ՃԵՄԱՐԱՆԻ ՇՐՋ. ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ

0

9 տարի ընդհատումէ եւ բազմաթիւ խոչընդոտներ յաղթահարելէ ետք, Շրջ. Միութեան Վարչութեան տքնաջան աշխատանքով, որպէս շրջանաւարտներ կարելիութիւն ունեցանք մասնակցելու միութեան տարեկան բանակումին։

Բանակումը տեղի ունեցաւ 24-31 Սեպտեմբերին, Քեսապի «Ինճէճիկեան» կեդրոնէն ներս, մասնակցութեամբ 40 շրջանաւարտներու եւ միութեան վարչութեան։

Բանակումի խմբակները կը կրէին Ազգ. Քարէն Եփփէ Ճեմարանի պատմութեան մէջ մեծ դեր ունեցող դէմքերու անուններ։

Ամէնօրեայ օրակարգին մաս կը կազմէր Քեսապի շրջակայ գիւղերու ծանօթացումը։ Միութեանս յանձնախումբերը պատրաստած էին դաստիարակչական ծրագիր՝ զրոյց, զարգացման մրցումներ եւ գիտական տեսերիզներու պատրաստութիւն ։ Իսկ Մշակութային յանձնախումբի յայտագիրը կ’ընդգրկէր Արաբական եւ Հայկական երեկոներու կազմակերպում։

Բանակումին ներկայացան 4 հիւր դասախօսներ։ Առաջին դասախօսն էր՝ Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան Սրբ. Արք. Սարգիսեան, որ խօսեցաւ կրօնքի եւ գիտութեան հաւասարակշռութեան մասին եւ նոր մտածելակերպի ուղենիշեր լուսարձակի տակ բերաւ։

Երկրորդ դասախօսն էր Ազգային Քարէն Եփփէ Ճեմարանի վաստակաշատ ուսուցիչ. Յակոբ Չոլաքեան, որ շրջանաւարտներուն ծանօթացուց հայկական մշակոյթին եւ քեսապահայութեան իւրայատուկ սովորութիւններուն, իսկ երրորդ դասախօսը քեսապահայ Յարութ Լնթեանն էր, որ համապարփակ ձեւով ներկայացուց «Քեսապի Ինքնապաշտպանութիւնը եւ Տեղահանութիւնը 1909, 1915 եւ 2014 թուականներուն» նիւթը։ Վերջին դասախօսն էր՝ Ազգ. Քարէն Եփփէ Ճեմարանի տնօրէն Վահէ Ղազարեան։ Ան ներկայացուց Ճեմարանի դերն ու Շրջանաւարտից Միութեան առաւելութիւնը։

Աւարատին տեղի ունեցաւ քննարկում եւ ներկայացուեցան առաջարկներ յաջորդ տարիներու բանակումներուն համար։

Վերջին օրը միութեանս վարչութիւնը կազմակերպած էր հաճելի հաւաքոյթ մը, որուն աւարտէն ետք, բոլորը յուզումնախառն ապրումներով բաժնուեցան՝ յառաջիկայ տարի կրկին բանակումի մասնակցելու յոյսով։

 

Անժելլա Չաղլասեան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.