ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՄԻՇԼԻԻ ՀՄԸՄ-ԷՆ

0

(Ա. տարի, թիւ 33)

 

ՀՄԸՄ-ի ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ.- 26 Յունուարին տեղի ունեցաւ ՀՄԸՄ-ի Բ. ընդհ. ժողովը եւ քուէներու մեծամասնութեամբ վարչական ընտրուեցան 9 եղբայրներ, որոնք յաջորդ օրն իսկ, իրենց անդրանիկ ժողովին ընտրեցին դիւանը հետեւեալ կազմով։

Ատենապետ՝ եղբայր Կարպիս Գալայճեան

Փոխ ատենապետ՝ եղբայր Անթուան Գասպօ

Քարտուղարներ՝ եղբայր Յակոբ Մկրտիչեան (հայերէն բաժինի), եղբայր Ժագ Եէմէնեան (արաբերէն բաժնի)

Գանձապահ եւ պասքէթի պատասխանատու՝ եղբայր Միհրան Պետրոսեան

Հաշուապահ՝ եղբայր Անդրանիկ Խաչատուրեան

Մարզական պատասխանատու՝ Արմէն Կարապետեան

Գոյքապահ՝ Յարութիւն Աճէմեան

Սկաուտապետ եւ ֆութպոլի մարզիչ՝ Զաւէն Սայըեան

 

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ.- Նորընտիր վարչութեան մեծ մտահոգութիւն պատճառող այս ճիւղը, շնորհիւ խորհուրդի ժրաջան եղբայրներու աշխատանքին, արդէն սկսած է յառաջդիմել։ Անցեալի 50 սկաուտներ եւ գայլիկներ մաս կը կազմեն ՀՄԸՄ-ին։ Անոնք կանոնաւորապէս կը հետեւին իրենց մարզանքներուն եւ դասախօսութեանց։ Ներկայիս կան սկաուտներէ բաղկացած 2 ֆութպոլի եւ 1 պասքէթպոլի խումբեր։

Շնորհիւ Խորհուրդի եռանդուն եւ վճռակամ աշխատանքին, սկաուտներ արդէն սկսած են ունենալ իրենց նոր տարազները։ Ներկայիս 75 սկաուտներ ունին իրենց լման տարազները, մնացեալներն ալ քանի մը օրերու ընթացքին կ՛ունենան։

Գաղութիս մէջ, մեր սկաուտները արդէն ուշադրութիւն գրաւած են հայ թէ օտար համայնքներուն, մանաւանդ վերջին շաբաթներուն տեղի ունեցած տողանցքներուն, ուր հազարաւորներ ծափահարեցին ՀՄԸՄ-ի կուռ շարքերուն։

 

ՖԱՆՖԱՌ.- Տարիներէ ի վեր երազ դարձած ֆանֆառը, այս տարի սկսաւ մարմին առնել։ Վարչութիւնը ձեւով մը կոկիկ գումար մը տրամադրեց այս խիստ կարեւոր ձեռնարկին, գնելու համար թմբուկ, փող եւ կարգ մը այլ գործիքներ։ Շնորհիւ թափուած աշխատանքին եւ շարունակական փորձերուն, ֆանֆառն ալ իր մասնակցութիւնը բերաւ վերջին երեք տողանցքներուն, ապշեցնելով շատեր եւ ուրախացնելով իր անդամներն ու համակիրները։

Ֆանֆառի կազմութիւնը մեր սկաուտներուն եւ արծուիկներուն եռանդն ու կորովը բազմապատկեց։

 

ՖՈՒԹՊՈԼ ԵՒ ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ.- Զոյգ խումբերուն յանձնախումբերը պէտք եղած աշխատանքը կը տանին, որպէսզի իրենց խումբերը ամբողջ Ճէզիրէի լաւագոյնները ըլլան։ Սակայն դժբախտաբար, քաղաքապետութիւնը վերջին շաբաթներուն գոյութիւն ունեցող միակ դաշտը քանդեց, որպէսզի արդիական դաշտի մը վերածէ զայն, այս պատճառաւ մեր մարզիկները վերջերս իրենց փորձերէն զրկուեցան։ Սակայն վարչութիւնը պէտք եղած կարգադրութիւնը պիտի ընէ, որպէսզի արդիական դաշտի մը վերածէ զայն եւ մարզիկները ետ չմնան իրենց փորձերէն։

 

ԱՐԾՈՒԻԿՆԵՐ.- Այս տարի նոր թափով կ’աշխատի նաեւ Արծուիկներու Խորհուրդը։ Վերջին շաբաթներուն, արծուիկներն ալ սկսան ունենալ իրենց նոր տարազները։ Ամէն օր նոր դիմումներ կ’ըլլան ծնողներէ. ցարդ 40 արծուիկ գրեթէ ապահոված է իր հագուստները եւ հաւանաբար քանի մը օրերուն այս թիւը կրկնապատկուի։ Արծուիկները կանոնաւորաբար կ’ունենան իրենց շաբաթական դասախօսութիւններն ու մարզանքները։

Քանի մը ազգայիններ ՀՄԸՄ-ի նուաճումներէն խանդավառուած հետեւեալ նուիրատուութիւնը ըրին արծուիկներուն.-

Պրն. Անդրանիկ Խաչատուրեան 10 ձեռք տարազ

Պրն. Կարապետ Աբրահամեան 5 ձեռք տարազ

Պրն. Թովմաս Պօղոսեան 5 ձեռք տարազ

Կը յուսանք, որ այս նուիրատուութիւնը կը խանդավառէ նաեւ ուրիշներ։

Յաջողութիւն բոլորին։

ԹՂԹԱԿԻՑ

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.