ՎԵՐԱՄՈՒՏ

0

  Վերամուտ է կրկին: Բոլոր աշակերտները իրենց պայուսակները գրկած կ’ուղղուին դպրոց, որ այսուհետեւ զիրենք պիտի առաջնորդէ դէպի ապագայ:

Հոգեբան եւ մանկավարժ Նաթալի Պարպօ կ’առաջարկէ, որ աշակերտ թէ ծնողք գործնական ձեւով պատրաստուին վերամուտին: Այսպէս. դպրոցին մասին արտասանուած դրական խօսքերը կը հանգստացնեն մանուկը, իսկ ուսուցչուհիին խստութեան կամ դաս սորվելու բեռին ակնարկութիւն ընելը ընդհանրապէս ժխտական անդրադարձ կ’ունենայ անոր վրայ:

Վերամուտին, եթէ մանուկը հետիոտն դպրոց պիտի յաճախէ, ծնողքը քանի մը անգամ անոր ընկերակցելով, ճամբու կարգ մը վտանգներէն պէտք է զգուշացնէ զինք:

Փոքրիկներուն համար վերամուտի նախապատրաստութեան ամէնէն հաճելի մասը գրենական պիտոյքներու գնումն է: Զանոնք պէտք չէ զրկել այդ հաճոյքէն, բայց գնումի ժամանակ նախապատուութիւնը պէտք է տալ չափաւոր, որակաւոր սակայն քիչ մը սուղ  պիտոյքներու, որոնք աւելի երկար պիտի դիմանան եւ իրենց գինը պիտի արդարացնեն:

Թելադրելի է, որ վերամուտի նախօրէին երեխան ակնաբուժի եւ ատամնաբուժի այցելէ, որպէսզի հետագային առողջական հարցեր չունենայ եւ դպրոցէն չբացակայի:

Ժամանակն է որ մանուկը վերագտնէ դպրոցի յատուկ բարի սովորութիւնները: Պատկերասփիւռին առջեւ կամ դիմատետրով  զբաղող  եւ մինչեւ ուշ գիշեր արթուն մնացող աշակերտը շատ քիչ բան պիտի յիշէ նախորդ օրուան իր սորված դասէն եւ անքնութեան պատճառով ստեղծուած թոյլ ու յոգնած վիճակը բացասաբար պիտի ազդէ իր կեդրոնացումին վրայ, հետեւաբար ան պիտի ըմբռնէ բացատրուածին մէկ երրորդը միայն:Արդիւնքը պիտի ըլլայ դասերու մէջ կաղացում, հոգեկան տագնապ եւ առողջական բարդութիւններ:

Յամենայնդէպս, թելադրելի է, որ ծնողները կարեւորութիւն տան երեխայի քունի ժամերուն, որովհետեւ քունը անհրաժեշտ է ոչ միայն երեխայի ընդհանուր հաւասարակշռութեան պահպանման համար, այլեւ՝ անոր ուսումնական կեանքի յաջողութեան համար:

ԻՆՉՊԷՍ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵԼ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԴՊՐՈՑ ՅԱՃԱԽՈՂ ՄԱՆՈՒԿԸ

Մօր նախապատրաստական աշխատանքը հիմնական տեղ կը գրաւէ այս փուլին:Ան պէտք է բացատրէ մանուկին դպրոց երթալու անհրաժեշտութիւնն ու հաճոյքը, ապահովութիւն ներշնչէ անոր, յայտնէ որ դպրոցին մէջ ան մեծ թիւով ընկերներ պիտի ունենայ, պիտի խաղայ, զուարճանայ եւ շատ բան սորվի:

Մայրը իր կարգին, պէտք է նախապատրաստուի մինչ այդ իրմէ անբաժան եղող մանուկին բաժանումին, որովհետեւ մօր յուզումը աւելի լարուած եւ վախկոտ պիտի դարձնեն մանուկը:

