«ԳԱՆՁԱՍԱՐ» ՄՏԵՐՄԻԿ ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ՄԸ ՈՒՆԵՑԱՒ ՔԱՐԷՆ ԵՓՓԷ ԱԶԳ. ՃԵՄԱՐԱՆԻ ԶՈՅԳ ՏՆՕՐԷՆՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ՝ ԾԱՆՕԹԱՆԱԼՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐՈՒՆ

0

Քարէն Եփփէ Ազգային Ճեմարանի Տնօրէն Պրն. Յակոբ Քիլէճեանին ուղղեցինք հետեւեալ հարցումները.

 

«Գանձասար».- Յարգելի՛ պրն. Յակոբ, տարեսկիզբին մամուլէն իմացանք, որ Սուրիոյ Կրթութեան Նախարարութիւնը այս տարեշրջանին  նոր օրէնքներ հրապարակած է: Ինչպիսի՞ օրէնքներ են անոնք եւ ինչպիսի՞ փոփոխութիւններու դուռ պիտի բանան:

Յակոբ Քիլէճեան.- Այս տարեշրջանին Հալէպի Կրթական Տնօրէնութիւնը երկարաձգեց դպրոցի աշխատանքային ժամերը: Սովորաբար վերամուտը կ’ըլլար Սեպտեմբերի երկրորդ կիսուն, այս տարի եղաւ Սեպտեմբերի սկիզբը, կիսամեայ արձակուրդի թուականն ալ փոփոխութեան ենթարկուելով դարձաւ 25 Դեկտեմբերէն 5 Յունուար: Աշխատանքային օրերը դարձան մօտ 180 օր, հետեւաբար նախորդ տարիներուն անոնց անաբաւարար ըլլալու դժուարութիւնը արդէն իսկ փարատած պիտի ըլլայ այս օրէնքին գործադրումով: Ուսուցիչը հանգիստ ընթացքով պիտի կարենայ ամբողջացնել ուսումնական ծրագիրը, աշակերտն ալ ժամանակ պիտի ունենայ ընկալելու ու դասերը պատրաստելու:

Այս տարեշրջանին եւս 9-րդ եւ 12-րդ կարգերու պետական քննութիւնները պիտի սկսին նոյն թուականին՝ 7 Յունիսին: Հալէպի մէջ բաւարար դպրոցներ ապահով դարձած ըլլալուն շնորհիւ, այս տարի ստիպուած պիտի չըլլանք կանխելու անցողական կարգերու ամավերջի քննութիւնները եւ մեր դպրոցը տրամադրելու պետական քննութիւններու մասնակից աշակերտութեան:

Մեզի հասած է նաեւ 9-րդ կարգի ամավերջի պետական վկայականին մէջ 7-րդ եւ 8-րդ կարգերու դպրոցի արժեւորման միջինը տեղադրելու օրէնքը, որուն գործադրութեան մասին որոշում չկայ տակաւին: Անոր մէջ նկատի առնուած էր 9-րդի վերջնական արժեւորումը կատարել հետեւեալ ձեւով՝ 10 առ հարիւր աշակերտին 7-րդ կարգի դպրոցի արդիւնքը,10 առ հարիւր՝ 8-րդ կարգի դպրոցի արդիւնքը, 10 առ հարիւր՝ 9-րդ կարգի դպրոցի արդիւնքը, իսկ 70 առ հարիւր 9-րդ կարգի ամավերջի քննութեան արդիւնքը:

Տեսականօրէն շատ լաւ որոշում է, որովհետեւ աշակերտը կը մղէ  լրջութեամբ հետեւելու դպրոցի գրաւորներուն ու քննութիւններուն, սակայն ունի իր բացասական կողմերն ալ, որովհետեւ կան զանազան մակարդակներով ու տարբեր մօտեցումներ ունեցող դպրոցներ: Կան ամենայն լրջութեամբ աշակերտին ուսումնական աշխատանքին արժեւորումը կատարող դպրոցներ, կան նաեւ դիւրութեամբ յաջողցնողներ: Այս օրէնքով, արդար մօտեցում կիրարկող դպրոցներուն աշակերտները վնասով դուրս պիտի գան միւսներուն բաղդատմամբ:

