ԽԱՂՈՂԸ ՕԳՏԱԿԱ՞Ր Է

0

Խաղողը իր իւրայատուկ օգտակար յատկութիւններով կը բուժէ պնդութիւնը, յոգնածութիւնը, մարսողական, երիկամային հարցերը եւ կը կանխէ սրտի տագնապը:

Խաղողը  արեւու ճառագայթներէն բաւական կը սնանի եւ աղբիւր է ուժականութեան եւ աշխուժութեան: 100 կրամ խաղողը կը պարունակէ 75 քլ. ջերմուժ: Ան մարմինին կը հայթայթէ մեծ քանակութեամբ հանքային աղեր, մասնաւորաբար փոթասիում, ինչպէս նաեւ կենսանիւթ Պի.-ի ընտանիքը, որ սրտանօթային հիւանդութիւններէ կը պաշտպանէ մարմինը: Բժիշկներ կը յանձնարարեն խաղող սպառել երկուքէն չորս օր` մարմինէն թոյները վանելու համար:

Խաղողի տեսակներ սպառելը օգտակար է եւ դէմ կը դնէ քաղցկեղին, սակայն խաղողին սպառումը պէտք է կատարել կանոնաւոր ձեւով՝ օգտուելու անոր բուժիչ յատկութիւններէն:

Ուսումնասիրութիւններ ցոյց կու տան, որ խաղողը իր կուտով սպառելը օգտակար է առողջապահական կարգ մը հարցերու բուժման համար, որոնց ենթակայ են շատեր, մասնաւորաբար` քոլեսթերոլի քանակի բարձրացման եւ սրտանօթային հարցերու պարագային: Գիտնականներ եւ բժիշկներ իրենց ուսումնասիրութիւնները կատարած են աղալով խաղողի կուտերը եւ գոյացած փոշին իբրեւ բուժիչ դեղ տալով հիւանդներուն: Այս ուսումնասիրութիւններուն արդիւնքը մեծապէս ազդեցիկ եղած է:

Հին դարերէն ի վեր խաղողի կուտին տեսակները կ’օգտագործուին իբրեւ բուժիչ դեղ զանազան առողջապահական հարցերու` աչքի, երիկամներու եւ լեարդի բորբոքումներու, քոլեսթերոլի քանակի բարձրացման եւ այլն: Քսաներորդ դարու սկիզբէն խաղողը հանրածանօթ դարձաւ իր բուժիչ դերով` զանազան առողջապահական հարցերու, մասնաւորաբար քաղցկեղի կանխարգիլման մէջ:

Խաղողի կուտը կը պարունակէ բարձր քանակութեամբ հականեխիչ տարրեր, որոնք կ’օգնեն պայքարելու զանազան հիւանդութիւններու դէմ, մասնաւորաբար` սրտանօթային հիւանդութիւններու: Անիկա կ’արգիլէ սրտի երակներու կարծրացումը եւ խցումը:

 

ԻՆՉՊԷ՞Ս ԿԸ ՅԱՌԱՋԱՆԱՅ ԳԻՐՈՒԹԻՒՆԸ

Գիրութեան աղբիւրը ճարպն  է: Ճարպը բնական պայմաններու տակ մարմինին ծանրութեան 15%-ը կը կազմէ. գիրութեան  պարագային այս համեմատութիւնը կը բարձրանայ:

Ճարպը նախ մորթին եւ հիւսկեղէններուն մէջ կը տեղաւորուի , ետքը փորին մէջ եւ ներքին գործարաններուն շուրջ՝ երիկամունք , սիրտ եւ այլն:

Գէր մարդոց մօտ լեարդը կը մեծնայ զգալիօրէն եւ կը դառնայ ճարպի սպունգ մը:Աւելին՝ ճարպը կը սկսի մկաններու մէջ ալ տեղաւորուիլ եւ մարդուն աշխատելու կարողութիւնը աստիճանաբար կը նուազի:

Գիրութենէ  տառապող  մարդուն սիրտը արագօրէն կը տրոփէ, որովհետեւ սիրտը ծածկող տոպրակին շուրջ ահագին ճարպի շերտեր կազմուած կ՛ըլլան. սա աւելորդ եւ վտանգաւոր բեռ մըն է մարմինին համար,  անօգուտ ծանրութիւն մը:

