ԶԱՐԴԱՐԵՆՔ ՄԵՐ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԸ

0

Գիտէ՞ք, թէ ծաղիկներով կամ վարդերով պատրաստուած վարագոյր մը շատ գեղեցիկ տեսք կրնայ տալ մեր խոհանոցներուն, պատշգամներուն, միեւնոյն ժամանակ բարձր տրամադրութիւն ստեղծել:

Նման վարագոյրի մը պատրաստութեան համար պէտք ունինք «թալիս» դերձանով պատրաստուած պարանի,  քանի մը փունջ կեղծ ծաղիկի, գունաւոր հլունի եւ շարան մը տերեւի։

 

Պատրաստութեան Կերպը

Ծաղիկները թերթիկ-թերթիկ ընելէ ետք, առնել դերձանը եւ ծաղիկի թերթիկ մը ու քանի մը հլուն անցընել յաջորդաբար, մինչեւ որ պահանջուած հասակը ունենանք: Ապա դերձանը հանգոյցով ամրացնել տերեւի մը եւ նոյն դերձանով քրոշէ հիւսել։

5 շղթայ հիւսելէ ետք, ծաղիկի թերթիկ մը աւելցնել, ապա կրկին քանի մը շղթայ, ետքը հլուն… այսպիսով շարունակել մինչեւ որ պահանջուած հասակով շերտ մը  ստանաք։ Ետքը անցնիլ քովի տերեւին եւ նոյն ձեւով շարունակել մինչեւ ստանաք պահանջուած լայնքը։

Այսպիսով կ՛ունենաք շատ գեղեցիկ վարագոյր մը։ Եթէ քրոշէ աշխատիլ չէք գիտեր, աւելի հաստ դերձանով հանգոյց կրնաք ընել ու վարդին թերթիկները եւ ուլունքը տեղաւորել այդ դերձանին վրայ։

Տեսնել տեղադրուած պատկերը:

 

Ինչպէս Կարելի Է Օգտուիլ Աննշան Ու Պարզ Նիւթերէ

Պարզ լուսամփոփ մը կարելի է զարդարել ձեր մօտ գտնուող զարդեղէններով կամ կեղծ ծաղիկներով (սիլիքոնի օգնութեամբ) եւ ստանալ ստորեւ ներկայացուած պատկերներուն նման գեղեցիկ լուսամփոփներ։

 

Ինչո՞ւ Միջին Արեւելքի եւ Կովկասի Մէջ Զարգացած Է Ասեղնագործութիւնը

 

Այս շրջաններուն մէջ ասեղնագործութիւնը առաւելաբար զարգացած է քանի մը պատճառներով: Նախ ասեղնագործութեան անհրաժեշտ նիւթին գոյութեան պատճառով, սակայն նաեւ արուեստի հակում ունեցող իգական սեռին տաղանդին ու ստեղծագործ մտքին շնորհիւ:

Պատմութեան էջերը ցոյց կու տան, որ ասեղնագործութիւնը Հայաստանի մէջ զարգացած է հին ժամանակներէն ի վեր։ Հայ ժողովուրդը չէ դադրած ձեռագործ արուեստը զարգացնելէ եւ նորանոր գործեր արտադրելէ՝  հակառակ դարերու ընթացքին իր կրած բազմատեսակ հալածանքներուն եւ տանջանքին

Հայկական ասեղնագործութեան մասին կը վկայեն մեր մատենագիրները` Ագաթանգեղոս, Մովսէս Խորենացի եւ ուրիշներ: Հին դարերու զարգացած արուեստը սերունդէ սերունդ անցնելով հասած է մեզի: Միջնադարէն մեզի հասած են ասեղնագործուած պատառիկներ, զգեստներու եւ ծածկոցներու մնացորդներ, ինչպէս նաեւ եկեղեցական զարդարանքներ:

Հայկական ասեղնագործը զարգացած է հիմնական երեք ուղղութիւններով` ժողովրդական, առեւտրային եւ եկեղեցական:

Հայկական ասեղնագործութիւնը հարուստ է իր բազմազանութեամբ:

Հայկական ասեղնագործութեան մէջ կը հանդիպինք բազմաթիւ ասեղնակարերու: Անոնց մէկ  մասը տարածուած է բոլոր հայաբնակ վայրերուն մէջ, իսկ միւս մասը տեղական բնոյթ ունեցած է եւ զարգացած որոշ վայրերու մէջ միայն, ինչպէս` Սասունի, Մուշի, Մարաշի, Վանի, Այնթապի եւ Տարսոնի կարերը:

Հայուհիին ստեղծագործ մտքին ու աշխատասիրութեան մասին կը վկայեն նաեւ աշխարհի զանազան թանգարաններուն մէջ գոյութիւն ունեցող ասեղնագործ կարպետներն ու գորգերը:

Ռոզէթ Թիւթիւնճեան- Նազարեան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.