ՄԵՐ ԱՊԱԳԱՆ ՄԱՍԱՄԲ ԿԱԽԵԱԼ Է ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹԵՆԷՆ

0

Մեր մանուկներուն մօտ ընթերցանութիւնը պէտք է սովորութեան վերածել: Որովհետեւ, յատկապէս գեղարուեստական գրականութիւնը, մեծ ներդրում կրնայ ունենալ անոնց զարգացման ընթացքին վրայ:

Գեղարուեստական  գրականութիւնը ինչպիսի՞ ազդեցութիւն կրնայ ունենալ ընթերցողին վրայ.

  • Ան նախ ընթերցողը կախեալ կը պահէ գիրքէն, ինչ որ դրական երեւոյթ է: Յետոյ կը յառաջանայ էջը թերթատելու մղումը, կարդալ շարունակելու անհրաժեշտութիւնը, նոյնիսկ երբ գրականութիւնը շատ բարդ է: Այս բոլորը կը խթանեն ընթերցումը: Կարդալով փոքրիկը  նոր բառեր կը սորվի, տարբեր կերպով մտածելու վարժութիւն ձեռք կը բերէ, յառաջանալու նոր եղանակներ կ’իմանայ, ի վերջոյ, կը հասկնայ, որ կարդալը ինքնին վայելք է:
  • Բանիմաց զաւակներ ունենալու ամենապարզ ու դիւրին ձեւը անոնց կարդալ սորվեցնելն է՝ ցոյց տալով, որ ընթերցանութիւնը նախ հաճելի ժամանց է: Պէտք է ընդամէնը յարմար գիրքեր ընտրել ու առաջարկել որ ձեր զաւակները կարդան:
  • Պատանիներուն համար վատ հեղինակներ գոյութիւն չունին: Անոնք յաճախ իրենց համար պիտանի պատմութիւններ կը գտնեն ու կը մտնեն անոնց մէջ: Ուստի մի՛ կաշկանդէք պատանիներուն կարդալու փափաքը, եթէ նոյնիսկ անոնք ձեր նախասիրած գիրքերը չընտրեն: Ձեր զաւակները կրնան բոլորովին այլ ճաշակ ունենալ:
  • Գեղարուեստական գրականութիւնը զարկ կու տայ նաեւ երեւակայութեան։ Ընթերցող պատանին աշխարհին այլ աչքերով կը սկսի նայիլ, անոր ճաշակը կը մշակուի՝ երբ կ’այցելէ վայրեր ու աշխարհներ, որոնց մասին դժուար թէ կարենայ տեղեկութիւն հաւաքել այլապէս: Գիրքերու մէջ ընթերցողը կրնայ գտնել նաեւ այս աշխարհին մէջ գոյատեւելու համար անհրաժեշտ, շատ կարեւոր բաներ եւ յայտնաբերել, որ աշխարհը այն չէ ինչ որ ներկայացուած է իրեն:

 

Մանուկները ամէն տեղ պէտք է գիրք տեսնեն… տան մէջ՝ գիրքեր, դպրոցը՝ գրադարան։ Անոնց աչքը պէտք է վարժ ըլլայ գիրքին, որպէսզի անոնց մօտ ընթեցումի հետաքրքրութիւն յառաջանայ։ Գրադարանը ինքնին ազատութիւն կը պարգեւէ՝ կարդալու, նոր աշխարհներ մուտք գործելու ազատութիւն։

Ան կրթութիւն կը ջամբէ: Կրթութիւն մը, որ դպրոց կամ համալսարան աւարտելով չ’աւարտիր, այլ կը շարունակուի այնքան ատեն որ ձեր զաւակը ընթերցանութեամբ կը կլանուի։

Գիրքը նաեւ այս աշխարհէն առյաւէտ հեռացած մարդոց ծանօթանալու միջոց է։  Անոնց փորձառութեան եւ իմաստութեան մասին կը վկայեն։

Գրադարանները, ուրեմն, տեղեկութիւն, մշակոյթ եւ իմաստութիւն պարունակող շտեմարաններ են։

Ինչպէ՞ս Կարդալ…

Մանուկներուն մօտ պէտք է բարձրաձայն կարդալ: Կարդալ այնպիսի գիրքեր, որոնք ուրախութիւն կը պարգեւեն անոնց: Կարդալ զանազան ձայներով, այլ խօսքով՝ սորվեցնել անոնց կարդալու արուեստը։ Այսպիսով անոնք կը սորվին նաեւ իրենց մայրենին՝ սորվելով նոր բառեր  ու զանոնք օգտագործելու ձեւեր, համարձակօրէն արտայայտուելու յանդգնութիւն կ’ունենան: Այսպիսով կարելի է լեզուն դարձնել ապրող ու զարգացնող ուժ:

Առիթով մը Ալպերթ Այնշտայնին հարցուցած են, թէ ինչպէ՛ս կարելի է մանուկները աւելի խելացի դարձնել։ Ան պատասխանելով ըսած է, որ անոնց համար շարունակ հեքիաթներ  պԷտք է կարդալ։ Մեծ գիտնականը ըմբռնած էր ընթերցանութեան և երեւակայութեան արժէքը։

Ուստի, մենք՝ ծնողներս եւ դաստիարակներս, պէտք է ամէն միջոցի դիմենք, որպէսզի կարենանք մեր զաւակները, մեր աշակերտները փոխադրել այնպիսի աշխարհ մը, ուր կարդալը սովորութիւն է ու արժէք։

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.