Գիրութենէ տառապողին արեան գերճնշումը ընդհանրապէս ցած կ՛ըլլայ:Անոր շունչը  կարճ կ’ըլլայ, ստոծանին, որ կուրծքի վանդակին յատակը կը կազմէ, պէտք եղածին չափ չի կրնար իջնել դէպի վար, քանի որ փորին մէջ հաւաքուած ճարպերը արգելք կը հանդիսանան անոր: Այս պատճառով ալ թոքերը նուազ օդ կ’ընդունին:

Ենթական կրնայ ունենալ տժգոյն կամ արիւնախառն դէմք մը: Անոր մարսողական համակարգը խանգարուած կ’ըլլայ, որովհետեւ գէր մարդը ընդհանրապէս որկրամոլ կ’ըլլայ ու յաճախ նեղութիւն կը զգայ, որովհետեւ ստամոքսին չորս կողմը իւղ պատած կ’ըլլայ:

Ուռած  խոշոր փոր մը, մեծցած լեարդ մը.յառաջացած թութք մը… ասոնք պարգեւներն են գիրութեան:

Գէր մարդը յաճախ կը տառապի գլխացաւէ , ուժաթափութենէ, աշխատանքի  կարողութեան  նուազեցումէ: Կը նուազի նաեւ անոր սեռային փափաքը, ինչ որ բացասաբար կրնայ ազդել սերնդագործութեան վրայ: Իսկ կիներուն մօտ գիիրութեան հետեւանքով դաշտանի խանգարում, սրտի, թոքերու հարցեր երեւան կուգան:

Եթէ ենթական փոքր տարիքին գէր է ու որկրամոլութեան հարց չունի, ուրեմն ան կը տառապի գեղձերու աշխատանքային խանգարումէ: Կարելի է այս հիւանդութեան առաջքը առնել բժշկական քննութեան դիմելով:Իսկ մեծերը պէտք է նուազեցնեն ախորժակը ամէն բանէ առաջ եւ հեռու մնան իւղոտ կերակրատեսակներէ:

Մարձումը (massage) կ’օգնէ ձերբազատուելու իւղերէն, որովհետեւ կը հալեցնէ մորթին տակ հաւաքուած ճարպերը:

Եթէ մեր մարմինը նիհար եւ բարեձեւ ըլլայ, աւելի երջանիկ եւ առողջ կեանք մը կրնանք ապրիլ:

Մարմինը  բարեձեւ կ’ըլլայ այն ատեն, երբ հասակը կը համապատասխանէ ծանրութեան, այսինքն՝ երբ անձին հասակը 165 սմ.է ծանրութիւնը պէտք է ըլլայ 65 քիլոկրամ: Այր մարդիկ կրնան մինչեւ 10 քիլոկրամ աւելի ըլլալ, իսկ տիկինները՝ միայն 2-5 քիլոկրամ աւելի:

Ներկայիս հրապարակի վրայ  կան զանազան դեղեր, որոնք ախորժակը կը սահմանափակեն, սակայն ունին իրենց անպատեհութիւնները:

Ենթական պէտք է կամքի տէր ըլլայ եւ չափաւորէ իր ուտելիքը, հետեւի բժիշկին խորհուրդներուն, ցնցումներէ զերծ մնայ  եւ մարզանքի որեւէ  ձեւ կիրարկէ կանոնաւորաբար:

 

Գիրութեան Ծնունդ տուող պատճառները:

1-Գերսննդառութիւն. երբ ենթական չափէն աւելի ուտէ շաքարեղէն , խմորեղէն,  իւղոտ ճաշեր , ընդեղէն եւ այլն:

2-Նստակեաց կեանք. շարժումներու պակասը եւ ժամերով քնանալը գիրութեան կ՛առաջնորդեն:

3-ժառանգութիւն մեծ դեր կը խաղայ գիրութեան մէջ, սակայն կարելի է կանխել զայն սննդականոնի հետեւելով, առողջ կեանք ապրելով:

4-Գեղձերու անբնական վիճակը գիրութիւն կը պատճառէ: Անհրաժեշտ է բժշկական քննութիւններու հետեւիլ:

 

Սոնա Տէր Պօղոսեան-Տարաքճեան

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.