ԳԱՄԻՇԼԻԻ ՆՈՐԱՇԷՆ ԱԿՈՒՄԲԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ

0

  Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Գամիշլի մասնաճիւղը 1931-ին ծնունդ առնելով, հայ մանուկները, պատանիներն ու երիտասարդները հայրենաշունչ երդիքի տակ համախմբելով, պատրաստեց հայկական արժէքները պահող Հ.Մ.Ը.Մ.-ական գիտակից սերունդներ:

Լուտեր Մասպանաճեան «Արեւելք Մարզաշխարհ»ի մէջ «Կոթողը» վերնագիրով կը նկարագրէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Գամիշլիի մասնաճիւղի նորաշէն ակումբին հիմնադրութիւնը: Ակումբ մը, որ Գամիշլիի հայութեան համար եղաւ հայաշունչ այն օճախը, ուր առողջ մթնոլորտի մէջ կերտուեցան սերունդներ:

Գամիշլին Սուրիոյ եւ Լիբանանի երրորդ հայաշատ քաղաքն է: Մեծ թիւով հայութիւն նիւթական եւ բարոյական շատ ծանր զոհողութեանց գնով հաստատուած էին հոն, ստեղծելով նաեւ տնտեսական հիմնարկներ ու ազգային կեանք:

Գամիշլին մեզ կը ներկայանայ որպէս կարեւոր ու գլխաւոր կեդրոններէն մէկը, Սուրիոյ տնտեսական եւ երկրագործական մեծ կարելիութիւններով օժտուած:

Հայ ժողովուրդը Սուրիոյ այս հեռաւոր անկիւնին մէջ ալ իր ընտանեկան բոյնն ու խրճիթը շինելու ատեն, չէ մոռցած նաեւ անոնց կողքին կառուցել եկեղեցի, դպրոց եւ ակումբ:

Գամիշլիի հետզհետէ աճող հայ գաղութը ընթացք տալով կրօնական, կրթական, ազգային, մշակութային ու մարզական նուաճումներու համար անհրաժեշտ հաստատութիւններու վերակառուցման ու հաստատման, շինած է նաեւ ներկայանալի նախակրթարան մը, ինչպէս նաեւ փոխ առաջնորդարան եւ եկեղեցի:

Անհրաժեշտ էր նաեւ ընդարձակել ու ներկայանալի ձեւ մը տալ ակումբին, որպէսզի աւելի զարկ տրուէր մշակութային ու մարզական կեանքին:

Երազուած ակումբը շինելու ծրագիրը նիւթական եւ բարոյական մեծ զոհողութեանց կը կարօտէր: Հիմնայատակ պէտք էր ընել հինը՝ նորը կանգնելու համար: Նուազագոյն կը նախատեսուէր 30-35 հազար ս. ոսկիի ծախս մը:

Ո՞վ պիտի հայթայթէր այս գումարը, եւ ինչպէ՞ս: Բայց կամենալ կարենալ ըսել է, որոշել ու գործի ձեռնարկելը արդէն իսկ յաջողութեան նախապայման է:

Այս գեղեցիկ ծրագիրը իրականացնելու առաջադրութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի, Սուրիահայ Օգնութեան Խաչի եւ Ակումբի վարչութիւնները սոյն նպատակի ծառայելու նպատակով խնայուած 5000 ս. ոսկիով գործի ձեռնարկեցին:

Անոնց միակ յոյսն ու յենարանն էր հայ ժողովուրդը: Վստահ էին անոնք, որ նման ազգօգուտ ձեռնարկի մը յաջողութեան համար հայ ժողովուրդը իր քսակը լայն պիտի բանար:

Եւ ահա ակնկալութիւնն ու յոյսը դարձաւ իրականութիւն: Կարճ ժամանակի մը մէջ, շնորհիւ ազգասէր եւ սրտցաւ ազգայիններու առատաձեռն ու կամաւոր նուիրատուութիւններուն, նախաձեռնողները խանդավառուեցան:

Պատիւ Գամիշլիի հայութեան, որ կրցաւ հոյակապ ակումբ մը կանգնեցնել, գերազանցելով կեդրոնական քաղաքներու ակումբներուն: Նախատեսուած 30-35 հազարը հասաւ 55-60 հազար ս. ոսկիի պատկառելի գումարին:

Ակումբը 20 մեթր երկարութիւն եւ 10 մեթր լայնքի վրայ երկյարկանի շէնք մըն է, իր յարակից անհրաժեշտ մասերով: Անոր գեղեցիկ եւ դալար տանիքը երրորդ յարկ մը կարելի է նկատել:

Ներկայացումներու, բանախօսութեանց եւ հանրային զանազան ձեռնարկներու համար լաւապէս կահաւորուած այս ակումբը, տեղւոյն Հ.Մ.Ը.Մ.-ի, ՍՕ Խաչի եւ հայութեան հաւաքատեղին դարձաւ:

Մեր նոր սերունդները այս ակումբին մէջ հասակ պիտի նետեն: Հոս պիտի սորվին հայ մնալու եւ հայութեան տեւականացման ի խնդիր զոհաբերուելու ու աշխատելու գեղեցիկ եւ նուիրական սկզբունքները:

Ապրի՛ք Հ.Մ.Ը.Մ.ական սերունդ: Հազար ապրի՛, մեր աննման հայ ժողովուրդը:

 

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Սուրիոյ Շրջ. Վարչութեան Մամուլի Յանձնախումբ

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.