ՄԱՐԶԱՇԽԱՐՀ՝ Գ. Տարի, թիւ 43.

0

ՀԱԼԷՊԻ ՀՄԸՄ-Ի ԱԹԼԵԹԻՔ ԽԱՂԵՐՈՒՆ ԱՌԻԹՈՎ ԿԱՄ ԻՆՔՆԱՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹԻՒՆ

 

4 Օգոստոսի Կիրակին, Քաղաքապետարանի դաշտին վրայ տեղի ունեցան ՀՄԸՄ-ի Հալէպի Մասնաճիւղին տարեկան աթլեթիք խաղերը, մասնակցութեամբ մօտ 35 սկաուտներու եւ մարզիկներու։

Այս խաղերը, հպարտանալու առիթ մը չընծայեցին վերոյիշեալ մասնաճիւղին, որ Սուրիոյ ջահակիրը եղած էր մարզական այս ճիւղին, եւ երկար տարիներ շահած ոչ միայն քաղաքիս՝ այլ ամբողջ Սուրիոյ ախոյեանի տիտղոսը։ Մօտիկ անցեալի փառքերուն հետ բաղդատած, ստացուած վերջին արդիւնքներուն պատկերը ճղճիմութիւն մը կը կազմէ։ Ըստ իս, այս յետադիմութեան գլխաւոր պատճառները կը հանդիսանան-մարզիկներուն ամլութիւնն ու անհետաքրքրութիւնը, աւելի՝ ՀՄԸՄ-ի վերին մարմինները, որոնք այս վերջին տարիներուն դադրած են անհրաժեշտ շլացուցիչ եւ հաճելի մթնոլորտը ստեղծելէ, տրամադրելի պայմաններ առաջացնելէ (ինչ որ մարզիկները պիտի գրաւէր եւ մղէր արդիւնաւէտ գործունէութեան)։ Հակառակ բազմիցս առնուած որոշումներու, փաստ է որ վեց տարիէ ի վեր Շրջանային Վարչութիւնը միջմասնաճիւղային աթլեթիք խաղեր չէ կազմակերպած, պարագայ մը որ մեծապէս ջլատած է մարզիկներուն կորովը։ Այս նոյն ժամանակաշրջանին, տեղական մարմիններն ալ ցոյց չեն տուած կազմակերպուած հետեւողականութիւն, բաւարարուած են տարեկան մէկ կամ երկու պատահական խաղեր կազմակերպելով, որոնցմէ յետոյ մարզիկը կօշիկը հանելով մէկդի նետած է, զայն կրկին հագնելու համար յաջորդ ախոյեանութեան։ Որով ոչ մէկ քաջալերանք, ոչ մէկ վարդագոյն հեռանկար՝ նոր հորիզոններ տեսնելու եւ կարողութիւնները ցուցադրելու եւ մարզիկը կը յուսալքուի, կը դադրեցնէ փորձերը, ու կը հասնի 4 Օգոստոսի պատկերին։

Սակայն ՀՄԸՄ-ին նպատակը տկարութիւն չի ճանչնար։ Երբ այս տողերը կը գրենք, ահազանգ մը կը հնչեցնենք միայն, պարզ ուշագրաւում մը, որպէսզի քանի ուշ չէ դեռ, իւրաքանչիւր մարմին, յանձնախումբ կամ մարզիկ գիտակցելով իր թերիներուն, սրբագրէ զանոնք եւ ՀՄԸՄ-ի աթլեթիզմը հասցնէ իր նախկին մակարդակին։

Այս տարուան խաղերը գրեթէ նորութիւն մը չբերին, միակ յայտնութիւնը եղաւ Վազգէն Պասմաճեան, որ նիզակը նետեց 38.50 մեթր։ Այս մարզիկը յարատեւ փորձերով ոչ միայն կրնայ մեծապէս բարելաւել իր այս մրցանիշը, այլ նաեւ լաւ արդիւնքներ տալ մէկ քայլ ոստումին եւ 100 ու 200 մեթր վազքերուն մէջ։ Գէշ չէր Սերոբ Կիրակոսեանին 11 մեթր 40-ը՝ երեք քայլին, աս եւս կը կարօտի տեւական փորձերու։ Գրիգոր Քիլէճեան, Սեդրակ Գէորգեան, Նուպար Պետոյեան, Յովհաննէս Շատոյեան եւ Մանուէլ Չարշաֆճեան լաւ խմոր ունին, եւ կրնան իրենց մասին օր մը խօսիլ տալ, եթէ կանոնաւոր կերպով հետեւին իրենց թելադրուած մարզանքներուն։

Այս խաղերէն կը բացակայէին քանի մը որոշ արդիւնքի հասած աթլեթներ, ինչպիսիք են Սարգիս Երէցեան, Սարհատ Մերթխանեան, Կարպիս Պետիրեան, որոնց ներկայութիւնը բաւական փայլ պիտի տար ձեռնարկին։

 

Պ. Միսիրեան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.