ՀՄԸՄ-Ի ՍՈՒՐԻՈՅ ՇՐՋԱՆԸ ՅՈԲԵԼԻՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԵԱՄԲ ՅԻՇԱՏԱԿԵՑ ՀՄԸՄ-Ի ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԸ

0

Հովանաւորութեամբ  Բերիոյ Հայոց Թեմի Բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան Ս. Արք. Սարգիսեանի, ՀՄԸՄ-ի Սուրիոյ Շրջ. Վարչութիւնը, Հալէպի վարչութեան մասնակցութեամբ կազմակերպեց Միութեան հիմնադրութեան 100-ամեակին նուիրուած յոբելինական հանդիսութիւն՝ Շաբաթ, 3 Նոյեմբեր 2018-ի երեկոյեան ժամը 7:00-ին, «Գ. Եսայեան» սրահէն ներս, ներկայութեամբ հայ երեք համայնքապետներուն, ՀՀ Հալէպի Գլխաւոր Հիւպատոսին, Պատկան Մարմինի ներկայացուցիչին, Բերիոյ Հայոց Թեմի Ազգային Վարչութեան եւ Կրօնական Ժողովին, ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանի, մշակութային, մարզական, բարեսիրական միութիւններու եւ կրթական հաստատութիւններու ներկայացուցիչներու եւ հոծ ՀՄԸՄ-ականներու:

Հանդիսութիւնը սկսաւ բացման պատկերով մը: Քոյր Ռիթա Կաղեան-Տիքպիքեանի ձայնով հնչեց «Ուխտ Արարատին» եւ «Կու գա՜ն, Կու գա՜ն» ՀՄԸՄ-ին նուիրուած ոտանաւորները, որուն ընթացքին տարազաւոր ՀՄԸՄ-ականներ մէկ առ մէկ մուտք գործեցին սրահ ՀՄԸՄ-ի Վահաններով: Իւրաքանչիւր վահան կը ներկայացնէր Սուրիոյ ՀՄԸՄ-ի 24 մասնաճիւղերէն մէկը, իր հիմնադրութեան թուականով: Անոնք տեղադրուեցան բեմին վրայ, ապա սրահին մէջ հնչեց Սուրիոյ, Հայաստանի եւ ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակի քայլերգները, կատարողութեամբ՝ եղբ. Եղիա Քիլէճեանի, քոյր Մարիա Չիչեանի եւ եղբ. Արամ Խաչատուրեանի: Բեմի յարդարանքն ու սկաուտներու արի կեցուածքը ոգեւորեցին ներկաները:

Յաջորդաբար արաբերէնով եւ հայերէնով բացման խօսքեր արտասանեցին օրուան հանդիսավարներ եղբ. Ծերուն Գահուէճեան եւ քոյր Մարինա Չիլ Աբոշեան-Պօղիկեան:

Եղբ. Ծերուն ողջունեց ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակը: Միութեան մը, որ ծնունդ առաւ խումբ մը գիտակից հիմնադիրներու կողմէ, սկզբնական շրջանին հոգեպէս եւ մարմնապէս խնամելով Հայոց Ցեղասպանութենէն ճողոպրած հայ որբերը: Ան երախտապարտութեամբ յիշեց Սուրիական Հայրենիքին եւ արաբ ժողովուրդին հիւրընկալ մօտեցումը հայ ժողովուրդին նկատմամբ, աւելցնելով որ Սուրիոյ հայ գաղութը սուրիական հողին վրայ հիմնեց կազմակերպութիւններ, սկաուտական եւ մարզական միութիւններ, անոնցմէ մէկն է ՀՄԸՄ-ը, որ մինչեւ օրս կը շարունակէ աշխուժօրէն գործել:

Քոյր Մարինա դիտել տուաւ, որ 100-ամեակի յոբելինական հանդիսութիւնը նոր հորիզոններ կը բանայ մեր առջեւ՝ վերարժեւորելու անցեալը, ուրուագծելու ներկայ հրամայականները եւ որդեգրելու ժամանակի պահանջներուն, արդի մտածելակերպին ու մանաւանդ ճարտարագիտական նորութիւններուն համապատասխան ծրագիրներ, ՀՄԸՄ-ը դարձնելու համար ո՛չ միայն աւանդական, այլ՝ արդի, երիտասարդ եւ ժամանակակից կազմակերպութիւն մը:

