնորհիւ անոնց, մենք արժանացանք բարձր ընդունելութեանց պետական եւ զինուորական շրջանակներուն կողմէ։ Կրցանք այցելել ու վայելել Եգիպտոսի մեծութիւնն ու գեղեցկութիւնը, տեսնել անոր պատմական ու արդիական հոյակապ հաստատութիւնները։ Եգիպտոս մեծ է եւ գեղեցիկ։ Շնորհիւ Նեղոսին, անապատը դարձած է ծաղկաստան ու ծառաստան։

Դարերու տքնաջան աշխատանքը զայն վերածած է դրախտի։ Ճարտարարուեստի ճարտարապետութեան մէջ ան հսկայաքայլ յառաջ դիմած է։ Ինքնաբաւ դառնալու իր մեծ ճիգին մէջ ան կրցած է մեծ նուաճումներ կատարել։

Ցուցափեղկերու մէջ տեսնուած բոլոր տեսակի ապրանքները կրնան մրցիլ եւրոպականին հետ։ Ահա հոս է գաղտնիքը անոր յաջողութեան եւ ապագայ մեծութեան։

Զինուորականութիւնը առիթ եւ միջոցներ ստեղծեց մեզի Եգիպտոսի բոլոր տեսարժան հաստատութիւններն ու հնութիւնները այցելելու։

Անոնք մեզ առաջնորդեցին զինագործարան. մենք տեսանք արդիական կազմածներով կազմակերպուած հսկայ զինագործարան մը, ուր 1000-է աւելի մասնագէտներ եւ բանուորներ անդուլ կ’աշխատին։ Այդ հսկայ հաստատութեան ճաշասրահին մէջ, անոնք մեզ պատուեցին։

Այցելեցինք նաեւ զինուորական կայաններ, մարզադաշտեր, ուր հազարաւոր զինուորներ կը ստանան մարզական կրթութիւն եւ կը հետեւին զինուորական մարզանքի։

Լուսնկայ գիշեր մը, Նեղոսի վրայ փոքր նաւու մը մէջ ընթրիքի հրաւիրուեցանք, ուր ներկայ էին զօրավարներ, գնդապետներ եւ բարձրաստիճան սպաներ։ Մեզի կ’ընկերանային նաեւ ՀՄԸՄ «Արարատ»ի ու «Յուսաբեր» մշակութային ընկերութեան պատուարժան անդամները։ Նաւը մէկուկէս ժամէն մեզ հասցուց պառաժները։ Որքա՛ն անկեղծ եւ մտերմիկ մթնոլորտ ստեղծուեցաւ այդ նաւուն մէջ, կարելի չէ բացատրել։ Մեր կողմէ եղբայր Կարպիս Նալպանտեան արաբերէն լեզուով շնորհակալութիւն յայտնեց զինուորականութեան, ինչպէս նաեւ Արաբ Միացեալ Հանրապետութեան եւ անոր սիրելի եւ հերոս նախագահ Ն. Վ. Ճամալ Ապտէլ Նասէրի յարատեւման եւ յաջողութեան մաղթանքներ ըրաւ։ Տոքթ. Ա. Տայեան իր կարգին նուէրներ տուաւ զօրավարներուն եւ խումբի խաղացողներուն։ Զօրավար Ահմէտ Իմամ պատասխանելով եղբայր Կ. Նալպանտեանին բարի գալուստ մաղթեց ՀՄԸՄ-ի խումբին։ Յիշելով Հալէպ այցելութեան առթիւ իրենց ընծայուած լաւ ընդունելութիւնն ու անկեղծ վերաբերումը, կրկին շնորհակալութիւն յայտնեց ՀՄԸՄ-ի Հալէպի Վարչութեան եւ մաղթեց, որ ՀՄԸՄ-ի այցելութիւնները յաճախակի դառնան ստեղծուած այս կապը աւելի ամրապնդելու համար։

Լ. ՄԱՍՊԱՆԱՃԵԱՆ

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.