ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ ՅՈՒՆԻՍ Ա./2018. ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԿԱՐԻՔ

0

Վերջերս սուրիահայ գաղութի զանազան շրջաններուն մէջ, բոլոր մակարդակներու վրայ, ականատեսը կը դառնանք կազմակերպուող ազգային, միութենական, կրթական, նոյնիսկ պետական ձեռնարկներուն սուրիահայ երիտասարդութեան ոչ միայն աշխոյժ մասնակցութեան, այլեւ նախաձեռնող ոգիին:

Սուրիական տագնապի համեմատական մեղմացումով, վերաշխուժացած են մեր միութիւններն ու ազգային կառոյցները, ու այդ աշխոյժ գործունէութեան մէջ նկատելի է երիտասարդ տարրին մասնակցութիւնը:

Սա կը նշանակէ, որ գաղութի հոգեւոր վերականգնումին ատաղձը  գոյութիւն ունի, կը մնայ շեշտը դնել մասնագիտական որակի ապահովման վրայ:

Մեր ինքնութեան պայքարին նոր թափ ու որակ տալու համար անհրաժեշտ է աշխատանքի լծուիլ ու մեր դպրոցներու, միութիւններու ուսուցման, դաստիարակութեան եւ վարչական կառավարման ամբողջական համակարգը վերանայումի ենթարկել:

Այս համակարգի խորքային ու լիարժէք արդիականացումով կարելի պիտի ըլլայ պահպանել ու զարգացնել մեր ազգային արժէքները, նոր շունչ եւ մարդուժի նոր ու ապագայակերտ որակ պատրաստել:

Բնականաբար այստեղ պիտի յառաջանան նիւթական միջոցներու եւ մասնագէտներու ապահովման դժուարութիւններ: Այս դժուարութիւնները, սակայն, յաղթահարելի են: Այստեղ էականը նախաձեռնութեան ոգի ունենալն է: Կարելի է մեր նիւթական միջոցները, գէթ այս շրջանին, ուղղել այս յոյժ կարեւոր աշխատանքին՝ խնայելով որոշ ծախսեր կամ որոնելով նիւթական աղբիւրներ: Մասնագէտներու ապահովման դժուարութիւն ալ չունինք: Ունինք տեղացի, սփիւռքահայ եւ հայրենի մտաւորականներ, որոնց փորձառութիւնը ի սպաս կարելի է դնել այս աշխատանքին, անոնց անմիջական ներկայութեան կամ որոշ պարագաներու առցանց մասնակցութեան ճամբով:

Երիտասարդ մեր տարրը թերագնահատելով,  նսեմացնելով դրական ոչ մէկ արդիւնքի կրնանք հասնիլ: Անհրաժեշտ է փոխադարձ յարգանքի, փորձառութիւններու օգտագործումով նպաստել երիտասարդութեան վերաորակաւորումի աշխատանքին:

Սրընթաց զարգացում ապրող մեր օրերուն, սիրողական մակարդակի աշխատանքը չի նպաստեր այլեւս տուեալ միութեան, վարժարանին, ակումբին, մամուլին կամ հաստատութեան բարելաւումին:

Իսկ մասնագիտացման ազդակները դիւրաւ հասանելի են մեր օրերուն: Ապարդիւն է հնամաշ միջոցներ օգտագործելով դրական արդիւնք ակնկալել ու արդիւնք չստանալով այպանել երիտասարդութիւնը:

Դրական նման տեղաշարժի համար, սակայն, անհրաժեշտ է նոր միտք ու եռանդ ունեցող վարչական  պատասխանատուներու ներգրաւումը: Առանց այդ մղիչ ուժին, ծրագիրները կը մնան խօսքի սահմաններուն մէջ, կամ փայլուն տեղեկագիրներու ծրարներուն մէջ կ’ամլանան՝ ի յառաջագունէ ձախողութեան դատապարտուելով:

Կը հաւատանք, որ ունինք այս աշխատանքի էական նախանիւթը, որով կրնանք դիմակալել այս խիստ կարեւոր մարտահրաւէրը՝ վերանայման ենթարկելով եւ արդիականացնելով մեր միութենական, ուսումնական, կրթական կեանքի ողջ համակարգը:

«Գ.»

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.