Ի՞ՆՉ ԿԸ ՍՊԱՍԵՆՔ

0

Ա. տարի, թիւ 36

Հաճելի չէ կրկնութիւն ընել։

Սակայն դժբախտաբար երբեմն կը գտնուինք ստիպողութեան տակ՝ ձանձրանալո՛ւ իսկ գնով ըսել, կրկնել, եւ սպասել։

Մեր խօսքը ՀՄԸՄ-ի տեղական մասնաճիւղին է։

Այն ՀՄԸՄ-ին՝ որ մինչեւ երէկ որպէս աթլեթիզմի լաւագոյն ներկայացուցիչ պատուով կը պահէր թագը։

Այն ՀՄԸՄ-ին, որ գիտէ գնահատել ազնուական ամէն մարզական ճիւղ։

Այն ՀՄԸՄ-ին՝ որ կրնանք ըսել, ինչո՞ւ չէ, միակն է հայ միութիւններու մէջ, որուն կարողութեան տակ կ’իյնայ Աթլեթիզմի լաւագոյն զարթօնք մը ստեղծել։

ՀՄԸՄ կազմակերպեց, սքանչելի արդիւնքով միջ-մասնաճիւղային հանդիպումներ եւ յաջողցուց լաւագոյն ձեւով։

Ուրախացուց հայ ժողովուրդը։

Նաեւ քաջալերեց հայ մարզիկը.- ֆութպոլիստը, պասքեթպոլիստը, հեծելանիւորդը, նաեւ սկաուտը, արծուիկը, գայլիկը.-

Հարց տանք անգամ մը եւս,

Ե՞րբ պիտի ձեռնարկէ քաջալերել Աթլէթը։

Անշուշտ որ աթլեթը իր գոյութիւնը պէտք է զգացնէ, պէտք է ցոյց տայ ինքզինք, որպէսզի ատաղձի մը յենի վարչութիւնը։

Միեւնոյն ատեն ճիշդ է նաեւ, որ առանց կազմակերպելու. կարելի չէ տեսնել ոյժը։

Կը կարծենք որ անհրաժեշտ չէ անպայման հին արդիւնքով տղաք հաստատել, սկսելու համար մրցումին։

Թող առաջին առթիւ մենք որպէս մրցանիշ ունենանք նոյնիսկ ծիծաղելի թիւ մը։

Այդ նուազագոյնը երբ քաջալերուի, այն ատեն միայն կրնայ բարձրանալ առաւելագոյնի։

Պէյրութ կը պատրաստուի։

Գահիրէ եւ Աղեքսանդրիա արդէն պատրաստ են։

Ինչի՞ կը սպասենք մենք։

Եթէ կը կարծուի որ մենք բացարձակապէս ատաղձ չունինք, կը սխալինք։

Մենք եթէ ոչ յաղթելու, գէթ պատուաւոր ձեւով մրցելու չափ ոյժ ունինք ե՛ւ Գահիրէի մեր տղոց եւ մանաւանդ՝ Պէյրութի՛։

Կ’ուզենք ըսել, եւ… յուսանք վերջին անգամ միայն.-

Այն ՀՄԸՄ-ը որ կազմակերպեց Զատկուան հսկայ հանդիպումները, նոյն ՀՄԸՄ-ը կրնայ եւ պէտք է կազմակերպէ Աթլեթիք հանդիպումներ Հալէպի մէջ թէ այլուր։ Նախընտրաբար այլո՛ւր։

Միայն շարժում մը կրնայ ոյժ ցուցադրել եւ յառաջացնել։

Միայն մրցում կազմակերպելով կրնանք տեսնել մեր արդիւնքի չափը։

Շատ անհրաժեշտ, եւ կարեւոր աթլեթի զարթօնքի մեր ճիգին ինչո՞ւ չենք սկսիր ալ եւս։

«Էականը յաղթելը չէ, այլ մասնակցիլը» ըսուած է ազնուականօրէն, ակնարկելով՝ աթլեթիզմին։

Մեր նշանաբանը ընենք այս, եւ ա՛լ ՍԿՍԻՆՔ։

Վ. Նասաւարդ

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.