ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԵԿՈՒՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ՝ ՀՄԸՄ-Ի ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ

0

Քուէյթի Մեկուսի Մասնաճիւղի Պաշտօնական Տօնակատարութիւնը Նուիրուած՝
ՀՄԸՄ-ի Հիմնադրութեան 100-Ամեակին
Ուրբաթ, 16 Նոյեմբեր, 2018-ին, կազմակերպութեամբ՝ ՀՄԸՄ- ՔՄՄ-ի վարչութեան եւ 100 ամեակի յանձնախումբի, հովանաւորութեամբ՝ Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպուեանի, նախագահութեամբ՝ Տէր եւ Տիկ. Կիրակոս Գույումճեանի, ներկայութեամբ՝ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ եղբ. Վաչէ Նաճարեանի, ՀՀ Լիազօր եւ Արտակարգ Դեսպան՝ Պրն. Սարմեն Պաղտասարեանի, ՀՀ դեսպանատան Ա. Քարտուղար եւ հիւպատոս՝ Պրն. Վարդգէս Յովսէփեանի, Քուէյթի ազգային մարմիններու ներկայացուցիչներու, ազգայիններու եւ ՀՄԸՄ-ականներու հոծ բազմութեան, տեղի ունեցաւ ՀՄԸՄ-ի հիմնադրութեան 100 ամեակին նուիրուած պաշտօնական տօնակատարութիւնը: Հանդիսութեան բացման խօսքը կատարեցին՝ քոյր Ալինա Քէօշկերեանն ու եղբ. Շանթ Թադոյեանը: ՔՄՄ-ի վարչութեան ատենապետ՝ եղբ. Սիմոն Օգճեանը ներկայացուց վարչութեան խօսքը, որուն աւարտին բեմ հրաւիրելով Տէր եւ Տիկ. Կիրակոս Գույումճեանը կատարեց նախագահական պաշտօնի տուչութիւնը: Ապա իր սրտի խօսքը փոխանցեց տօնակատարութեան նախագահ՝ եղբ. Կիրակոս Գույումճեանը: Օրուան պատգամը փոխանցեց՝ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ՝ եղբ. Վաչէ Նաճարեանը: Սկաուտները ներկայացուցին գեղեցիկ կերպով պատրաստուած գեղարուեստական յայտագիր մը: Նախ կակուղ թաթիկ եւ միաստղի անդամները խմբերգներով հանդէս եկան, իրենց մանկական թոթովանքին շաղախելով ազգային հոգին: Արենուշները ներկայացուցին լաւապէս պատրաստուած չափական պարեր: Սկաուտները մեծ հմտութեամբ եւ ճկունութեամբ հսկայական բուրգեր կազմեցին եւ սկաուտական բարեւով մը ողջունեցին ներկաները:
Պարգեւատրուեցան՝ նախկին սկաուտական խորհուրդի, խմբապետական կազմի, ինչպէս նաեւ մարզական խորհուրդի անդամներ, իրենց երկարամեայ գործունէութեան համար: Իսկ ծառայութեան շքանշանով պարգեւատրուեցան՝ եղբ. Անդրանիկ Գոճապաշեան եւ եղբ. Քեռի Սարգիսեան, իրենց բեղուն վաստակին համար :
Յոտնկայս յարգուեցաւ յիշատակը ննջեցեալ ՀՄԸՄ-ականներուն: Երդման արարողութիւնը կատարուեցաւ կնքահայրութեամբ՝ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ եղբ. Վաչէ Նաճարեանին: Արդիական ոճով եւ լուսաւորութեամբ ներկայացուեցաւ ՀՄԸՄ-ի համաշխարհային կառոյցը: Քուէյթի եւ Լիբանանի ֆանֆարի ուղեկցութեամբ ՀՄԸՄ-ի քայլիկներն ու արծուիկները, իբրեւ ապագայի լուսաւոր ջահեր, տողանցելով սրահէն բարձրացան բեմ: Ձեռնարկի աւարտին հայրական պատգամը փոխանցեց՝ Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպուեանը: Յայտագիրը աւարտեցաւ ՀՄԸՄ-ի քայլերգով:
Շնորհակալութիւն բոլոր նուիրեալ ՀՄԸՄ-ականներուն, յատկապէս անոնց, որոնք հակառակ կլիմայական աննպաստ պայմաներու, իրենց կարելին ի գործ դրին ու նպաստեցին ձեռնարկի յաջողութեան:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.