Ի՞ՆՉ Է ՄԱՔՐՈՊԱՅՈԹԻՔՍԸ

0

Մաքրոպայոթիքսը առողջ ապրելու արուեստն է: Ան կը պարփակէ մտային եւ հոգեկան առողջութեան միջոցները: Ճորճ Օհշաւան կը հանդիսանայ մաքրոպայոթիքսի հիմնադիրը: Բառը կազմուած է յունարէն մաքրօ՝ մեծ եւ պիոս՝ կեանք բառերէն:

Մաքրոպայոթիքսը կը թելադրէ ներդաշնակութեամբ ապրիլ բնութեան հետ, սնանիլ նախընտրաբար ապրած շրջանիդ մէջ աճող սնունդով, որովհետեւ կը հաւատայ որ առողջ ապրելու արուեստը գիտնալու համար, պէտք է հաշտ ըլլալ բնութեան հետ:Մեր գլխաւոր ուտելիքները պէտք է ըլլան իրենց հարազատութիւնը պահող հացահատիկներ, բանջարեղէններ, ընդեղէններ, որոնք աճած  պէտք չէ ըլլան քիմիական կամ միջատասպան դեղերով:

Մաքրոպայոթիքսի սննդառութիւն որդեգրող անձը աստիճանաբար պէտք է ձերբազատուի սննդական իր նախկին սովորութիւններէն, շատակերութենէն, ծխախոտէն, ոգելից ըմպելիներէն, քիմիական նիւթերով պատրաստուած ուտելիքներու սպառումէն եւ հետեւի «եինկ-եանկ»-ի սկզբունքով հաւասարակշռուած սննդականոնի:

ՄԱՔՐՈՊԱՅՈԹԻՔՍԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԷՏԵՐԸ

1-Մաքրոպայոթիքսը բազմամակարդակ, բազմաբովանդակ եւ համապարփակ ուսմունք է:

2-Ան մտածելակերպ, ուտելու ձեւ եւ ապրելակերպ է:

3-Մաքրոպայոթիքսի տեսութեան համաձայն, մարդ արարածը անբաժանելի մէկ մասնիկն է կեանքին, տիեզերքին ու բնութեան եւ ենթակայ է անոնց յարատեւ  եւ յարափոփոխ փոխազդեցութեան:

4-Մաքրոպայոթիքսը գերազանցօրէն յարաբերական եւ խիստ ենթակայական կիրարկում ունեցող տեսութիւն է:

5-Մաքրոպայոթիքսի սննդականոնին համաձայն, ուտելիքն է ամէնէն հիմնական եւ կենսական գործօնը մարդուն առողջութեան:

6-Անոր ուտելու ձեւը հիմնուած է կենսաբանական, կազմախօսական եւ տիեզերական յաւիտենական ու անխախտ օրէնքներու եւ սկզբունքներու վրայ:

Ի՞ՆՉ ԿԸ ՅԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԻ

Մաքրոպայոթիքսի սկզբունքէն մեկնելով՝ ի՞նչ պէտք է ուտել.

1-Լման, չփոշիացած արմտիքներ ու քիչ քանակութեամբ հաց ու խմորեղէն: Հացահատիկներէն ուտել՝ բրինձը, ձաւարը, մաքրուած գարին, ամբողջական(կեղեւով) ցորենը, հաճարը:

2-Պտուղներ՝ եղանակին համեմատ, չոր կամ թարմ, հում կամ եփած:

3-Բանջարեղէն, արմատներէն՝ ստեպղին, բողկ, շողգամ:

4-Ծովային ուտելիքներ (յատկապէս բոյսեր) եւ ձուկ, շատ հազուադէպօրէն՝ կարմիր միս:

5-Ընդեղէններէն՝ կորեկ, կարմիր եւ ճերմակ լուբիա, ոլոռն, ոսպ, շուշմայ, արեւածաղիկի կուտ, վուշի կուտ եւ սիսեռ:

6-Ձէթը պէտք է որակաւոր ըլլայ, ինչպէս՝  ձիթապտուղի, շուշմայի եւ արեւածաղիկի ձէթը:

7-Խմել ո՛չ գրգռիչ եւ ոչ ալ քաղցր խմիչքներ, այլ՝ կանաչ թէյ:

8-Քիչ քանակով աղ գործածել:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԹԵԼԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ՄԱՔՐՈՊԱՅՈԹԻՔՍԻ ՀԵՏԵՒՈՂՆԵՐՈՒՆ

1-Չափաւոր ուտել՝ առանց յղփանալու:

2-Ուտելու ձեւին մէջ կենսական դերակատարութիւն ունի շատ ծամելը, «պատառը պէտք է խմել, իսկ ջուրը՝ ծամել»

3-Քնանալէ նուազագոյնը երկու ժամ առաջ ընթրել:

4-Ուղեղի հանգստեան ժամերն են՝ գիշերուան ժամը 10:00-էն առաւօտեան ժամը 2:00-ը,այլապէս քունը իր նպատակին չի ծառայեր:

Բոլորս ալ գիտենք, որ բնական ուտելիքները անհամեմատելիօրէն աւելի օգտակար են մարդու առողջութեան համար, քան՝ արուեստական փոխակերպումի ենթարկուած ուտելիքները: Ուստի հրաժարինք մեր քիմքերուն եւ ստամոքսներուն արուեստական պահանջներէն եւ դիմենք բնական եւ հաւասարակշռուած սննդառութեան՝ մաքրոպայոթիքսի:

 

 

 

 

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.