ՍԻՐԵ՞Լ, ԹԷ ՍԻՐՈՒԻԼ

0

Սիրե՞լը, թէ սիրուած ըլլալը կ’օգնէ մեզի դրական յարաբերութիւն մշակելու մեր ընկերներուն հետ։ Միթէ՞ սիրուելու համար, նախ պէտք է սիրել։ Այս հարցումներուն լիարժէք պատասխանները որոնելու միջոցին մտքիս մէջ կու գան ու կ’երթան հարազատ ընկերներ, տարբեր նկարագրի ու բնաւորութեան տէր անձեր, որոնք որոշ ազդեցութիւն մը կը թողուն անպայման մեր մտքին ու հոգիին վրայ, երբեմն նոյնիսկ մեզ կ’առաջնորդեն դէպի տարբեր ճանապարհներ։ Այս օրերուս բաւական բարդ կը թուի անկեղծ յարաբերութիւն մշակելը, սակայն անկարելի ալ չէ ան։ Երբեմն սիրելը մեր մէջ վախի զգացում մը կը յառաջացնէ, ո՞ւր պիտի հասնի այս մտերմութիւնը, դէպի ո՞ւր պիտի առաջնորդէ մեզ, կը մտածենք: Հաւանաբար մտերմանանք այնպիսի ընկերներու հետ, որոնք սխալ ճամբաներ առաջնորդեն մեզ։ Այս կասկածները կը վերանան, սակայն, երբ մեր զգացումներուն կողքին դատողութիւնն ու միտքն ալ կը խօսին: Ուրեմն եկէք ապրինք ընկերութեան մէջ ու այսպիսի մտորումներ արգելք թող չըլլան մեր ընկերական յարաբերութիւններու աշխուժացման։

Մեր շրջանակը՝ ընկերներ եւ ընտանիք, մեզ կը սորվեցնէ սիրել, անկեղծօրէն սիրել, առանց ակնկալութեան, քանի որ անկեղծ ընկերութիւնը փոխադարձ շահերու վրայ չի հիմնուիր, այլ համակրանքի, մտածելակերպի նոյնութեան, յարգանքի եւ կեանքի դժուար ուղիներուն մէջ ուղեկիցի մը որոնումին։

Մեր շրջանակը մեր կեանքի կարեւոր բաղադրիչն է: Ան կ’օգնէ ինքնավստահութեամբ նայելու կեանքին: Մեր դժուար օրերուն, երբեմն կը յայտնուին անձեր, չես գիտեր ինչպէ՞ս կամ ուրկէ՞, որոնք հարազատի մը նման մեզ կը սորվեցնեն կանգուն մնալ, յաղթահարել դժուարութիւնները ու չընկրկիլ: Ու մենք անոնց հետ շփուելով աւելի հասուն կը դառնանք, աւելի մեծ սիրով կը փարինք կեանքին: Սէրն է որ մեզ կ’ապրեցնէ, նոր շունչ ու հոգի կու տայ, ստեղծագործելու եռանդով կը համակէ մեր սրտերը։ Պէտք է սիրել ուրեմն ոչ թէ անպայման փոխադարձ սէր ակնկալելով, այլ մեր կեանքը դրական ներուժով լիցքաւորելով։

Ժողովրդային առածը կ’ըսէ. «Սիրէ՛ ընկերդ անձիդ պէս»։ Սէրը կը հարստացնէ ե՛ւ մեր, ե՛ւ մեր ընկերներուն կեանքը: Ու նկատա՞ծ էք… աւելի կենսուրախ կը դառնանք երբ կը սիրենք ու կը սիրուինք:

 

Նայիրի Արապաթլեան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.