ՀՐԱԺԵՇՏ ՏԱԼՈՎ 2018-ԻՆ ԴԻՄԱՒՈՐԵՆՔ ՆՈՐ ՏԱՐԻՆ

0

2018-ը շատ լաւ տարի մըն էր։

Այս տարի Հայաստանի անկախութեան 100-ամեակն էր, ինչպէս նաեւ ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակը։

Ես պատիւը ունեցայ մասնակցութիւնս բերելու զոյգ 100-ամեակներու տօնակատարութիւններուն՝ պարով ու նուագով։ Հպարտ եմ այս սերունդին պատկանելուս համար։

Այս տարուան ընթացքին Սուրիոյ Պատանեկան Միութեան անդամակցեցայ, արի-արենուշի շարքեր փոխանցուեցայ, ճեմարանական դարձայ, առաջին անգամ ըլլալով ՀՄԸՄ-ի Դարեկան բանակումին եւ Սուրիոյ Պատանեկան Միութեան բանակումին մասնակցեցայ։

2018-ի միակ վատ բանը այն էր, որ տարուան կիսուն կորսնցուցի իմ շատ սիրելի մեծ մայրիկը։

Միակ փափաքս է, որ 2019-ին տեսնեմ սիրելի հարազատներս՝ նանիիս, մեծ հօրս, մօրաքրոջս, քեռիիս եւ հօրաքրոջս ընտանիքները, որոնք պատերազմի պատճառով գաղթեցին դէպի հեռաւոր երկիրներ։

Ամբողջ սրտովս կը մաղթեմ, որ 2019-ը ըլլայ բոլորիս համար առողջութեամբ, ուրախութեամբ եւ յաջողութեամբ լեցուն տարի մը, խաղաղ երկինքի տակ։

Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ շատ սիրելի մայրենի լեզուի ուսուցչուհիիս, որուն քաջալերանքով կը գրեմ առաջին շարադրութիւնս։

Գալուստ Գալուստեան

Ազգ. Քարէն Եփփէ Ճեմարան

Է. կարգ

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.