ՏԱՐՈՒԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՍՆՆԴԱԿՈՂՈՎՆԵՐՈՒ ԲԱՇԽՈՒՄ

0

Բարիք գործելը հաւատքի խօսուն արտայայտութիւնն է։ Առաքեալը Քրիստոսի մասին վկայելով կ’ըսէ. «Անիկա շրջեցաւ՝ բարիք գործելով» (Գրծ 10.38). «Յիսուս կատարեց եւ սորվեցուց» (Գրծ 1.1). մեր Տէրը գործով ցոյց տուաւ Իր զօրութիւնը, ողորմութիւնը եւ մարդասիրութիւնը։ Ուստի, քրիստոնէական հաւատքը կը թելադրէ ժամանակը արժեւորել բարի արարքներով, որովհետեւ բարգործութիւնը հաւատքի ճառագայթող ներկայութեան գեղեցկագոյն օրինակն է։

Արդարեւ, Կիրակի, 30 Դեկտեմբեր 2018-ին, Ս. Գրիգոր լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ տարուան վերջին Կիրակնօրեայ Պատարագը, հանդիսապետութեամբ Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան Սրբ. Արք. Սարգիսեանի։ Ներկայ էին եկեղեցւոյ քահանայից դասը եւ հաւատացեալներու հոծ բազմութիւն մը։ Պատարագիչն էր Արժ. Տ. Յուսիկ Ա. Քհնյ. Սեդրակեան։ Առաջնորդ Սրբազան Հայրը քարոզի բնաբան ընտրեց Պօղոս առաքեալին հետեւեալ աղօթաշունչ խօսքը. «Թող խաղաղութեան Աստուածը ձեզի կարողութիւն տայ ամէն տեսակ բարեգործութեամբ իր կամքը կատարելու» (Եբր 13.20)։

Սրբազան Հայրը ըսաւ. «Խաղաղութիւնը կրաւորական վիճակ չէ, այլ՝ հաշտութեան, համերաշխութեան եւ սիրոյ ներքին ա՛յն ուժականութիւնն է, որ իր դրական արտայայտութիւնը կþունենայ անպայմանօրէն, այլապէս խաղաղութիւնը կը պարպուի իր իմաստէն։ Աստուած ինք խաղաղութիւն կու տայ, իսկ մարդը զայն կը ստանայ ընդհանուր բարիքին ծառայեցնելու նպատակով եւ ոչ անձնական պատկերացումներուն համար։ Խաղաղութիւնը ենթահողն է բարեգործութեան։ Խռովարարը չի կրնար բարիք սերմանել։ Այսօր ուրախութիւնը ունինք յայտնելու թէ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ աղքատախնամ մարմինը, իր խնամքին յանձնուած կարիքաւոր ընտանիքներուն սննդակողով պիտի բաշխէ, որպէս աջակցութիւն ու մանաւանդ սիրոյ գործի դրուած հաւատքի վկայութիւն։ Այս պատուաբեր գործը լրումին հասաւ նախ Աստուծոյ շնորհքով ապա բարերարներուն եւ աղքատախնամին ճիգերով։

Թող բացուող Նոր Տարին ըլլայ օրհնաբաշխ, Աստուծոյ ներկայութեամբ ապրելու, որպէսզի մարդկութեան վարկը բարձր պահենք եւ բարեգործութեամբ մեր կեանքը հարստացնենք անկողոպտելի եւ անանցանելի զարդերով»։

Յետ Ս. եւ Անմահ Պատարագին, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը պաշարներու օրհնութեան յատուկ աղօթքը կատարեց, խրախուսելով տարուած աշխատանքը, բոլորին մաղթելով բարեյաջող երթ։

Վարձքը կատար եւ ուժը անսպառ բոլոր ծառայողներուն։

Սրտաբուխ նուէրները առատաձեռնութեան ապացոյցն են։

Առատաձեռնութեամբ փոխանցուած նուիրատուութիւնները զԱստուած գոհաբանելու ազդակ են։

«Ով որ առատօրէն սերմանէ՝ առատօրէն ալ կը հնձէ» (Բ. Կր 9.6)։ Թող բարիք սերմանելը ըլլայ սիրալիր վարմունք եւ ապրելակերպ՝ Աստուծոյ փառքին եւ հայ եկեղեցւոյ պայծառութեան համար։

Խորէն Քհնյ. Պէրթիզլեան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.