ՄԵՐ ԴՊՐՈՑԸ

0

Մեր սիրելի դպրոցը՝ Ազգ. Ուսում. Միացեալ Ճեմարանը, գեղեցիկ եւ հոյակապ երկու շէնք է: Նախակրթարանի շէնքը կը բաղկանայ տասնհինգ դասարաններէ: Իմ դասարանս կը գտնուի երկրորդ յարկին աջ կողմի հինգերորդ սենեակը:

Մենք քսան աշակերտ –աշակերտուհի ենք: Մեր օրը կ’անցընենք ուրախութեամբ դաս սորվելով, երբեմն ալ ուսուցիչները նեղացնելով եւ բարկութիւն ստանալով անոնցմէ:

Իմ սիրած դասանիւթս հայերէնն է, որովհետեւ հայերէնը մեր մայրենի լեզուն է, եւ ան թանկագին է մեզի համար:

Ես ինը տարիէ ի վեր կը յաճախեմ այս դպրոցը: Այս տարիներուն  շատ գիտելիքներ սորվեցայ հոս:

Մենք՝ իւրաքանչիւրս  պէտք է աշխատասէր եւ կարգապահ ըլլանք, որ բարձր պահենք մեր սիրելի դպրոցին անունը:

Քրիստ Թրթռեան

Զ. Կարգ

Քեսապի Ազգ. Ուսումնասիրաց Միացեալ  Ճեմարան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.