ԻՆՉՊԷ՞Ս ԿՐՆԱՆՔ ՀԱՄԱԴՐԵԼ ՄԵՐ ՆԵՐՔԻՆ ՈՒԺԵՐԸ

0

Բոլորս ունինք ներքին ուժեր, որոնք յաճախ հանգիստ վիճակի մէջ են: Այդ ներքին ուժերը արթնցնելու եւ օգտագործելու համար անհրաժեշտ է ներքին վերապատրաստում եւ յատուկ աշխատանք: Երբեմն որոշ գործօններ պատճառ կը դառնան, որ անոնք անսպասելի կերպով դրսեւորուին եւ մեր կեանքը դարձնեն  աւելի լաւ ու երջանիկ:

ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ՆԵՐՔԻՆ ՈՒԺԵՐԸ

Համակեդրոնացման ուժ. Ուշադրութեան կեդրոնացումը մէկ առարկայի կամ մտքի վրայ կեդոնանալու ունակութիւնն է, միեւնոյն ժամանակ, բացառելով բոլոր մտահոգիչ գաղափարները: Մէկ նիւթի  վրայ կեդրոնանալով մեր մտային ներուժը կ’աշխատի մէկ հարցի վրայ:  Սա կը նմանի այն պարագային, երբ արեւուն ճառագայթներէն մէկը կեդրոնանալով խոշորացոյցի վրայ կրնայ այրել թուղթի կտոր մը:

Համակեդրոնացման ուժը կարելի է մշակել յատուկ վարժութիւններու միջոցով: Որքան ժամանակ տրամադրենք կեդրոնացումին, այնքան ունակութիւն ձեռք կը բերենք:

Կամքի ուժ. Սա ներքին ուժն է որոշումներ կայացնելու, իւրաքանչիւր նպատակ կամ հարց կարգաւորելու եւ գործելու, անկախ ներքին դիմադրութենէ կամ դժուարութիւններէ: Սա ի յայտ կու գայ որպէս ներքին զօրութիւն եւ վճռականութիւն:

Ինքնակարգաւորումի ուժ. Սա այն ուժն է, որ կը կարգաւորէ անհատին  միտքն ու վարքագիծը եւ կը նպաստէ անոնց  բարելաւման եւ յաջողութեան՝ յաղթահարելով բոլոր խոչընդոտներն ու դժուարութիւնները:

Կամքի ուժն ու ինքնակարգաւորումը զիրար կ’ամբողջացնեն եւ կարելի է զարգացնել զանոնք յատուկ ուսուցման միջոցով:

Պատկերացումի ուժ. Զարգացած եւ ուժեղ երեւակայութիւնը կ’ամրապնդէ ստեղծագործական ունակութիւնը: Այս ուժը ճիշդ օտագործելով կ’արելի է ստեղծել երջանկութիւն, առողջութիւն եւ կեանքի բարենպաստ պայմաններ:

Կայունութիւն. Շատ դիւրին է հրաժարիլ նպատակէ մը, երբ մեր ակնկալած արդիւնքները չենք ստանար, կամ  երբ յաւելեալ ժամանակի կը կարօտի ան: Կայունութեամբ կը յաղթենք դժուարութիւններուն եւ ձախողութիւններուն:

Խթանումի ուժը. Ան ներքին շարժիչ ուժն է, որ կը մղէ եւ կը դրդէ մեզ մեր նպատակին հասնելու համար: Որեւէ բան կատարելու համար պէտք է ունենանք ղեկավարող ուժ, այլապէս ոչինչ կը յաջողինք իրականացնել:

Ցանկութիւն կամ  փափաք.  Ցանկալի մտածողութւինը բաւարար չէ, որ միտքը գործի վերածուի: Ուժեղ ցանկութեամբ  միայն կարելի է յառաջ երթալ, գործել, ի կատար ածել մեր փափաքներն ու նպատակները:

Արդ, ցանկութիւնն ու խթանման ուժը սերտօրէն կապուած են իրարու:

Մտքի խաղաղութիւն. Երբ մտածումները չեն խանգարեր մտքի հանգստութիւնը, մենք կ’ունենանք ներքին երջանկութիւն: Խաղաղութեան մէջ գտնուող անձը հանգիստ է եւ ինքզինք կրնայ վերահսկել: Նման անձը կրնայ պահել նաեւ ներքին հաւասարակշռութիւնը:

Մեր կեանքը աւելի երջանիկ կը դառնայ, իսկ տեսլականը աւելի կ’ընդլայնի, եթէ մեր միտքը մեր հսկողութեան տակ է եւ ունինք մտքի խաղաղութիւն:

Կրնա՞նք երեւակայել յաջող անհատ մը, որ չի կարենար կեդրոնանալ հարցի մը վրայ, կամք չունի, իր նպատակին հասնելու պատկերացում եւ փափաք չունի, ինքնակառավարման կարողութիւն չունի:

Վերոյիշեալ բոլոր ուժերը մեծ նշանակութիւն ունին, պէտք է զարգացնել  եւ ամրապնդել զանոնք: Երբ կը բացայայտենք այդ բանալին եւ կ’օգտագործենք զայն, կրնանք հասնիլ մեր ցանկալի  բոլոր նպատակներուն:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.