ԱՄԱՆՈՐԻ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՏՕՆԱԿԱՆ ԾԱՌԸ

0

Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան տօներու նախօրէին մարդիկ սովորութիւն դարձուցած են տօնական ծառով տունը զարդարել, որով ալ կ’ազդարարուի տօներուն սկիզբը: Հայերը եղեւնին կը զարդարեն:

Տօնական այդ ծառը Դրախտի Կենաց ծառին խորհուրդը ունի, իսկ եղեւնիի մշտադալարութիւնը կը խորհրդանշէ Աստծոյ անսպառ բարիքները եւ անհատնում շնորհները:

Քրիստոնեայ աշխարհին մէջ եղեւնին  կը կոչուի նաեւ Ծննդեան ծառ, քանի որ խորհրդաւոր կերպով կը կապուի Կենդանի Կենաց ծառին` Յիսուս Քրիստոսին հետ։ Իսկ տօնածառին գագաթը պսակող աստղը բեթղեհեմեան աստղն է, որ Արեւելքէն եկած երեք մոգերը կ’առաջնորդէր դէպի մսուր, ուր պիտի ծնէր աշխարհին Փրկիչը։ Եւ ինչպէս մոգերը ընծաներ բերին Յիսուս Մանուկին, այնպես ալ մենք ընծաներ կը բերենք Կենաց ծառին։

Իսկ գոյնզգոյն լույսերով ողողուած եղեւնին կը խորհրդանշէ այն հոգեւոր լոյսը, որով մեր Տէրը լուսաւորեց ողջ աշխարհը:

Տօնածառի ծագումին եւ գործածութեան մասին գոյութիւն ունին բազմաթիւ առասպելներ, հեքիաթներ եւ աւանդութիւններ, որոնցմէ մէկուն համաձայն Գերմանիոյ կը վերագրուի Սրբ. Ծննդեան Տօնի ծառը զարդարելու աւանդոյթին սկիզբը (16-րդ դար): Իսկ Սրբ. Ծննդեան Տօնի ծառին մասին ամենայայտնի եւ ամենագեղեցիկ առասպէլներէն մէկը հետեւեալն է.

Երբ Բեթղեհէմի քարայրներէն մէկուն մէջ ծնաւ աշխարհի Փրկիչը, ոչ միայն մարդիկ, այլեւ քարայրը շրջապատող ծառերն ու ծաղիկները մաս կազմեցին մեծ խորհուրդին: Անոնք ուրախութեամբ կը տարուբերէին`կարծէք խոնարհելով Օրհնեալ Մանուկին դիմաց: Բոլորն ալ կ’ուզէին տեսնել նորածին Փրկիչը. ծառերն ու թուփերը կը տարածէին իրենց ճիւղերը, ծաղիկները` կը բարձրացնէին իրենց գլուխները` ջանալով տեսնել քարայրին մէջ քնացած Յիսուս մանուկը: Ամէնէն երջանիկները, սակայն, քարայրի մուտքին մօտ կանգուն երեք ծառերն էին՝ արմաւենին, թթենին ու եղեւնին: Երբ վրայ հասաւ տաքը, արմաւենին պարզեց իր լայն տերեւները, որ զովացնէ  Յիսուսը: Թթենին իր տերեւները տուաւ, որպէսզի անոր համար փափուկ անկողին պատրաստեն:

-Իսկ իմ տերեւները փշոտ են: Ես ոչինչ ունիմ Մանուկ Յիսուսին տալու,-մտածեց եղեւնին ու սկսաւ լալ:

Երբ մութը իջաւ, ու երկնքի աստղերը փայլփլիլ սկսան, անոնք  որոշեցին օգնել եղեւնիին: Աստղիկները  կամաց-կամաց վար իջան, նստան եղեւինին ճիւղերուն վրայ, ու ան սկսաւ փայլիլ ու շողշողալ: Երբ փոքրիկ Յիսուսը արթնցաւ ու տեսաւ փայլփլող ծառը, շատ ուրախացաւ: Ասիկա եղաւ Յիսուսի ամենագեղեցիկ նուէրը:

Այդ օրուընէ սկսեալ՝ եղեւնին դարձաւ Ամանորի ծառ, Սուրբ Ծնունդի ծառ:

 

Տան Մէջ Պատրաստուած Կաղանդի Զարդարանքներ

Ամանորի նախօրէին անհրաժեշտ է մեր բնակարանները զարդարել ոչ միայն տօնածառով, այլեւ մեր իսկ պատրաստած զարդարանքով, բարձիկներով ու պսակներով:

Ա) Կարելի է մեր տան մէջ օգտագործուող բարձիկները զարդարել կարմիր կտորով, ժապաւէնով, ապա անոնց վրայ տեղադրել յատուկ թաւշեայ թուղթերով պատրաստուած ձիւնանոյշով կամ կաղանդի յատուկ պատկերներով ու գիրերով: Ահաւասիկ քանի մը օրինակ.

Բ) Յատուկ կերպասներ օգտագործելով կարելի է պատրաստել փոքրիկ տնակներ, կաղանդի ծառեր, զանազան ձեւերով ու գոյներով գնդակներ ու զանոնք զարդարել կոճակներով, քրոշէ հիւսուածքով,  եւ այլն:

Գ) Կարելի է նաեւ օգտագործել նարինջը: Անոր կեղեւով փոքրիկ վարդեր պատրաստել ու տեղաւորել զանոնք մոմակալի մը մէջ: Կարելի է նաեւ պարպել նարինջին հիւթն ու միջուկը ու զայն օգտագործել որպէս մոմակալ: Իսկ պատեանը զարդարելով կարելի է նարինջով գնդակներ պատրաստել ու անոնց վրայ տեղադրել մեխակի հատիկներ:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.