ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՍԱՏ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՍՈՒԷՅՏԱՅԻ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԳԻՒՂԻ ԱԶԱՏ ԱՐՁԱԿՈՒԱԾ ԱՌԵՒԱՆԳԵԱԼՆԵՐԸ

0

Երեքշաբթի, 14 Նոյեմբեր 2018-ին, Սուրիոյ Նախագահ Պաշշար ալ Ասատ ընդունեց Սուէյտայի ազատ արձակուած առեւանգեալները, որոնք ՏԱՀԵՇ զինեալ ահաբեկչական խմբաւորումին կողմէ առեւանգուած էին, ապա փրկուած սուրիական բանակին ջանքերով:

Ասատ շնորհաւորեց զիրենք ու իրենց ընտանիքները ազատ արձակուելու առիթով ու յայտնեց, որ անոնք այս փորձառութենէն ետք աւելի զօրաւոր եւ վճռակամ պիտի դառնան: «Առեւանգեալներուն եւ իրենց ընտանիքներուն վճռակամութիւնն ու առեւանգումի շրջանին ցուցաբերած համբերութիւնը, ապա նաեւ սուրիական բանակին անսահման զոհողութիւնը  հայրենասիրութեան ու ազգասիրութեան լաւագոյն օրինակները կու տան»:

Նախագահ Ասատ շեշտեց, որ  սուրիացի առեւանգեալներուն ազատագրումը պետութեան առաջնահերթութիւններէն մէկը կը հանդիսանար:

Ազատ արձակուած առեւանգեալները շնորհակալութիւն յայտեցին նախագահին եւ սուրիական բանակին, որոնք ճիգ չխնայեցին զիրենք փրկելու համար:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.