ԲԱՐԻ ՎԵՐԱՄՈՒՏ

0

Մենք՝ աշակերտներս, մեծ ու փոքր անխտիր, կը սիրենք ամառը, որովհետեւ առիթ կþունենանք ճամբորդելու, հանգստանալու, բանակումներ կազմակերպելու եւ մեծ հաճոյքով մասնակից դառնալու այս բոլորին։

Ամրան երկար արձակուրդին կը յաջորդէ ոսկեայ աշունը իր տերեւաթափով։ Այդ շրջանին, այնպէս ինչպէս թռչունները կը վերադառնան իրենց բոյնը, մենք եւս, երկար բացակայութենէ ետք, կը վերադառնանք մեր բոյնը՝ հայ դպրոցը։ Կը վերադառնանք նոր թափով, ոգեւորութեամբ ուսումնական նոր տարեշրջան մը դիմաւորելու համար։

Վերամուտին առաջին օրը, երբ դպրոցի դարպասէն ներս կը մտնենք, այլ աշխարհ մը՝ փոքրիկ Հայաստան մը կը բացուի մեր դիմաց։ Եւ այնպէս ինչպէս յաղթանակ տարած զինուոր մը հպարտութեամբ մուտք կը գործէ իր երկիրը, մենք եւս անվարան եւ ինքնավստահ քայլերով կþուղղուինք դէպի աղբիւրը լոյսին։

Մեսրոպ Մաշտոցին, Գրիգոր Լուսաւորիչին եւ անոնց նման լուսատու արեւներու շնորհիւ մենք մինչեւ այսօր կը վայելենք հայ դպրոցին ու հայ եկեղեցւոյ շնորհքը։

Բոլորս խանդավառութեամբ կը սպասենք վերամուտին՝ մեր դասընկերներուն եւ ուսուցչուհիներուն կարօտը առնելու, ինչպէս նաեւ գիտութեան աշխարհ, գիտելիքներու շտեմարան առաջնորդուելու համար։

Հայ դպրոցը մեզ դէպի փայլուն ապագայ առաջնորդող կամուրջն է։ Ու որքան խորանանք գիտութեան մէջ, այնքան անոր կարիքը կը զգանք այդ կամուրջէն ինքնավստահ անցնելու համար։

Հայ դպրոցին առաքելութիւնը մեծ է, որովհետեւ Սփիւռքի մէջ հայ դպրոցը ովասիս մըն է, ուր հայեցի դաստիարակութեամբ կը յագենանք։

Հայ դպրոցին մէջ է, որ կը կերտուի ստեղծագործ ու յանձնառու նոր սերունդը։

Փորձենք աշխատանքով լաւագոյնին ձգտիլ ուրեմն, այսպիսով կը զգանք եւ կը վայելենք մեր վերելքին արդիւնքն ու հաճոյքը։

Աննա Սաղպազարեան

Ը. կարգ

Ազգ. Քարէն Եփփէ Ճեմարան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.