Մայրը պէտք է ժամանակ յատկացնէ մանուկին, անոր հետ հանգիստ նախաճաշ ընէ, անոր հետ զբաղի, հագցնէ եւ հանդարտ մթնոլորտի մէջ պատրաստէ զինք դպրոց յաճախելու: Թելադրելի է , որ մայրը ընկերանայ իր փոքրիկին մինչեւ դպրոց եւ դասարան, ծանօթանայ ուսուցչուհիին, կարճ ժամանակ մը մնայ անոր մօտ, մինչեւ որ մանուկը ընտելանայ մթնոլորտին, խաղալիքներուն եւ ընկերներուն: Թոյլ պէտք է տալ, որ մանուկը անձամբ ծանօթութիւններ հաստատէ եւ ընկերներ գտնէ: Երբ հասնի մօր մեկնումին պահը, նոյնիսկ եթէ ան լայ, պարզապէս պէտք է գրկել զինք, հանգստացնել:

Ժամադրութեան մէջ մայրը պէտք է ճշդապահ ըլլայ, որովհետեւ մանուկը անհամբեր պիտի սպասէ մօրը եւ քանի մը վայրկեան ուշացումն անգամ կրնայ խանգարել զինք:

Տուն վերադարձին անոր համար կարելի է պատրաստել իր նախասիրած ճաշերէն մէկը:

Անդադար հարցումներ պէտք չէ հարցնել օրուան ընթացքին իր ըրածներուն մասին, այլ պէտք է խօսիլ զանազան նիւթերու շուրջ՝ փորձելով անոր տպաւորութիւնները եւ տրամադրութիւնը հասկնալ անուղղակի կերպով:

Երբեմն մանուկներ ամէնօրեայ դրութեամբ կու լան դպրոց գացած պահուն:

Իւրաքանչիւր մանուկ իր բնաւորութիւնն ու նկարագրի իւրայատուկ գիծերը ունի, սակայն ան կը սկսի փոխուիլ, երբ բարեկամութիւններ կը հաստատէ եւ կը բացուի աշխարհին:

Ոմանք փորի ցաւէ կը տառապին դպրոց յաճախելու նախօրէին: Ճիշդ է, որ մանուկը հպարտ կը զգայ մեծցած ըլլալուն եւ դպրոց յաճախելուն համար, սակայն կը վախնայ օտար միջավայրի  մէջ մտնելէ: Կարգ մը մանուկներ դժուարութիւն կ’ունենան կանոններու եւ օրէնքներու հետեւելու, որովհետեւ վարժուած կ’ըլլան ամբողջական ազատութեան: Ուստի բաժնենք անոնց մտահոգութիւնները, կրկնենք յաճախ, որ կը հասկնանք զիրենք, փորձենք իմանալ անոնց նեղութիւն պատճառող երեւոյթները: Լուծումներ առաջարկենք եւ անհրաժեշտութեան պարագային խորհրդակցինք ուսուցչուհիին հետ:

Վերամուտին անհրաժեշտ է կարեւորութիւն տալ նաեւ մանուկներուն  սննդականոնին եւ անոնց սպառած ուտելիքներուն  որակին:

Մասնագէտներ խորհուրդ կու տան ծնողներուն իրենց զաւակներուն ուտելիքին ուշադիր ըլլալ եւ այսպիսով օգնել, որ անոնք աւելի արթուն, աշխոյժ եւ կերդոնացած ըլլան:

Աշակերտներուն մարմնական կարիքները կը տարբերին դասարաններու եւ փուլերու համեմատ:Մանկապարտէզի տարիներուն մանուկները պէտք ունին տեսակաւոր ուտելիքի, ինչպէս՝ պտուղ, բանջարեղէն եւ կենսանիւթերով հարուստ հիւթեր, մինչդեռ նախակրթարանի տարիներուն պէտք է ուշադիր ըլլալ, որ պատանիները սպառեն բանջարեղէն եւ պտուղ ու կարելի եղածին չափ քիչ իւղ պարունակող ճաշեր: Միջնակարգի աշակերտները պէտք է  շաբաթը երեք անգամ կարմիր միս ուտեն, մէկ անգամ ձուկ եւ առատ կաթնեղէն, որովհետեւ մարմինը այդ շրջանին պէտք  կ’ունենայ երկաթի եւ կրածինի-(քալիսիոմ)ի:

Ուսումնասիրութիւնները ցոյց կու տան, որ սննդարար ճաշ ուտող եւ օրուան ընթացքին երեք անգամ կանոնաւոր սնունդ ստացող աշակերտները յառաջադէմ կ’ըլլան:

 

Սեւան Ազարիկեան-Պարմաքսզեան

 

 

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.