Գեղարուեստական յայտագիրով ներկայացուեցաւ «Գուսանի Երգ»ը կատարողութեամբ եղբ. Եղիա Քիլէճեանի, դաշնամուրի ընկերակցութեամբ Ռաֆֆի Պալեանի:

Եղբ. Յակոբ Տլտլեանի հեղինակած «Մեր Սրտերու ՀՄԸՄ» ոտանաւորը տպաւորիչ առոգանութեամբ արտասանեց քոյր Ռիթա Կաղեան-Տիքպիքեան, ապա Կոմիտասի «Կալի Երգ»ը եւ «Հորովել»ը հնչեցին եղբ. Եղիա Քիլէճեանի եւ եղբ. Արամ Խաչատուրեանի բարձրորակ կատարումով: Երեւանի հիմնադրութեան 2800-ամեակին առիթով «Երեւան Էրեբունի»ն երգեցին քոյր Մարիա Չիչեան, եղբ. Եղիա Քիլէճեան եւ եղբ. Արամ Խաչատուրեան:

Ապա ցուցադրուեցաւ Միութեան 100-ամեակին նուիրուած ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան պատրաստած տեսերիզը:

Օրուան բանախօսն էր՝ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան: Ան դիտել տուաւ, որ 100 տարին երկար ժամանակ է մարդու մը կեանքին համար, սակայն կա՛րճ, շա՜տ կարճ ժամանակ է ազգային հաւաքականութեան մը համար, սովահար, գաղթական եւ որբացած սերունդներէ միտքով ու մարմինով առողջ, ազգային իրենց ինքնութեամբ հպարտ եւ արժանապատիւ սերունդներ կերտելու համար: եղբ. Գառնիկը պարզեց, թէ ինչպէս ՀՄԸՄ-ը ծնունդ առաւ Հայոց Ցեղասպանութեան արհաւիրքի օրերուն, գործեց ոչ սովորական պայմաններու մէջ եւ 100 տարի մնաց իր առաքելութեան վրայ: (Բանախօսութիւնը՝ «Գանձասար»ի սոյն համարի 4-րդ էջին վրայ):

Հանդիսականները մեծ ուրախութիւն ապրեցան, երբ եղբ. Գառնիկ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան կողմէ Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան Ս. Արք. Սարգիսեանը պարգեւատրեց միութեան «արտակարգ» պատուանշանով, որպէս իսկական առաջնորդ լաւ ու վատ օրերուն գաղութին կողքին մնալու եւ ամէն ձեւով հալէպահայութեան օժանդակելու իր յանձնառութեան համար:

Պատկան Մարմինի խօսքը արտասանեց Կարօ Իւզպաշեան, յայտնելով, որ ՀՄԸՄ-ը գրասեղաններու ետեւ գաղափարական Միութիւն ըլլալով հանդերձ դաշտերու վրայ ներկայութիւն է իր մարզական կեանքով եւ կամաւորական գունդերով, որուն հեռանկարին մէջ կը պսպղայ հայ ժողովուրդի համազգային իտէալը՝ Ազատ, Անկախ եւ Միացեալ Հայաստանը: Ապա կոչ ուղղեց միութեան շարքերուն մէջ ուշադրութեան առարկայ դարձնել երիտասարդ տարրը ու վստահիլ անոր:

ՀՄԸՄ-ի Սուրիոյ Շրջանային Վարչութեան խօսքը արտասանեց Շրջ. Վարչութեան ատենապետ եղբ. Մանուկ Քէօշկէրեան: Ան անդրադարձաւ ՀՄԸՄ-ի սրբազան առաքելութեան, յայտնելով, որ Սուրիոյ մէջ ՀՄԸՄ-ը հայ դպրոցին եւ հայ եկեղեցւոյ կողքին եղաւ ազգային դարբնոց, հայ պատանիին եւ երիտասարդին համար եղաւ մարզական, սկաուտական եւ մարդակերտումի մեծ դպրոց, իսկ Սուրիոյ պատերազմին հետեւանքով գաղթած ՀՄԸՄ-ականները իրենց ներդրումը բերին ՀՄԸՄ-ի նորաստեղծ մասնաճիւղերու կազմաւորման մէջ:

Ապա ան ներկաները հրաւիրեց երկրորդ հարիւրամեակին ընդառաջ միասնական աշխատանքով գործնականի վերածելու ՀՄԸՄ-ի խորիմաստ նշանաբանը՝ «Բարձրացի՛ր, Բարձրացո՛ւր»ը:

