ՁԵՐ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹԻ՞ՒՆԸ, ԹԷ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈԳԻՆ  ԳԵՐԱԿՇՌՈՂ Է

0

Ի՞նչ կը տեսնէք ստորեւ ներկայացուած լուսանկարին մէջ:

Պատասխանը ձեզի կ’օգնէ հասկնալու, թէ ձեր տրամաբանութիւնը, թէ՞ ստեղծագործական ոգին  գերակշռող է:

Շան դունչ: Կազմակերպուած անձ էք, ձեզի համար հիմնականը տրամաբանութիւնն է: Որեւէ երեւոյթ կը քննէք տրամաբանական տեսանկիւնէ: Ձեզի համար կարեւոր է, որ ամէն բան տրամաբանական, յստակբացատրութիւն ունենայ:

Շան ոտք եւ պոչ: Ստեղծագործ անձ էք, որ իւրաքանչիւր հարց կամ երեւոյթ տարբեր կողմերէ կը դիտէք: Բաց էք նոր տպաւորութիւններու համար, ձեզի համար իւրաքանչիւր պահ նոր բան իմանալու կարելիութիւն է: Չէք վախնար նորութիւններէ, երբեմն անկազմակերպ էք: Կը նախընտրէք ապրիլ ներկայով:

ՆԱԽ Ի՞ՆՉ ՊԱՏԿԵՐ ԿԸ ՏԵՍՆԷՔ ԱՅՍ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

Աղջիկ՝ համագործակցութիւն եւ աջակցութիւն: Մեծ հետաքրքրութիւն կը ցուցաբերէք մարդոց նկատմամբ, ուշադրութիւն կը յատկացնէք անոնց: Պատրաստ էք համագործակցութեան, անհրաժեշտ պարագային` նաեւ օգնութեան ձեռք երկարելու ուրիշին: Օժտուած էք ղեկավարի բնորոշ յատկութիւններով, զորս կ’օգտագործէք մարդոց սորվեցնելու, անոնց ձեր օրինակով ոգեշնչելու համար:

Գայլ՝ ընկերասիրութիւն, զգացականութիւն: Ընկերասէր էք, բարի, առատաձեռն, ազնիւ, զարգացող միտք ունիք, որ ձեզի կարելիութիւն կու տայ մարդոց զգացումներն ու տրամադրութիւնը այնքան լաւ հասկնալու, որ անարդար իրավիճակներէ  կը վրդովիք յաճախ:

Եղջերու՝  շատ լաւ կը տիրապետէք ձեր բառերուն: Բառերը կրնաք գործածել հարցեր լուծելու, զգացումներ արտայայտելու համար: Ձեր գլխաւոր հարցը այն է, որ միշտ կ’ուզէք յիշեցնել, որ լաւ մարդ էք,  պատրաստ էք օգնելու եւ անշահախնդիր սիրելու:

Վագր՝ վերլուծական մտածողութիւն: Վերլուծական կարողութիւններ ունիք, կը սիրէք գիտելիք ձեռք բերել, հետազօտել, վերամշակել տեղեկութիւնը, եզրակացութիւններու յանգիլ: Ձեր առաջին տպաւորութիւնը միշտ ճիշդ դուրս կուգայ: Հաւատարիմ ընկերներ ունիք: Ճշմարիտի մշտական որոնումը ձեզ երբեմն յոռետես կը դարձնէ: Յիշեցէ՛ք, սակայն, որ ձեր շուրջ հրաշալի մարդիկ կան, որոնք միշտ պատրաստ են օգնելու ձեզի:

Արջ՝ կը սիրէք ազատութիւն եւ ճամբորդութիւն: Կը գնահատէք եւ կը սիրէք ազատութիւնը, ճամբորդութիւնը, նոր վայրերու եւ մարդոց ծանօթանալը: Կը հաւատաք, որ գիտելիքներ կարելի է ձեռք բերել փորձի միջոցով, այդ պատճառով ալ միշտ բազմազբաղ էք: Ձեր գլխաւոր հարցը երբեմն եսասիրութիւնն է:

Բազէ՝ կազմակերպուած, անկախ մարդ: Կազմակերպուած, անկախ ղեկավար էք, որ յստակ նպատակներ ունի եւ կեանքին մէջ յաջողութեան հասնելու մշտական ձգտում: Գիտէք, թէ ինչ կ’ուզէք: Անխոնջ էք, երբ ձեր գաղափարները իրականութեան կը վերածէք: Որոշ պարագաներու, սակայն, այս յատկութիւնը կրնայ մոլուցքի վերածուիլ: Զգուշացէք գերյոգնութենէ: Հանգիստի ժամանակ յատկացուցէք:

Արծիւներ՝ Կրնաք առաջնորդ եւ անզիջող մարտիկ դառնալ չարին դէմ: Ազնիւ էք, ինքնավստահ եւ համարձակ, պատրաստ նոր ձեռքբերումներու, ինչ որ կը գրաւէ մարդոց ուշադրութիւնը: Ձեր գլխաւոր բացասական յատկութիւնը սխալները ներելու անպատրաստակամութիւնն է: Մարդոցմէ միայն ազնուութիւն, արժանավայել կեցուածք կը պահանջէք յաճախ: Մերթ ընդ մերթ հաշտ աչքով դիտեցէ՛ք մարդոց թերութիւնները:

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.