ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳԻՐ

0

«Գանձասար»ի «Կկու» մանկապատանեկան բաժինը յառաջիկայ ամիսներուն պիտի օժտուի մանկապատանեկան գրադարանով մը, ուր մեր փոքրիկներուն պիտի յատկացուին ընթերցանութեան յատուկ ժամեր:
Ուրախութեամբ կը յայտնենք, որ «Կկու»ի մանկապատանեկան գրադարանին առաջին ներդրումը բերաւ Համազգայինի Լիբանանի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան Գրատարածը՝ գրադարանին նուիրելով հրատարակչատան կողմէ կամ անոր օժանդակութեամբ տպուած մանկապատանեկան հետեւեալ գիրքերը.-
-Յասմիկ Պոյմուշաքեան, «Նպարավաճառ Նուպարը» 
-Յասմիկ Պոյմուշաքեան, «Արձակուրդը Վերջացաւ»
-Յասմիկ Պոյմուշաքեան, «Հրակը»
-Աթաբեկ Խնկոյեան, «Առակներ»
-Յովհաննէս Թումանեան-Ղազարոս Աղայեան, «Դասական Հերոսներ»
-«Արտասահմանեան Հեքիաթներ»
-Յովհաննէս Թումանեան, «Հեքիաթներ»
-«Ժամանակակից Հեքիաթներ»
-Զանի Շահինեան-Մեսրոպեան, «Վարագը Դպրոց Կ’երթայ»
-Զանի Շահինեան-Մեսրոպեան, «Վարագին Սիրած Տարուան Եղանակը»
-Զանի Շահինեան-Մեսրոպեան, «Վարագ Կ’այցելէ Հայաստան»
-Զանի Շահինեան-Մեսրոպեան, «Վարագին Կաղանդի Մաղթանքը»
-Զանի Շահինեան-Մեսրոպեան, «Վարագը Եւ Զատկուան Շաբաթը»
-Զանի Շահինեան-Մեսրոպեան, «Փոքրիկ Վարագը»
-Զանի Շահինեան-Մեսրոպեան, «Վարագին Դասընկերները»
-Զանի Շահինեան-Մեսրոպեան, «Վարագը Գիւղին Մէջ»
-Յովհաննէս Թումանեան, «Ոսկիի Կարասը»
-Յովհաննէս Թումանեան, «Ձախորդ Փանոսը»
-Յովհաննէս Թումանեան, «Քաջ Նազարը»
-«Սորվինք Եւ Ներկենք-1»
-«Սորվինք Եւ Ներկենք-2»
-Րաֆֆի, «Ոսկի Աքաղաղ»
-Րաֆֆի, «Ջալալէդդին»
-Րաֆֆի, «Խենթը»
-Րաֆֆի, «Սամուէլ»
-Րաֆֆի, «Դաւիթ Բէկ»
-Րաֆֆի, «Խաչագողի Յիշատակարանը»
-Րաֆֆի, «Կայծեր» Ա. եւ Բ. (Խտացուած)
-Մուշեղ Իշխան, «Հացի Եւ Սիրոյ Համար»
-Մուշեղ Իշխան, «Հացի Եւ Լոյսի Համար»
-Երուանդ Օտեան, «Թաղականին Կնիկը»
-Արամ Հայկազ, «Ապրէք, Երեխէ՛ք»
-Դերենիկ Դեմիրճեան, «Վարդանանք» (Խտացում)
-Վախտանգ Անանեան, «Յովազաձորի Գերիները» (Խտացուած)
-Ք.Ս.Լուիս, «Առիւծը, Վհուկը Եւ Հանդերձարանը»
-Համաստեղ, «Հատընտիր Պատմուածքներ»
-Ռազմիկ Պերթիզեան, «Սասունցի Դաւիթ»:

Շնորհակալութիւն կը յայտնենք Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան, Գրատարածին եւ հրատարակչատան տնօրէն տիար Յակոբ Հաւաթեանին, որ սիրայօժար ընդառաջեց մեր առաջարկին՝ խրախուսելու հայերէն գիրքի ընթերցումը եւ նոր ու գրաւիչ հրատարակութիւններով հարստացնելու «Կկու»ին գրադարանը:

«Գանձասար»ի Խմբագրութիւն

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.