ԸՆԿԵՐԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ

0

Ընկերասիրութիւնը շատ կարեւոր յատկանիշ է առողջ միջավայր մը ունենալու, հաշտ ապրելու եւ զարգանալու համար։ Ընկերասէր ըլլալ կը նշանակէ սիրել մեր ընկերը անկեղծօրէն, օգնել անոր, կեանքի տխուր եւ ուրախ պահերը բաժնեկցիլ անոր հետ։

Վերջին 6 տարիներուն, երբ մեր ընկերներուն մեծամասնութիւնը ճամբորդեց, մեր թիւը նուազեցաւ, սակայն նոր անձերու ծանօթացանք, նոր յարաբերութիւններ մշակեցինք, նոր ընկերներ ունեցանք։

Ընկեր բառին իմաստը լիովին ըմբռնեցի, երբ տեսայ մեր ակումբներուն ու դպրոցներուն հսկող մեր ընկերները, որոնք հայաշատ թաղերը պաշտպանելով տէր կանգնեցան ժողովուրդին, անոր եկեղեցիին, դպրոցին, հասան վիրաւորին, հիւանդին, նահատակին՝ առանց խտրութեան։

Ընկեր ըլլալ ուրեմն, չի նշանակեր միայն ընկերակցիլ, այլ՝ տիրութիւն ընել, պաշտպանել, նեցուկ կանգնիլ։

Որքան բան սորվեցանք պատերազմի այս օրերուն եւ որքան ընդունակ դարձանք զատորոշելու բարի ու առաքինի մեր ընկերները։

 

Յովսէփ Իշխան Մարաշլեան

Քարէն Եփփէ Ազգ. Ճեմարան

Ը. կարգ

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.