ՄԻՇՏ ԱՌԱՒԵԼԱԳՈՅՆԸ ՏԱԼՈՎ

0

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը այն կազմակերպութիւնն է, որ հերոսներու սխրանքներով լեցուն պատմութիւն կերտելով իրաւամբ դարձաւ ազգակերտ ու հայրենակերտ կուսակցութիւն:

Ազգակերտ դարձաւ, որովհետեւ ստրկութեան մէջ ապրող ժողովուրդին ազգային հպարտութիւն ներշնչեց եւ անոր ոգեղէն զարթնումի մղեց: Հոգեպէս ազատագրելով հայ մարդը,  ազգային գիտակցութեամբ լուսաւորեց անոր  ներաշխարհը ու յեղափոխութեան մղեց զինք:  Այլ խօսքով 6 դարու ստրկութենէն ետք, իր իրաւունքներուն համար մարտնչող ազգը կերտեց:

Հայրենակերտ կուսակցութիւն դարձաւ, որովհետեւ ազատագրական պայքարի կազմակերպումով անկախ Հայաստանի կերտման ճամբան բացաւ, յեղափոխական սերունդներու հոգիներուն մէջ պայքարի հաւատք սերմանեց ու իր շուրջ համախմբելով բոլոր ազնիւ մարտնչողները, գործակցելով բոլորին հետ, քաղաքական, պատերազմական ամենադաժան ու անյուսալի պայմաններուն մէջ անկախ հայրենիք կերտեց:

19-րդ դարուն անոր նպատակը անկախ հայրենիքի կերտումն ու հայ ժողովուրդի ազատագրումն էր: Այսօր ունինք անկախ հայրենիք ու ազատ ժողովուրդ, սակայն արդար ու ժողովրդավար համակարգ ստեղծելու մարտահրաւէրին ընդառաջ գործելու պարտաւորութիւն ունի նաեւ կուսակցութիւնը: Միւս կողմէ գոյութիւն ունի արցախեան պայքար, հայ դատ, ամբողջական հայրինիքին տիրանալու ձգտում եւ Սփիւռք դարձած հայութիւն:

Ուստի Դաշնակցութիւնը իր փառաւոր անցեալով հայ կեանքի ներկայ մարտահրաւէրներուն անսալու, քաղաքական եւ իմացական ճակատներու վրայ ներկայ սերունդներու նորագոյն գաղափարներուն, նորանոր սխրանքներուն դրօշակիրը ըլլալու պարտաւորութիւնն ու յանձնառութիւնը ունի՝ գաղափարական իր հիմքով, մշտանորոգ գործելաոճով:

Որովհետեւ Դաշնակցութիւնը լոկ կուսակցութիւն մը չէ: Ան հայ ժողովուրդի իղձերուն մարմնացումն է, այս իսկ պատճառով դաշնակցականութիւնը լոկ կուսակցականներու մենաշնորհը չէ, ազգային տենչերով ապրող իւրաքանչիւր հայու էութիւնն իսկ է: Մարտնչող զինուորին զէնքն է Դաշնակցութիւնը, պաքարող մտաւորականին գրիչն է, աշխատունակ բանուորին բազուկն է ու գիւղացիին բահն ու բրիչը: Այս բոլորին հանրագումարն է ան ու այս բոլորը Դաշնակցութեան ուշադրութեան առարկան պիտի դառնան նաեւ: Այդպէս պէտք է ընկալել Դաշնակցութիւնը՝ դէպի դուրս բացուող եւ բոլորը իր մէջ ընդգրկող կուսակցութիւն որպէս:

Ներկայ յարափոփոխ պայմաններուն մէջ, ան կոչուած է քայլ պահելու իր ժամանակին հետ եւ նոյն այդ ժամանակին շունչով վերափոխուելու տեւաբար ու վերափոխելու իր շրջապատը:

Ըլլալով գործնապաշտ ու իրատես, ՀՅԴ-ն յաճախ գործած է ու պիտի գործէ բազում զոհողութիւններով, նոյնիսկ նուազագոյն արդիւնքին յանգելով, պիտի գործէ առաւելագոյն ճիգով, նոյնիսկ նուազագոյն բերքը ստանալով, սակայն ամէն բանի մէջ նուազագոյնի փոխարէն առաւելագոյնը տալու պատրաստակամութեամբ:

 

 

«Գ.»

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.