Ընդհանրապէս անցողական տարիներու վերջին արժեւորման յիսուն տոկոսը կը կազմէին գրաւորներուն ու քննութիւններուն նիշերը, իսկ միւս յիսունը՝ բերանացին ու պարտականութիւնները: Այս տարի Կրթութեան Նախարարութիւնը, աւելի շատ կարեւորութիւն տալով բերանացիին, խախտեց այս համեմատութիւնը ու որոշեց որ 40 առ հարիւրը կազմեն գրաւորներուն ու քննութիւններուն նիշերը, 60 առ հարիւրը առօրեայ աշխատանքին նիշը: Այս բոլորին կողքին կան նոր ծրագիրներ, նոր դասագիրքեր, պետութիւնը աւելի կարեւորութիւն կու տայ համակարգչային գիտութիւններուն՝ փորձելով զարգացնել զանոնք:

«Գ.»- Ինչպիսի՞ դժուարութիւններ կը դիմագրաւէք ներկայիս:

Յ.Ք.- Բոլոր դպրոցներուն դիմագրաւած սովորական դժուարութիւններուն կողքին, մեր հիմնական դժուարութիւնը այն է, որ տակաւին չկրցանք փոխադրուիլ մեր մայր շէնքը, ուր դասարաններու լուսաւորումը, դրուածքն ու տարածութիւնը աւելի լաւ են: Փոխադրութեան աշխատանքը ընթացքի մէջ է, ինչպէս նաեւ տարալուծարաններու, համակարգիչի, երգի ու երաժշտութեան սրահներու պատրաստութիւնը: Յոյսով եմ որ մօտ ապագային անոնց վերադասաւորումով մեր աշակերտները կրնան օգտուիլ այդ կառոյցի կարելիութիւններէն եւս: Տակաւին ունինք նիւթական դժուարութիւններ, մեր ծնողները իրենց նիւթական պարտաւորութիւնները դժուարաւ կը փակեն: Ներկայիս Ազգ. Առաջնորդարանէն թելադրուեցաւ գանձել միայն մուտքի տուրքը ու կրթաթոշակի փակման գծով սպասել յաջորդ տնօրինումին: Կ’արժէ յիշել, որ պատերազմի անցնող հինգ տարիներուն ընթացքին, Ազգ. Առաջնորդարանը ծնողներուն ընդհանրապէս նիւթական բերան տակ չդնելու համար, դպրոց հիմնադրամին ճամբով  փակեց բոլոր աշակերտներուն կրթաթոշակները: Յոյսով ենք, որ այս տարի եւս այս աշխատանքը կը տարուի, մինչեւ որ մեր ծնողներուն տնտեսական վիճակը կայունանայ:

Պատերազմի տարիներուն,  ճամբորդութեան պատճառով, աշակերտութեան թիւը նօսրացաւ, նոյն համեմատութեամբ ալ ճամբորդողներ եղան մեր ուսուցչական ու վարչական կազմերէն: Այսօր դժուարութիւն կÿունենանք իւրաքանչիւր ճամբորդող ուսուցիչի փոխարէնը նոյնանման լաւ ուսուցիչ ապահովելու մէջ: Այս հարցին լուծումը, այս օրերուն, մեծ ճիգ կը պահանջէ: Այս տարեշրջանին փորձեցինք ապահովել  լաւագոյն ուսուցիչները՝ մեր աշակերտներուն լաւագոյնը մատուցելու համար: Յոյսով ենք, որ մեր շրջանաւարտ աշակերտները կÿընտրեն համալսարանական այնպիսի ճիւղեր, զորս աւարտելէ ետք, կրնան ապագային ծառայել Ճեմարանէն ներս՝ որպէս կրթական մշակ:

«Գ»»- Ճեմարանին դիմագիծը այսօր, պատերազմէն ետք, ո՞րքանով փոխուած է:

Յ.Ք.- Ճեմարանականները թէեւ պատերազմի շրջանին հեռացան իրենց կառոյցէն, ունեցան դժուարութիւններ, սակայն անոնք հետզհետէ կը փարատին: Հետաքրքրականը այն է, որ պատերազմի շրջանին իսկ 12-րդ կարգի աշակերտները ունեցան փայլուն արդիւնքներ՝ արձանագրելով 100%  յաջողութեան տոկոս: Մեր տրամադրածը մեր աշակերտներուն լաւագոյնն է, սակայն մենք չենք բաւարարուիր եղածով, միշտ կը փորձենք զարգացնել մեր դասաւանդութեան ձեւերը, ներգրաւել լաւագոյն ուսուցիչներ, որոնք կարողութիւն ունին մեր տեսլականը իրականացնելու գործնականօրէն՝ դասարաններուն մէջ: Մօտ ապագային կեանքի պիտի կոչենք արդիականացման ծրագիրներ՝ յատկապէս դասաւանդութեան մէջ: Այս աշխատանքը ամբողջական կերպով իրականացնելու համար եւս մէկ տարեշրջան պիտի աշխատինք:

