ՍՊԱՐՏԱԿ ՍԷՅՐԱՆԵԱՆ. «ՆՊԱՏԱԿ ՈՒՆԻՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ԿԱՌՈՅՑՆԵՐԸ ԴՈՒՐՍ ՄՂԵԼ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔԷՆ»

0

Ստորեւ ամբողջութեամբ կը ներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովէն ներս երէկուան ելոյթներուն շարքին ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւոր Սպարտակ Սէյրանեանի արտասանած խօսքը.

«Վերջին շրջանին ականատեսն ենք շատ մտահոգիչ ու կարելի հետեւանքներու իմաստով խիստ վտանգաւոր իրողութեան: Համապարփակ եւ բազմաշերտ քարոզչութիւն կ’իրականացուի Հայաստանի Հանրապետութեան, Արցախի, Ջաւախքի, աւանդական եւ նոր սփիւռքի մէջ գործող` համահայկական ցանց ունեցող հոգեւոր, քաղաքական, մշակութային, բարեգործական կառոյցներու, կազմակերպութիւններու եւ հաստատութիւններու դէմ, որոնք, անշուշտ, բոլորին յայտնի են:

Նախապէս բազմիցս դիտարկուած այս գործընթացի ներկայ առանձնայատկութիւնը այն է, որ փորձ կը կատարուի զայն նմանցնել, նոյնիսկ նոյնականացնել Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած համաժողովրդական շարժումի ձեւերուն, հռետորաբանութեան եւ պայքարի մեթոտներուն` անով իսկ միտում ունենալով վաւերականացնել, հանրութեան աչքին արդարացնել զայն, աւելի՛ն` ստանալ հանրութեան աջակցութիւնը:

Անշուշտ, սակայն, այս ամէնը ունի բոլորովին այլ նպատակադրումներ: Անոնք են` սերմանել անվստահութիւն համահայկական այս կառոյցներուն հանդէպ, խոչընդոտել անոնց բնականոն գործունէութիւնը եւ որպէս արդիւնք` ազգային աւանդական կառոյցները դուրս մղել ազգային կեանքէն:

Եղածը քանդելու, փոխարէնը որեւէ գործուն մեքանիզմ չներկայացնելու այս մեթոտաբանութիւնը խիստ վտանգաւոր է: Օգտուելով առարկայական եւ ենթակայական դժուարութիւններէ, հարցերէ, անհատական կամ խմբային շահախնդրութիւններու հետապնդումի ճամբով փորձ կը կատարուի խարխլել սերունդներու ջանքերով ստեղծուած կառոյցներն ու տկարացնել անոնց ձեռքբերումներու դերն ու նշանակութիւնը հայութեան կեանքին մէջ:

Այս համապարփակ հակաքարոզչութեան երեւցող թիրախները անձեր են կամ առանձին խումբեր, սակայն քարոզչութիւնը ունի հաստատութենական բնոյթ. խաթարել այն, կը կրկնեմ` համահայկական ցանց եւ տարածում ունեցող կառոյցներու գործունէութիւնը, որոնք սերունդէ սերունդ իրականացուցած են կարեւորագոյն գործառոյթներ` ոչ միայն հայապահպանութիւն Սփիւռքի մէջ, ոչ միայն ի նպաստ Հայաստանի ու Արցախի գործունէութիւն տարբեր երկիրներու պետական, քաղաքական, հոգեւոր, հասարակական, գիտակրթական, մշակութային միջավայրերու մէջ, այլեւ անփոխարինելի կամուրջի դեր` մէկ կողմէն Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքական, պետական, հոգեւոր, գիտակրթական, մշակութային կառոյցներու ու հասարակական միւս հաստատութիւններու եւ մեր աշխարհասփիւռ հայութեան, միւս կողմէ` վերջիններուս միջոցով աշխարհին միջեւ:

Ազգային կառոյցներու հանդէպ այս ապազգային հերթական քարոզարշաւը նպատակ ունի նաեւ սահմանափակել անոնց ազդեցութիւնը երկրի եւ հասարակութեան կեանքին մէջ: Այս գործընթացը վտանգաւոր է նաեւ մեր պետականութեան համար` յարափոփոխ, բազմաթիւ վտանգներով, մարտահրաւէրներով լեցուն մեր ժամանակներուն մէջ:

Ուստի այս հակաքարոզչութեան դէմ անհրաժեշտ է միաւորել ոչ միայն ազգային բոլոր կառոյցներուն, այլեւ ունենալ պետութեան աջակցութիւնն ու քաղաքական համապատասխան լուրջ, խորքային քաղաքական ծրագրաւորումը: Ծրագրաւորում, որ ոչ միայն կը չէզոքացնէ այս վտանգաւոր միտումները, այլեւ նոր բովանդակութիւն, նոր մեթոտաբանութիւն, նոր նշաձող ու լիցք կը հաղորդէ համահայկական ազգային կառոյցներուն` նկատի առնելով ժամանակակից աշխարհի միտումներն ու Հայաստանի ու հայութեան առջեւ ծառացած նոր մարտահրաւէրները: Որովհետեւ համահայկական տարածում ունեցող ազգային կառոյցները ունին կարեւորագոյն մէկ գործառոյթ եւս` ամրապնդել մեր պետականութիւնը, բազմապատկել պետութեան կարողականութիւնը, համալրել հայրենիք-սփիւռք կապերը` իրենց փորձով,  բովանդակային գործունէութեամբ ու գաղափարախօսութեամբ»:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.