Այնուհետեւ եղբ. Մանուկ բեմ հրաւիրեց Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանը, Շրջ. Վարչութեան ատենադպրուհի քոյր Գարօլին Քիւրքլեան-Արոյեանը եւ Հալէպի Վարչութեան ատենապետ եղբ. Գէորգ Մավեանը Ծառայութեան շքանշանով պարգեւատրելու  տարիներու ծառայութիւն ունեցող հետեւեալ ՀՄԸՄ-ականները.-

Արժ. Տ. Տաթեւ Ա. Քհնյ. Միքայէլեան

եղբ. Մանօ Տէր Մանուէլեան

եղբ. Սեպուհ Մուրատեան

եղբ. Մակար Մակարեան

եղբ. Վահէ Պօշկէզէնեան

եղբ. Գէորգ Ապահունի

նահատակ եղբ. Ռաֆֆի Պչաքճեան (յետ մահու)

Պարգեւատրուող եղբայրներուն հակիրճ կենսագրականներն ու Միութենէն ներս ստանձնած պաշտօնները ներկայացուց քոյր Գարօլին Քիւրքլեան-Արոյեան:

Այնուհետեւ Շրջ. Վարչութեան կողմէ առ ի երախտագիտութիւն Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանին փոխանցուեցաւ յուշանուէր մը:

Հանդիսութեան եզրափակիչ պատգամը տուաւ Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, դիտել տալով որ անցնող հարիւրամեակի ընթացքին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան վեհափառ  հայրապետներուն ուղադրութեան առարկան մնաց ՀՄԸՄ-ը, անոր ներկայութիւնը, գործունէութիւնը, ծառայութիւնը, հայրենանուէր, ազգանուէր եւ եկեղեցանուէր աշխատանքը: Երջանկայիշատակ Զարեհ սքանչելին ՀՄԸՄ-ը կը բնորոշէ որպէս նկարագիր կերտող իրականութիւն, երջանկայիշատակ Խորէն Վեհափառ զայն կը բնորոշէ մեր ազգի կեանքին մէջ տեսլական ունեցող իրականութիւն, երջանկայիշատակ Գարեգին Կաթողիկոս զայն կը ներկայացնէ որպէս դաստիարակչական դպրոց, իսկ ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետ իր սրբատառ կոնդակին մէջ, ի պատիւ ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակին ՀՄԸՄ-ը կը բնորոշէ որպէս  հայկականութեան հոգին եւ այն մթնոլորտը, որուն մէջ սերունդներ թրծուեցան այսօրուան Հայաստանին, վաղուան ամբողջական Հայաստանին եւ ամբողջական հայութեան գիտակցութեամբ:

Հանդիսութիւնը փակուեցաւ «Յառաջ Նահատակ» քայլերգով, ապա « Պահպանիչ» աղօթքով:

Հանդիսութենէն ետք Արամ Մանուկեան Ժ. Տան «Անի» ճաշասրահէն ներս տեղի ունեցաւ յաղթանակի պարահանդէս: Երեկոյի հանդիսավարներն էին քոյր Բալիկ Աւագեան եւ եղբ. Խաժակ Տիլպէրեան, որոնք ՀՄԸՄ-ականներու յուշերը պատմելով խանդավառեցին ներկաները:

Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ 100-ամեակի կարկանդակի հատում ձեռամբ հայ երեք համայնքապետներուն, ՀՀ Հալէպի Գլխաւոր Հիւպատոսին, Պատկան Մարմինի ներկայացուցիչին, ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետին եւ ՀՄԸՄ-ի Սուրիոյ Շրջ. Վարչութեան ատենապետին:

Ինչպէս նաեւ յատուկ կարկանդակի  մը հատումը կատարուեցաւ Ծառայութեան շքանշանի արժանացած եղբայրներուն ձեռամբ:

ՀՄԸՄ-ի Սուրիոյ Շրջ. Վարչութեան կողմէ յիշատակի նուէրով գնահատուեցաւ Միութեան 100- ամեակի յանձնախումբէն եղբ. Յակոբ Տլտլեան, իր դալար գրիչով ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակին «Մեր Սրտերու ՀՄԸՄ» ոտանաւորը նուիրելուն համար:

Պատուաբեր Անցեալէն Յաղթական Ապագայ, դէպի լուսաւոր հարիւրամեակներ:

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.