Մեր աշակերտութիւնը 100 առ հարիւր հայերէ բաղկացած է: Ճեմարանին համար հայերէնի դասաւանդութիւնը կը մնայ առաջնահերթութիւն: ՔԵԱ Ճեմարանը երբեք չհեռացաւ իր սկզբունքներէն ու հիմնական առաքելութենէն՝ դաստիարակել հայ աշակերտը հայեցի կրթութեամբ, որպէսզի ան հայօրէն ստեղծագործէ ու հայ ընտանիք կազմէ:

Քարէն Եփփէ Ազգային Ճեմարանի Գործադիր տնօրէն պրն. Վահէ Ղազարեանին ուղղեցինք հետեւեալ հարցումները.

«Գ»»- Յարգելի՛ պրն. Ղազարեան, նոր տարեշրջանի սեմին ուսումնական գետնի վրայ ինչպիսի՞ նորութիւններ ներմուծեցիք:

Վահէ Ղազարեան.- Ուսումնական ծրագիրին գծով, Կրթական Տնօրէնութեան նորութիւններուն հետեւելով մէկտեղ, շեշտակի կարեւորութիւն տուինք հայերէնի դասաւանդութեան: Ճեմարանը այս տարի լրջօրէն կը փորձէ վերականգնել նաեւ պատերազմի շրջանին վնասուած տարրալուծարանը՝ քիմագիտութեան, բնագիտութեան եւ կենսաբանութեան բաժիններով, զայն կահաւորելով եւ օժտելով արդիական գործիքներով: Վերակառուցման ընթացքի մէջ է նաեւ համակարգիչի վնասուած սրահը, որուն գոյքերը արդէն իսկ ժամանակավրէպ դարձած էին:

Այս տարեշրջանին յատուկ կարեւորութեան առարկայ դարձուցած ենք նոր սերունդի գեղարուեստական դաստիարակութիւնը եւս: Երաժշտական դաստիարակութիւնը մեծ դեր ունի ազգային դաստիարակութեան մէջ եւ որպէսզի ճեմարանականը ունենայ երաժշտական իւրայատուկ ճաշակ՝  հայրենասիրական, կրօնական, գուսանական թէ ժողովրդային երաժշտութեան ընկալման մէջ, այս տարի հրաւիրած ենք երաժշտութեան մասնագէտ ուսուցչուհի՝ օրդ. Ռուզան Պարսումեանը, յառաջիկայ շրջանին  ալ պիտի ունենանք երաժշտութեան յատուկ սրահ, որ օժտուած պիտի ըլլայ երաժշտական զանազան գործիքներով, պիտի կիրարկուի նաեւ երաժշտութեան յատուկ ծրագիր: Մեր աշակերտներուն ծանօթացնելու համար կերպարուեստի ընդհանուր սկզբունքներուն ու հայ հռչակաւոր գեղանկարիչներուն պիտի ունենանք գեղարուեստի յատուկ սրահ: Ուշադրութեամբ պիտի հետեւինք մարմնամարզին: Տնօրէնութիւնս ամէն ջանքը կը թափէ քաջալերելու ու զարգացնելու աշակերտներուն ձիրքերն ու կարողութիւնները բոլոր ոլորտներէն ներս՝ առիթ ընծայելով կազմակերպելու ու մասնակից ըլլալու ձեռնարկներու, կազմակերպելով գեղարուեստական երեկոյ, միջ-դպրոցական մրցումներ, որոնք դեր կ’ունենան աշակերտներուն ինքնավստահութիւնը ամրապնդելու եւ օտար միջավայրերուն բացուելու:

«Գ»»- Իսկ ի՞նչ պատկեր կը ներկայացնէ աշակերտութեան ներկայ թիւը:

Վ.Ղ.- Այս տարուան աշակերտութեան թուապատկերը գրեթէ նախորդ շրջանի պատկերին նման է: Միջնակարգի ու երկրորդականի ընդհանուր թիւն է 360 աշակերտ-աշակերտուհի: Եղան վերադարձողներ, Սուրիոյ մօտ 8  շրջաններէ, աւելի քան 15 աշակերտ վերադարձաւ, սակայն ասոր կողքին եղան նաեւ արտագաղթողներ, հետեւաբար թուային պատկերը նոյնը մնաց:

«Գ»»- Ինչպիսի՞ տարբերութիւններ կը շօշափէք պատերազմի շրջանին եւ ներկայ պայմաններուն լոյսին տակ ապրող աշակերտներուն միջեւ: Դպրոցէն ներս հոգեկան խորհրդատուի դերակատարութեան անհրաժեշտութիւնը կը զգա՞ք:

Վ.Ղ.- Եթէ պիտի բաղդատենք աշակերտին պատերազմի անցուցած շրջանն ու ներկայ վիճակը, լուրջ յառաջխաղացք կը նկատենք: Անոնց հոգեկան վիճակը, այսօր, աւելի խաղաղ է, իսկ ուսումնառութեան ընթացքը աւելի կանոնաւոր ու կազմակերպ է՝ առանց պայթումներու կամ տագնապալի այլ խոչընդոտներու: Նկատի առած ճեմարանականին տարիքը ՝12-էն 18, հոգեբանի ու հոգեբանական խորհրդատուի կարիքը անհրաժեշտ է թէ՛ պատերազմի, թէ՛ խաղաղ օրերուն: Թէեւ մեր դաստիարակներն ու ուսուցիչները կը փորձեն աշակերտներուն հոգեբանական տարիքային կարիքներուն համապատասխան գործել, սակայն հոգեբան-խորհրդատուի կարիքը կը մնայ էական: Մենք տակաւին չենք ապահոված նման մասնագէտ: Յոյսով  ենք, որ ապագային կարենանք ճիշդ մասնագէտը աշխատանքի հրաւիրել այս առումով եւս:

«Գ»»- Ինչպիսի՞ ձեւեր որդեգրած էք, դասաւանդութեան կողքին, աշակերտութեան մայրենին բարելաւելու համար:

Վ.Ղ.- Մենք կը շարունակենք օգտագործել պրն. Յակոբ Չոլաքեանի «Անդաստան» դասագիրքերու շարքը, իսկ նորութիւններ մուծելու համար, կը վստահինք մեր հայերէնի ուսուցիչներուն, որոնք նորովի շունչով նոր մթնոլորտ կը ստեղծեն: Այս տարեշրջանին ունեցանք երկու հայրենաւանդ ուսուցչուհի եւս՝ տիկ. Ռիթա Կաղեան-Տիքպիքեան եւ օրդ. Յուշիկ Ղազարեան: Օրերու ընթացքին ի յայտ կու գայ, թէ որքանով հայերէնաւանդ ուսուցչուհիները աշակերտներուն մօտ խանդավառութիւն պիտի ստեղծեն հայերէնին նկատմամբ ու քաջալերեն անոնց ունակութիւնները՝ ընթերցանութիւնը, ճարտասանութիւնը, շարադրութիւնը եւ այլն:

«Գ»»- ՔԵ Ազգային Ճեմարանը ի՞նչ կարիքներ ունի այս շրջանին:

Վ.Ղ.- Պարզ ընթացիկ դժուարութիւններու յաղթահարման համար, մենք կարիքը ունինք ծնողներու հետ մտերիմ համագործակցութեան՝ իւրաքանչիւրը պահելով իր սահմաններն ու յարգելով իր իրաւասութիւնները: Որովհետեւ ծնողներուն դպրոցի ընդհանուր ընթացքին հետեւելու պատկերը այնքան ալ գոհացուցիչ չէ: Ինչպէս նաեւ կարիքը ունինք ներդաշնակութիւն ստեղծելու մեր եւ Ազգ. Միացեալ Նախակրթարանի ուսումնառութեան գործընթացին մէջ՝ քննելու ուսումնական ծրագիրի բացերը գոցելու միասնական միջոցները, երբեմն ալ դաստիարակչական մօտեցումի հարցերը: Կը հաւատանք, որ նման գործակցութեան շնորհիւ աւելի հեզասահ ընթացքով պիտի իրականանան ուսումնական ու կրթական ծրագիրները:

Հարցազրոյցը վարեց

Սեւանայ Հալլաճեան

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.